Annonce

Tidligere skatteminister: Nu må det være på tide at få ryddet op efter Fogh

For at forstå baggrunden for den lange skandale om det kollapsede ejendomssystem skal vi skrue tiden tilbage til VK-regeringen, og endda længere tilbage. Det skriver tidligere skatteminister.
Foto: Rasmussen Global
Tidl. statsminister, tidl. Nato-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen
Ikke ret mange husker baggrunden for hele skandalen med et ejendomsvurderingssystem, der helt er kollapset. Problemet har sit udspring for mere end 20 år siden i 2002.

Her besluttede et snævert flertal med Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti at skrotte et velfungerende vurderingssystem med lokale vurderingsmænd. Alle med lokalkendskab og forstand på vurdering blev fyret.

Et nyt EDB-system, som man ikke havde udviklet, skulle overtage opgaven, helt uden brug af lokale vurderingsmænd, som hidtil havde været borgernes sikkerhed og det bærende i det system, som blev skrottet.

Mange advarsler

Der var rigtig mange sagkyndige - og en samlet opposition– som på det kraftigste advarede VKO imod et vurderingssystem, som alene var baseret på EDB og uden brug af menneskelig viden og kendskab.

Indtil VKO skrottede et velfungerende vurderingssystem i 2002, var det lokale vurderingsfolk, der gennemgik vurderingerne, inden de blev sendt ud, og behandlede klager over vurderingerne.

Ofte kørte man ud for at tale med ejeren og for at besigtige den ejendom, der var klaget over. I mere end 9 ud at 10 tilfælde, fandt man en løsning, som ejerne accepterede.

Siden er hele vurderingssystemet kollapset, og der er brugt milliarder af kroner på at udvikle nye EDB-systemer, som slet ikke kan løse opgaven, men tværtimod skaber usikkerhed hos tusindvis af familier.

Man kan sige, at den form for skattelettelser er ”givet ud ad bagdøren” uden nogen form for politisk beslutning

Det har også betydet skattetab for milliarder af kroner, og med massive skattelettelser til især folk med meget dyre boliger.

Derfor er det især familier med høje indkomster, der bor i de største byer med de højeste ejendomspriser, der har fået den største økonomiske fordel ved vurderingssystemets sammenbrud.

Man kan sige, at den form for skattelettelser er ”givet ud ad bagdøren” uden nogen form for politisk beslutning, men alene som en konsekvens af, at systemet er brudt sammen.

Forberedelser til kollaps

Den hovedansvarlige for skandalen er tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen. Allerede da jeg i januar 1993 rykkede ind i Skatteministeriet som skatteminister efter Fogh, var han i fuld gang med at ødelægge vurderingssystemet. Han havde allerede fyret alle lokale vurderingsmænd.

Alle forberedelser til det kollaps, som vi oplever lige nu, var allerede dengang kørt i stilling af Anders Fogh.

For mig har det altid været en gåde, hvordan det lykkedes for Fogh i 00’erne som statsminister at vildlede ufatteligt mange danskere

Fogh bryder sig hverken om skatter eller velfærd. Han er ikke liberal. Han er holdningsmæssig liberalist på den yderste højrefløj.

For mig har det altid været en gåde, hvordan det lykkedes for Fogh i 00’erne som statsminister at vildlede ufatteligt mange danskere ved at fremstå som den pæne mand med de ”bløde holdninger og værdier”.

Det sande billede af Anders Fogh, svarer langt bedre til datidens mange tegningerne, hvor han i Roald Als’ begavede streg fremstod som ”Hulemand”.

Katastrofale følger

En af mine første opgaver som skatteminister blev altså at få genoprettet et holdbart vurderingssystem med lokale vurderingsmænd. Det gjorde vi med en helt ny lovgivning, som fungerede upåklageligt.

Også dengang var der forkerte vurderinger, men for langt hovedparten blev det håndteret af de lokale vurderingsmænd. Et mindre antal vurderinger fortsatte i klagesystemet, men i et begrænset antal, som kunne håndteres.

Hidtil har man mindst brug 4-5 milliarder kroner på EDB og tabt et langt større skatteprovenu, fordi systemet ikke kan løse opgaven

Det var det, som Anders Fogh fjernede i 2002, som en af sine første gerninger som statsminister. Han ville fuldføre det, som han havde sat i værk som skatteminister 10 år tidligere, for at ”færdiggøre” det som han ikke nåede i mål med som Skatteminister 10 år tidligere.

Nu kender vi de katastrofale følger. Det lykkes desværre kun for os i Nyrup-regeringen at udsætte problemet i de 10 år, hvor Fogh var væk fra magten.

Jeg er bekymret for, at også den nuværende regering, fortsætter ud af det fejlagtige spor, som skiftende regeringer har forfulgt i over 20 år, og med yderligere nytteløse investeringer i IT.

Hidtil har man mindst brug 4-5 milliarder kroner på EDB og tabt et langt større skatteprovenu, fordi systemet ikke kan løse opgaven.

Frygter tordenbraget

Jeg frygter, at vores nuværende kloge skatteminister Jeppe Buus, ikke får lov til at ændre kurs. Jeg tror godt, at det IT-system som man har udviklet, kan bruges til at komme med forslag, som derefter skal gennemses af lokale vurderingsfolk, der kan justere og rette fejl, inden vurderingerne sendes ud til borgerne.

Problemet er, at både en del politikere og en masse højtplacerede embedsmænd i centraladministrationen har investeret så meget prestige i et umuligt system, så man frygter ”tordenbraget”, hvis man må indrømme, at der er begået fejl, som har kostet så mange milliarder.

IT er et fantastisk nyttigt hjælperedskab

Alligevel vil jeg gentage det råd, som jeg gennem mere end 10 år har afleveret til skiftende skatteministre: Udpeg lokale vurderingsfolk, som kan bruge EDB som hjælperedskab, men selv overtage opgaven med at gennemgå de digitale forslag, inden de sendes ud til borgerne.

Derefter bør det igen i første instans være de lokale vurderingsfolk, der tager sig af klager og løser langt hovedparten af de vurderinger, som ejerne mener er forkerte.

IT er et fantastisk nyttigt hjælperedskab, men når det drejer sig om konkrete ejendomsvurderinger, er der også brug for ”rigtige mennesker” med lokal indsigt.

På tide med oprydning

Nu har man så brugt 20 år og mange milliarder, på at løse problemet digitalt, uden det er lykkedes.

Fortsætter man videre ad det samme spor, vil det for mig at se udstille en ”dumstædighed” og en ødsel med skatteyderpenge, som ikke kan forsvares.

Vurderingssystemet er en katastrofe

Der er ingen som helst grund til at fortsætte ud af de syge spor på skatteområdet, som blev lagt under Anders Fogh Rasmussen i 00’erne.

Vurderingssystemet er en katastrofe, men desværre helt på linje med det meste andet på skatteområdet, som blev besluttet med Fogh som statsminister.

Nu må det være på tide at få ryddet op efter Fogh.

Regionsrådsmedlem for region Nordjylland for Socialdemokratiet. Forhenværende minister.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Og det skal vi så sætte Den-Lille-Svindler til... Ha ha ha

Hvorfor skal der overhovedet betales grundskyld og ejendomsværdiskat?
Fordi det er nemt er ikke et holdbart argument.

Er det ikke bare en misundelses-skat?

ejendomsVÆRDIskat: hvad med at beskatte kunst? det må man snildt kunne ved at se på hvem der har meget høje eller specielle forsikringer på indbo.
Eller hvad med de meget STORE både der ligger i havnene?
.

Grundskyld og ejendomsværdiskat har den fordel at spekulanter ikke kan flytte hverken grund eller bolig til et skattely, desuden er værdistigningerne ikke alene husejernes fortjeneste, i de fleste tilfælde skyldes det at det går godt økonomisk i Danmark. Man må jo heller ikke glemme at de fleste husejere, der sælger deres boliger inkassere et stort skattefrit beløb ved salget som de kan bruge i deres pensionisttilværelse i en lejebolig, hvor de samtidig kan opnå huslejetilskud uanset formue. Så en misundelsesskat har jeg svært ved at se.

Bent - nogen vælger at bo til leje og slipper derfor for selv at skulle vedligeholde og boligejere kan ikke få hjælp til husleje.
Og hvad med gevinster på kunst?
Hvorfor ikke beskatte ejere af både?
Eller gevinster på ædelmetaller der ligger bankbokse?
.....

Nu er det jo ikke alle der har mulighed for at købe en ejerbolig og derfor bor til leje. De slipper heller ikke for udgifter til drift og vedligeholdelse, det betaler de for over stigende husleje uanset hvor gammel lejeboligen er ligesom den indv. vedligeholdelse påhviler lejeren og ved fraflytning.
Selvfølgelig kan man lægge skat på kunst, lystbåde og andre værdier man har i en bankboks, men her kan de pågældende ejere flytte værdierne til et skattely, det kan de ikke med fast ejendom, derfor er ejendomsskat en udmærket løsning. Alternativet ville være at beskatte fortjenesten ved hussalg som alm. lønindkomst.

Der mangler flg.: og ved fraflytning skal lejeboligen afleveres i samme stand som ved indflytningen.

En del af huslejen går til vedligehold - og det er der hjælp til via evt boligstøtte.
Du kan da ikke udelukke at der også er noger der har råd til ejerbolig men vælger lejebolig.

Du forsvarer skatterne fordi de er nemme at opkræve.

" beskatte fortjenesten ved hussalg" og ved negativ fortjeneste - hvad så Bent???
.

Alle lejere i alment boligbyggeri indbetaler penge til byggeskadefonden via deres husleje, d.v.s. at den "formue" byggeskadefonden har til rådighed, er penge indbetalt af lejere i alment boligbyggeri.
Udgifter til almindelig vedligehold af ejendomme og udearealer betales over huslejen, af hvem ellers?
For at få tilskud fra byggeskadefonden til større renoveringer af lejeboliger skal der ansøges om tilskud fra den "pulje" der er afsat til at måtte bruges i det ønskede år. Da det kun er en del af renoveringsudgifterne der finansieres af tilskud fra byggeskadefonde, vil det medføre stigende husleje til lejerne.
Ved nybyggeri af almene boliger skal der indbetales 1% af anskaffelsessummen til byggeskadefonden, d.v.s. at det finansieres over huslejen som jo beregnes ud fra den samlede anskaffelsessum.
Og ja, der er familier der hellere vil bo til leje end investere i en ejerbolig, men der er også mange som, når de når pensionsalderen, sælger deres bolig og flytter i lejebolig, hvor de kan få huslejetilskud uanset formue.
At beskatte "kunstværker" og andre værdier i "bankbokse" er vist ikke særlig gennemtænkt, for hvordan skal skat få oplysninger om hvad den enkelte skatteyder har af værdier i bankbokse og i sin privatbolig?
Hvis en husejer må sælge med tab, må han jo glæde sig over ikke at skulle betale skat af overskud, hvis den form for påligning af skat bliver indført, det sker vist ikke.
Man må heller ikke glemme at tidligere borgerlige regeringer har taget penge fra byggeskadefonden til brug for finansiering af andre opgaver end det pengene var beregnet til, det var vel nærmest "tyveri" af penge indbetalt af lejere i almene boliger.
Mon ikke samfundet skal være tilfreds med at mange familier har valgt, eller været nødt til at bo i store boligblokke. Hvis de i stedet havde valgt at bo i enfamiliehuse ville det medføre at store landbrugsarealer skulle anvendes til bebyggelse da kun 25-30% af en byggegrund må bebygges. Ved etagebyggeri er der en bebyggelsesprocent på helt op til 150% idet det er det samlede boligareal der bruges ved beregningen.

"... d.v.s. at det finansieres over huslejen ..." som der evt. er huslejetilskud til

"At beskatte "kunstværker" og andre værdier i "bankbokse" er vist ikke særlig gennemtænkt,..." NÅ! men at beskatte ejerboliger fordi det er nemt er altså særlig gennemtænke OG retfærdigt

"Hvis en husejer må sælge med tab ..." hvem har dog p..... på din sukkermad?

Bent, jeg undrer mig over din holdning - du er jo p.... misundelig på boligejerne - og samtidig anklager du mig kindirekte i at være misundeligpå Ole Stavad:
"Bent Menck Andersen - 21 september, 2023 - 19:23 - #39052
Er du misundelig på Ole Stavad? det synes at fremgå af din kommentar".
Bent, ved du hvad du selv mener?

Jeg bider mærke i, at du ikke siger Ole Stavad i mod.
At det er Anders Fogh vi kan takke for 20 års rod.

Det ved jeg ikke noget om - og det 'gider' jeg ikke sætte mig ind i- jeg er bare træt af politikere med selektiv hukommelse der kun kan se fejl ved andre

Det nytter jo heller ikke at stille Fogh til regnskab for noget som helst - Mandens mantra har i alle situationer været -Lige fra hans tid som skatteministeren der måtte trække sig -på grund af kreativ bogføring -Til dansk krigs deltagelse i Irak -
“Der er ikke noget at komme efter - eller , Det kan jeg fuldstændig afvise “

Om Ole Stavad.

repræsentant i TryghedsGruppen https://www.tryghed.dk/om-os/moed-os/repraesentanter/region-nordjylland/...

medlem af regionsrådet i Region Nordjylland

medlem af bestyrelsen for Fjerritslev Gymnasium

Pensionerne fra din tid i folketinget og som minister er åbenbart ikke nok.

Ole skulle jo nødigt gå sulten i seng, vel?
.
.
Er du HELT REN Ole Stavad??

Under din tid som skatteminister: https://www.netavisengrindsted.dk/2020/08/02/bulows-hjoerne-da-banditter...

https://www.tv2nord.dk/mariagerfjord/eksminister-taler-ud-30-aar-efter-b...
.

Er du misundelig på Ole Stavad? det synes at fremgå af din kommentar.

Næææ - men de er gode til at rage til sig - og lider at selektiv hukommelse

Hvor svært kan det være?

Går vi tilbage til 2002 må vi forstå at de lokale vurderingsfolk ikke var særlig vellidte hosden rige del af befolkningen, som oftest ejede boligerne der sjovt nok steg mest i pris, da de var de mest eftertragtede med skov og strand og havudsigt som en del af herlighedsværdien?

Og hvad skal den koste?

Det mindste et hus har af udsigt til Århusbugten, ja, så stiger boligen 100.000 kr, fordi køberne er parate til at betale det!

Men redet retfærdigt?

Her købte man blot et hus til familien med passende afstand til arbejde, skole og børnehave!

Pludselig vil alle have havudsigt og priserne ryger i vejret!

Og ingen har råd til at blive boende!

Med mindre arbejdsgiveren giver mere i løn?

Og det gør han så!

Ingen vil miste en god medarbejder!

Spiralen kører derudad!

Og alt bliver dyrere i storbyerne, hvor alle tror at alle vil bo!

Spiralen uden ende!

Måske! Måske! Måske var det denne udvikling som den lille Anders fra Skals ved Viborg ville til livs!

Måske!

Vurderingskvinder er den eneste vej fremover!

Og måske lemminger-effekten kunne stoppes med kloge vurderingsmænd!

Måske der blot fremover kun skal betales skat af egen bolig ved salg og fortjeneste!

Hvorfor skal det koste at bo?

En menneskeret!

Bedre med afgifter på kvadratmeter over et vist antal!

Af hensyn til klimaet!

Klimaafgifter ville være langt mere fremadrettet!

Antal kvadratmeter sammenlignet med energiforbrug!

Klimaafgift!

I stedet for afgift på udsigt til Århus-bugten!

Her kan man tale om misundelsesafgift!

Unge taler så meget om klimaet!

Men unge i provinsen bor i nye huse der er dobbelt så store som forrige generations!

Klimaaftryks-afgifter på boliger er fremtiden!

Antal tons co2 som du smider fra boligen om året burde bestemme boligafgiften, der fremover burde hedde bolig-klima-afgift!

Det ville batte noget for klimaet!

Måske Fogh uforvarende havde fat i den rigtige ende!

Med et snuptag kan vurderingsmændene tilføjes energieksperter og nye bolig-klima-afgifter kan udregnes og co2 reddes eller betales til fordel for velfærds-Danmark.

Nu må det være på tide at få ryddet op i misundelses-afgifter og satse på klimaet!

Vurderingsmænd og energi-specialister!

Voila bolig-klima-afgift med fremtidssikring af velfærds-Danmark!

Plus afgifter af gevinsten ved handel!

Hvor ville jeg ønske at Folketinget ville få stoppet dette vanvid med den i bedste fald mangelfulde IT-løsning, der som tidligere IT-systemer blev skrottet selvom de også havde kostet mange milliarder. Hvor ville jeg ønske at Folketinget ville respektere de danske boligejere og skatteborgere på en ordentlig og redelig måde, og ikke som nu accepterer udsendelse af nogle helt igennem forkerte ejendomsvurderinger. Hvor ville jeg ønske at Folketingets medlemmer lige ville tænke lidt over at danskerne bor i de største boliger af tæt på alle boligejere, hvor hænger dette sammen med miljø- og biodiversitet og væres forbrug af jordens ressourcer. Det hænger ikke sammen men alligevel skal alle grønne pletter i sommerhuslandet, frugtplantager og huse i Valby eller Vanløse fordi byggeprocebterne er for lave HVAD og HVORDAN kan dette hænge sammen med miljøtiltag??? Skatteministeren burde gå “Hjem” og trække det helt igennem usle IT-system tilbage. Jeg bor i et rækkehus i Herlev sammen med 72 andre, vore servitutter er udeladt med den konsekvens at vores hus er vurderet til 53.000 kr medens grunden er vurderet til 3.403.000, hertil kommer at grunden ligger op til Ring 3, hvad fanden skal vi som husejere egentlig gøre med dette aldeles utilstedelige overgreb på os.

Det er mere end pinligt at se Jeppe Bruus blive ved med at forsvare et system der har spillet fallit
Håber boligejerne husker dette ved næste folketingsvalg
.

Den nuværende skandale får mig næsten til at have ondt af Jeppe Brus, der er udpeget som Komiske Ali, når nogen på regeringens vegne skal stå på mål det indlysende fallerede vurderingssystem.
Det er jo en kendt sag, at Venstre, og de borgerlige gennem tiden har søgt at sabotere både vurderings systemet, men også skattesystemet, prisovervågningssystemet, banktilsynet, arbejdstilsynet m.fl., især da man slet ikke i liberalteologisk målestok har evnet at få lovfæstede skattelettelser igennem folketinget.
Det ligner det jo en bevidst tendens, at man har kalkuleret med, at nedbrydelse af systemernes lødighed i befolkningens øjne gennem skattelettelser og efterfølgende udsultning, kunne veksles til tiltagende modvilje mod velfærdssamfundets funktioner og finansieringskilder.
Denne strategi synes også at afspejle sig i udmarvningen sundhedsvæsenet og af den kommunale service gennem Løkkes 2% omstillingsbidrag, og må nu være en klar indikation på, at nedbrydningen af velfærdssamfundet gennem mistænkeliggørelse og udsultning til fordel for skattelettelser, er en central bevidst strategi på den borgerlige fløj.
Omstillingsbidraget og prisforhøjelserne på medicin førte under Løkkeregeringen til fyringer af sygeplejersker, der var faktuel mangel på, i stedet for regulering af medicinalselskabernes patentbeskyttede statsautoriserede prismonopol, således at pengene til personale ikke blev vekslet til overfed profit hos Novo Nordisk.
Det har idag, med den fortsatte prismæssige himmelflugt på medicinområdet, ført til ihærdige argumenter for at anvende privathospitalerne for at nedsætte ventetiden, selv om alle ved, at privathospitalerne kun kan udvide kapaciteten ved, gennem løn konkurrence, at kapre personale i de personalehungrende offentlige hospitaler, og denne tendens er tillige underbygget af et årelangt vedvarende løntryk på denne sektor, der har afledt personalemangel.
Det vi taler om er et bevidst handlemønster for at etablere en mekanik, der skal udvide den private sektor på hospitalsområdet, således at den underliggende prioritering i behandlingsrækkefølgen kommer til at gå efter pengepung frem for behandlingsbehov. På den måde kan man på sigt erodere dele af sundhedssektoren væk, uden at egne vælgere kommer til at mangle behandling, medens rosset dør på perronen.
Jeg har aldrig været i tvivl om de reelle hensigter hos "mig selv nokkerne", men det er en chokerende opdagelse, at man med SVM regeringen i alt for høj grad har fået lokket Mette F og socialdemokraterne over i den egosump.
Vi trænger virkelig til at få ryddet op med et valg, der kan fjerne den borgerlige sump fra magten.

Man skal huske, at samtlige borgerlige partier, som et primært ideologisk sigte, abonnerer på en stadig sang om lyksalighederne ved skattelettelser, så folk kan glæde sig over at pengene befinder sig bedst i borgernes lommer.
Hvad man en glemmer er, at de grupper, der ikke tilhører partiernes vælgerskare, men den udgør den brede befolkning, gennem velfærdsstaten opnår en forbedret fordeling af værdierne i samfundet, ved at staten leverer en række services ligeligt for alle.
Det er utroligt at dette svindelnummer kan passere gennem kritiske vælgeres bedømmelse, men det handler jo også om, at kræfter i samfundet i et væk ppropaganderer for og sekunderer dette falske synspunkt.

"... have ondt af Jeppe Brus ..." hvem TVINGER ham? Mette F.?
Det ligner mest en form for 'politisk prostitution'
.

Jeppe Brus ligner - synes jeg - mest af alt en ung mand, der tænker "Jamen, det er da bare noget vi leger."

Det er 100% spot on Poul

"Det er dumt at smide gode penge efter dårlige."

Bankmantra.

Typisk mettes regering, nu er der ansat over 100.000 personer i den offentlige administration og jo flere
ansatte jo mere skal der hastes igennem og jo mere burokratik og ugennemsigtigt jo bedre, er åbenbart
mettes forsvar. Stik imod den gas hun lukker ud at alt skal forenkles.

Ifølge Danmarks Statistik var der 758.552 offentligt ansatte i alt ved udgangen af 2022. Af dem var 12 procent beskæftiget med administration, hvilket svarer til cirka 91.000 personer.