Annonce

Uvidenhed – undskyldning for usaglighed?

Når kommunikationsekspert beskylder landets kommunalpolitikere for at være dovne og uforberedte, så skyldes det manglende viden om de faktiske forhold i landets kommuner.
Seniorrådgiver Peter Mose er i Mandag Morgen fremkommet med et indlæg med titlen: ”For mange Dovne Robert’er i kommunalpolitik”. Et… hmm… spøjst indlæg, som jeg, som kommunalpolitiker, finder en smule usagligt.

Det er et privilegium at være kommunalpolitiker, men også hårdt arbejde. Politik er altid en hård branche at arbejde i, men når meningen er, at man kun skal beskæftige sig med det deltid og tilmed have et civilt arbejde ved siden af, så kan det til tider trække tænder ud.

Når man er folkevalgt, har man et ansvar overfor de borgere der har givet en deres stemme. Derfor tager vi kommunalpolitikere vores ansvar meget alvorligt.

De fleste kommunalpolitikere ved dog hvad de går ind til og hvis ikke finder de hurtigt ud af det og indretter deres liv efter det. Jeg har oplevet nogle kommunalpolitikere, der ikke kunne få det hele til at gå op og som valgte at trække sig fra embedet. Al respekt for det.

Det er et større puslespil man skal have til at gå op, når man skal kombinere arbejde, politik og familie. Men de fleste får det til at gå op på den ene eller anden måde. Nogen går ned på deltid, andre venter med at få børn osv. Det er et valg man træffer. Vil man kommunalpolitik, må man gøre en indsats for at få det til at hænge sammen.

Når man er folkevalgt, har man et ansvar overfor de borgere der har givet en deres stemme. Derfor tager vi kommunalpolitikere vores ansvar meget alvorligt.

Usaglige indlæg, som det føromtalte af Peter Mose medfører blot, at kommunalpolitikernes ild slukkes. Og tro mig, det er i forvejen hårdt at finde nogen som gider stille op til kommunalpolitik, da det ofte sker på bekostning af arbejde eller familie.

Som kommunalpolitiker bruger jeg mine aftener og weekender på at læse dagsordenerne igennem, så jeg kan møde forberedt op til byrådsmøder, udvalgsmøder, borgermøder m.v. Jeg kan sige det samme for mine kollegaer. Aldrig har jeg oplevet, at en af mine kollegaer ikke vidste hvad sagen drejede sig om – tværtimod oplever jeg mine byrådskollegaer som engagerede mennesker, der brænder for at gøre en forskel for byen og borgerne.

Usaglige indlæg, som det føromtalte af Peter Mose medfører blot, at kommunalpolitikernes ild slukkes. Og tro mig, det er i forvejen hårdt at finde nogen som gider stille op til kommunalpolitik, da det ofte sker på bekostning af arbejde eller familie.

Jeg er selv djøf’er – uddannet jurist – og er ikke enig i den kritik der har været af djøf’ers udformning af indstillinger, bilag, dagsordener m.v. Men man må også have respekt for, at ikke alle finder det ligeså letlæseligt som mig. Kommunalpolitik skal vel ikke kun være et privilegium for veluddannede borgere?

Som byråd skal vi afspejle byen og repræsentere borgerne. I Aarhus kommune har vi alle slags borgere. Derfor er jeg stolt af, at vi har et byråd, der afspejler dette. Vi har både yngre og ældre byrådsmedlemmer, ufaglærte og veluddannede, foreningsaktiver og ikke foreningsaktive, selvstændige og lønmodtagere, forældre og enlige m.v. Alle har de hver deres forudsætninger for at gå ind i byrådsarbejdet og forstå substansen. Nogen har, alt andet lige, nemmere ved det end andre, men sådan er det jo at leve i et mangfoldigt samfund. Vi har alle hver vores at bidrage med.

Peter Mose er jo selv et glimrende eksempel på en lidt uvidende seniorrådgiver, men han er dog beskæftiget alligevel.

Peter Mose henviser derudover til den lukkede kuvert med dagsorden og indstillinger. Dette er endnu et eksempel på, at Peter Mose ikke følger med i den kommunale udvikling. I Aarhus Kommune – samt mange andre kommuner – er vi for længst gået over til digitale dagsordener. Det vil sige, at vi ikke får en kuvert med bilag, men derimod kan bruge vores iPads til at logge på systemet og læser dagordenerne med det samme de bliver offentliggjort. Det gør arbejdsgangen langt mere fleksibel, hvilket jeg selv og mine kollegaer har haft gavn af.

Scenen, som Peter Mose beskriver, hvor byrådsmedlemmet først åbner kuverten når borgmesteren ringer med klokken minder mest af alt om en gammel Morten Korch film og ikke virkelighedens verden.

Måske Peter Mose skulle tilbydes noget kompetenceudvikling udover gamle Morten Korch film?

Peter Mose skriver endvidere, at kommunalpolitikere ikke løfter sig fra enkeltsagsniveau og er i stand til at levere et helhedssyn på kommunen. De sidste år har kommuner over hele landet skulle ud og spare. Spare på folks velfærd, på deres hjælpemidler, på deres hverdag. Det er hårdt – det er meget hårdt – men det følger med jobbet. Når vi har en bunden opgave, så udfører vi den. Når man som kommunalpolitiker skal lave så massive besparelser over hele kommunen, så kræver det, at man overvejer og gennemtænker hvordan én besparelse i den ene forvaltning vil influere på den anden forvaltning. Det er helhedssyn!

De fleste kommuner arbejde ud fra en effektiviseringsdagsorden. Hvordan kan vi gøre de kommunale arbejdsgange mere effektive, så vi derved kan reducere unødvendige omkostninger og frigøre hænder, som kan bruge til de borgernære opgave? Effektivitet bliver konstant indtænkt i de kommunale arbejdsgange, på tværs af kommunen. Det er helhedssyn!

Ligesom på Christiansborg, kan vi ikke undgå enkeltsager. Men det er også politik. Ofte udspringer en større mere generel dagsorden af en enkeltsag. F.eks. har vi i de nationale medier flere gange oplevet en enkeltsag om et lille barn, der skulle udvises og sendes tilbage til sit hjemland. Herud fra har politikerne så ageret og debatteret den relevante lovgivning.

Man kan ikke lovgive og vi kan ikke forvalte kommunens midler ud fra enkeltsager, men vi kan finde inspiration og viden gennem den enkelte borgers historie. Det er nu engang borgeren vi er sat i verden for at servicere.

Jeg synes at Peter Mose skulle tage på rundtur til kommunalbestyrelserne i det ganske land og få syn for sagen.

Magen til uvidenhed skal man lede længe efter. Det tenderer til det pinlige. Peter Mose burde først benytte sig af sin frie ret til at skrive, når han vidste hvad han talte om. For at bruge Peter Moses egne ord: Det er pinligt for folkestyret!  Han burde holde sig helt væk fra offentlige udtalelser.

Lotte Cederskjold (f. 1985) er politisk ordfører for Socialdemokraterne i Aarhus Byråd.


Flere artikler om emnet