Annonce

Venstre står uden for aftale om styrket stalking-indsats

Venstre og Liberal Alliance ikke med i nyt udspil: “Vi kan dog uden problemer tilslutte os initiativerne i aftalen,” understreger Venstre-ordfører.
Den socialdemokratiske regering er enig med Dansk Folkeparti, SF, De Radikale, Enhedslisten, De Konservative, Nye Borgerlige og Alternativet om i alt 14 initiativer i et nyt udspil, der skal sætte ind over for stalking.

Stalking-ofre lever under et stort pres med chikane og trusler, hvilket er intimiderende og grænseoverskridende for det menneske, der bliver udsat for stalking.

En undersøgelse fra Justitsministeriets Forskningskontor viser, at op mod halvdelen af ofrene må foretage ændringer i deres hverdagsrutiner som følge af stalking.

Det er baggrunden for, at regeringen og aftalepartierne mandag præsenterer et nyt udspil med i alt 14 initiativer, der skal styrke indsatsen mod stalking.

Venstre også uden for politiforlig

Venstre er sammen med Liberal Alliance og Kristendemokraterne eneste borgerlige partier, der ikke med i aftalen. Det bekræfter Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen over for Netavisen Pio:

“Du skal lige skrue tiden et halvt års tid tilbage. Dér indgik man et politiforlig med de partier, som nu indgår i aftalen om stalking,” siger Preben Bang Henriksen og fortsætter:

Vi var ikke med ikke med i politiaftalen

“Vi var ikke med ikke med i politiaftalen, fordi vi ikke var så begejstrede for finansieringsformen, herunder at man skruede op for skatte- og afgifterne for almindelige danskere. Derfor blev vi heller ikke inviteret i dag. Så derfor er Venstre altså ikke med i stalking-aftalen.”

Men Venstre ville måske i virkeligheden godt være med i dagens aftale om øget indsats mod stalking?

“Ja, det vil vi da altid gerne være med til. Det, der ligger i aftalen, er da efter min opfattelse nogle glimrende forslag, som vi sagtens kan tilslutte os.

Vi havde dog håbet på, at der kom flere medarbejdere til politiet på baggrund af stalking-aftalen, og så en højere normal-straf for de her forbrydelser. Men det der ligger, kan vi fuldt ud tilslutte os,” understreger Preben Bang Henriksen.

Stalking-ofre indformeres om løsladelse og udgang 

Med udspillet sættes der ind på tværs af myndighederne med en helhedsorienteret bekæmpelse af stalking.

Blandt andet får stalking-ofre ret til at få beskikket en bistandsadvokat og til at blive underrettet, når deres stalker får uledsaget udgang første gang, løslades, prøveløslades eller f.eks. optræder i medierne, mens den pågældende afsoner.

Der lægges også op til at styrke samarbejdet mellem myndighederne, så både ofre for stalking og udøvere kan få den rette hjælp.

Strafferammen sættes op fra to til tre år

Partierne er også enige om, at der skal fremsættes et lovforslag, som indfører en selvstændig bestemmelse i straffeloven, der definerer og kriminaliserer stalking.

Stalking er i dag i et vist omfang kriminaliseret i tilholdsloven. Det kan således straffes med op til 2 års fængsel, hvis en gerningsperson, der er meddelt et tilhold i forhold til en bestemt person, fortsætter med at kontakte den pågældende.

stalking skal kunne straffes, selv om der ikke på forhånd er meddelt et tilhold

Med den nye stalkingbestemmelse lægges der op til, at stalking skal kunne straffes, selv om der ikke på forhånd er meddelt et tilhold.

Der lægges endvidere op til, at strafferammen fremover skal være bøde eller fængsel indtil 3 år.

Endelig tages der med udspillet hånd om forebyggelsen af ny kriminalitet med en udvidelse af Dansk Stalking Centers behandlingskapacitet, så flere personer, der udøver stalking, kan tilbydes samtaleforløb.

Nick Hækkerup: Grænseoverskridende

Stalking er dybt grænseoverskridende og intimiderende for de berørte ofre, mener justitsminister Nick Hækkerup (S):

Det er dybt grænseoverskridende og intimiderende for ofre at blive forfulgt

”Det er dybt grænseoverskridende og intimiderende for ofre at blive forfulgt, overvåget og chikaneret af stalkere. Der er tale om en alvorlig forbrydelse på linje med psykisk og fysisk vold, som skal stoppes.”

Nick Hækkerup erkender, at man ikke hidtil har været gode nok til at bekæmpe stalking:

“Vi har ikke været gode nok til at bekæmpe stalking, og der er brug for en langt mere helhedsorienteret indsats.

Derfor er jeg glad for, at et politisk flertal i dag kan præsentere en stor og bred pakke af initiativer, der er blevet til med inspiration fra organisationer, der har stillet deres store viden og engagement til rådighed.”

Et udbredt og stigende problem 

Hos Dansk Folkeparti glæder socialordfører Karina Adsbøl sig over dagens aftale:

”Især er vi glade for den særlige bestemmelse i straffeloven, som definerer og kriminaliserer stalking.

Stalking er et udbredt og stigende problem i Danmark

Stalking er et udbredt og stigende problem i Danmark, og det er på tide, at vi får en helt klar definition, så ingen længere er i tvivl om, hvad denne meget alvorlige forbrydelse handler om.

Det er glædeligt, at der sikres ret til bistandsadvokat samt underretningspligt til den stalkingudsatte, når gerningsmanden løslades.” 

Gennemsyrer ofrenes liv

SF’s retsordfører Karina Lorentzen er helt på linje:

“Det her er intet mindre end en landvinding for ofrene, at der fremover kan gribes ind tidligere i stalkingforløbet, og at ofrene får ret til en bistandsadvokat samt at vi kan sikre behandling til stalkerne, så vi undgår det næste offer”

Det her er intet mindre end en landvinding for ofrene

De konservatives retsordfører Britt Bager (K) siger, at det har været en topprioritet, at få strammet grebet om stalkerne:

“Stalking er en dybt alvorlig krænkelse, der i mange tilfælde gennemsyrer ofrenes liv. Derfor styrker vi nu trygheden og retsstillingen for ofrene. Bl.a. bliver det muligt at straffe en stalker, selvom der ikke er udstedt noget tilhold.”

Opdateret 24. august kl. 10.30

14 initiativer, der skal styrke indsatsen mod stalking

 1. Ny særskilt bestemmelse om stalking i straffeloven

 2. Styrket behandling af tilholdssager i politikredsene

 3. Adgang til digital forkyndelse for politiet og anklagemyndigheden

 4. Ny fire-ugers klagefrist i tilholdsloven

 5. Ny IT-løsning til systematisk fremsøgning af sager om stalking i politikredsene

 6. Ret til bistandsadvokat og mulighed for videoafhøring af stalkingofre i straffesagsbehandling

 7. Mulighed for varetægtsfængsling i stalkingtilfælde

 8. Underretning af stalkingofferet ved gerningsmandens løsladelse og udgang

 9. Underretning af kriminalforsorgen om overtrædelse af tilhold

 10. Forsøgsprojekt om bedre koordinering af hjælp til stalkingofre og -udøvere

 11. Dansk Stalking Centers behandlingskapacitet udvides

 12. Styrket efter- og videreuddannelse i politiet

 13. Specialiserede teams og nøglepersoner i politikredsene

 14. Særskilt kriminalisering af identitetstyveri i straffeloven

Kilde: Justitsministeriet

 

   

 

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Skuffende og uambitiøst at "Udvisning af udlændinge efter første dom" ikke er et punkt, når udvisning reelt er den eneste straf, vi har i Danmark, som over halvdelen af de indsatte i landets lukkede fængsler forstår. Endnu et useriøst lovforslag, der ikke vil løse noget som helst. Slaraffenlandet bliver.

Jeg hørte det først i nyhederne med et halvt øre, og tænkte straks hvaffornoget, skal storken nu også bekæmpes?? Det skulle den heldigvis ikke.