Annonce

Undersøgelses­kommission: Ingen kritik af Forsvarets Efter­retnings­tjene­ste

Kritik fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) fejet af bordet: Fem hjemsendte medarbejdere kan genoptage arbejdet - tidligere FE-chef står til ambassadørpost
Kritik fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) er mandag blevet fejet til side af Undersøgelseskommissionen om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Kommissionen har netop afgivet sin beretning til justitsminister Nick Hækkerup (S) på baggrund af en undersøgelse, som blev iværksat 21. december 2020 efter det uafhængige tilsyn TET havde rettet historisk hård kritik mod tjenesten.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) kritiserede i august Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) for siden 2014 at have tilbageholdt og givet tilsynet urigtige oplysninger om sin indhentning og videregivelse af oplysninger.

Tilsynsmyndigheden mistænkte FE for uretmæssigt at have indhentet og videregivet “en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere”. Tilsynsmyndigheden mente også, at FE havde overvåget en ansat i tilsynet.

Men nu konkluderer Undersøgelseskommissionen altså i sin beretning, at der ikke er grundlag for, at drage nogen til ansvar eller for at rejse kritik af FE eller fem hjemsendte medarbejdere, herunder FE-chef Lars Findsen og tidligere FE-chef Thomas Ahrenkiel.

På den baggrund kan de fem hjemsendte medarbejdere fra Forsvarets Efterretningstjeneste genoptage deres arbejde.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet.

Stod til ambassadørpost i Berlin

Thomas Ahrenkiel stod, da han blev hjemsendt, foran et job som ambassadør i Berlin.

Ahrenkiel kan, ifølge Forsvarsministeriets pressemeddelelse, nu tiltræde en stilling “som ambassadør”.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) udtaler:

Den konklusion er jeg selvsagt meget tilfreds med

”Når det uafhængige tilsyn rejser en så alvorlig kritik af FE, så skal det undersøges – i denne sag såvel som i tidligere tilsvarende sager. Kommissionen har nu fundet, at der ikke er grundlag for at rejse kritik af hverken af FE eller af nogen medarbejdere. Den konklusion er jeg selvsagt meget tilfreds med.” 

Justitsministeriet og Forsvarsministeriet vil nu inddrage beretningen i det videre arbejde med en evaluering af PET-loven og revision af FE-loven.

Der vil som led i dette arbejde bl.a. blive set på rammerne for tilsynet samt på relationen mellem Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne og forsvarsministeren og justitsministeren, herunder i forhold til Tilsynet.

Formanden for Tilsynet med efterretningstjenesterne (TET) er landsdommer Michael Kistrup, der også er formand for Mink-kommissionen.

Indhentning og videregivelse af oplysninger om danske statsborgere

Da undersøgelseskommissionen blev nedsat hed det ifølge en pressemeddelelse fra Justitsministeriet, at kommissionen skulle fokusere på de afgørende punkter i TET’s kritik, “herunder spørgsmål om mulig indhentning og videregivelse af oplysninger vedr. danske statsborgere, orientering af skiftende forsvarsministre, FE’s eventuelle tilbageholdelse af oplysninger og afgivelse af urigtige oplysninger til tilsynet og spørgsmål om FE’s uberettigede behandling af oplysninger om en ansat i tilsynet.”

Tilsynets særlige undersøgelse blev iværksat på baggrund af materiale, der var blevet afleveret til tilsynet af én eller flere whistleblowere.

Kommissionens konklusioner

Her er Undersøgelsenskommissionens med FE's konklusioner:

  • Som anført har kommissionens undersøgelse bl.a. omhandlet et spørgsmål om mulig indhentning og videregivelse af oplysninger vedrørende danske statsborgere. Kommissionen har ved sin undersøgelse fundet, at der ikke er grundlag for at antage, at FE generelt har indhentet og videregivet oplysninger om danske statsborgere i strid med loven.
  • Kommissionen har endvidere fundet for den del af undersøgelsen, der har handlet om FEs orientering af skiftende forsvarsministre og om tjenestens eventuelle tilbageholdelse af oplysninger og afgivelse af urigtige oplysninger til Tilsynet med Efterretningstjenesterne, at der ikke er grundlag for at udtale kritik af tjenesten, herunder for at anse tjenesten eller enkelte medarbejdere for at have tilsidesat forpligtelser i forhold til ministre eller tilsynet.
  • Den del af undersøgelsen, der har omhandlet spørgsmålet om Forsvarets Efterretningstjenestes uberettigede behandling af oplysninger om en ansat i Tilsynet med Efterretningstjenesterne, angår to episoder, hvor der internt i FE under samtaler mellem to medarbejdere har været videregivet oplysninger om, at en ansat i tilsynet i forbindelse med tilsynets kontrol af tjenesten havde begået en fejl under håndteringen af klassificerede oplysninger (en sikkerhedshændelse).
  • Kommissionen har på baggrund af undersøgelsen konkluderet, at oplysningen om sikkerhedshændelsen lovligt var tilgået FE, at tjenestens videregivelse af oplysningen til den ene af de to FE-medarbejdere havde været berettiget og sagligt begrundet, men at den interne, mundtlige videregivelse til den anden havde været uberettiget. Kommissionens undersøgelse har ikke givet grundlag for at anse den uberettigede videregivelse for repræsentativ for tjenestens håndtering af personoplysninger. Det er kommissionens vurdering, at det ikke er relevant at overveje tjenstlige reaktioner i anledning af den uberettigede videregivelse, der blev foretaget af FE-medarbejderen – som ikke er en af de fem tjenestefritagne medarbejdere.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Cover up

Jeg så på TV2 fhv. forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen få fri taletid til at nedgøre forsvarsminister Trine Bramsen. Dermed følger han op på de øvrige borgerlige tæskehold bestående af Marcus Knuth, Morten Dahlin og Fl. Chr. Hansen, der systematisk forsøger at lave karaktermord på Trine Bramsen. Det er trist for det politiske folkestyre, at den borgerlige opposition efter selv at have haft ansvaret for unoder inden for forsvarets ledelseslag i årevis, kun bidrager med nedgøring af Trine Bramsen. Men det er måske en særlig gruppe borgerlige reserveofficerer - med grønt lys fra Ellemann og Papegøje - der reagerer mod en kvindelig leder, der rydder op efter de selv samme borgerlige politikere ?