Tysk lønmareridt kan blive dansk virkelighed

Det tyske arbejdsmarked er gennem de seneste tyve år blevet sat under stadigt større pres med fokus på lave lønninger og lempelig lovgivning for deltidsjob. Det viser ny analyse fra Tænketanken Cevea. Danmark bevæger sig i samme retning.
Over halvdelen af alle vesttyskere har fået mindre i løn siden 1989, og knap en fjerdedel af alle job havde i 2010 en timeløn under 75 kroner. Derfor er den tyske middelklasse svundet ind, mens gruppen af lavtlønnede har vokset sig større. Det viser en Cevea-analyse af lønudviklingen i Vesttyskland siden 1989.

Årsagen er en helt bevidst lavtlønsstrategi på det tyske arbejdsmarked, der har givet plads til et stigende antal lavtlønnede deltidsjob, mens antallet af middel- og lavtlønnede fuldtidsjob er faldet.

”Den tyske udvikling viser tydeligt, at den førte arbejdsmarkedspolitik har konsekvenser. På den ene side har den skabt voksende køer til madudlevering til almindelige tyskere, der ikke længere kan understøtte deres familier. På den anden side har det skabt en meget skrøbelig og ekstrem eksport afhængig af tysk økonomi. Det er udvikling, som er baseret på helt bevidste politiske prioriteringer over de seneste 20 år,” siger Ceveas analysechef Jens Jonatan Steen.

Minijob er den store synder
I 2010 var 12 procent af alle vesttyske job et deltidsjob til under 75 kroner i timen. Tallet var blot 6 procent i 1989. Minijob, der er en type deltidsjob med en maksimal månedsløn på 3.000 kroner anno 2010, bærer en stor del af skylden.

Antallet af minijob er eksploderet og i 2010 havde hele 17 procent af alle vesttyskere et minijob. En stor del af dem findes blandt tjenere, rengøringsassistenter og ekspedienter.

”De tyske tal kan blive danske, hvis vi sætter samme kurs som Tyskland. Og der er i Danmark et stort pres på, at vi, som det har været tilfældet i Tyskland, skal sænke lønningerne og øge brugen af atypiske ansættelser for at kunne konkurrere med andre lande. Tager vi det valg, vil store dele af den danske befolknings løn blive udhulet,” siger Jens Jonatan Steen.

Vi skal tage hånd om hele arbejdsstyrken
Tendensen kan allerede ses i Danmark. En analyse af Arbejdernes Erhvervsråd viser, at antallet af danske fuldtidsansatte er faldet med 200.000 siden 2002. Samtidig viser antallet af deltidsansatte steget med over 150.000.

Ifølge Jens Jonatan Steen er der alternativer til den tyske kurs, hvor vi stadig opnår vækst og konkurrencedygtighed uden at give køb på den danske model.

”Det er afgørende, at vi fortsætter med det, vi er bedst til. Nemlig at udvikle hele arbejdsstyrken gennem uddannelse og ordentlige arbejdsvilkår. Vi skal aldrig konkurrere på laveste fællesnævner. Det er kvaliteten, der skal løftes og ikke lønnen, der skal sænkes. Den danske model skal ikke kun bevares, men også styrkes,” slutter han.


Kommentarer fra Facebook