Annonce

Vi skal luge ud i EU-samarbejdets ukrudt og tidsler

Jubeleuropæerne sætter vores arbejdsmarked og velfærd under pres, skriver Europa-parlamentariker Marianne Vind (S).
Jeg kom ind i Europa-Parlamentet i 2019 oven på en valgkamp, hvor jeg talte dunder imod social dumping og slog et slag for alles ret til et godt arbejdsliv - med tryghed på arbejdspladsen og et ordentligt arbejdsmiljø.

Nu er vi halvt igennem denne valgperiode, og det er en god anledning til at kaste et blik på det EU-samarbejde, som på mange måder minder mig om en blomstrende have.

Der er roser, som skal passes og plejes, så de kan blive ved med at spire og gro. Og der er ukrudt og tidsler, som langsomt vinder frem, hvis ikke der luges ud.

Vi skal gøde jorden for det europæiske samarbejde 

EU-samarbejdets roser er fællesskabet, arbejdspladserne og de sociale fremskridt.

Det er en god anledning til at kaste et blik på EU-samarbejdet

Jeg voksede op under Den Kolde Krig, så jeg har set, hvordan EU har skabt fællesskab på et historisk set krigsramt kontinent.

Jeg har arbejdet som laborant i industrien, så jeg har set, hvordan EU har skabt tusindvis af danske arbejdspladser igennem international handel. Jeg har været med i front i den danske fagbevægelse, så jeg har set, hvordan EU har forbedret arbejdsvilkår for lønmodtagere mod syd og øst.

Vi skal blive ved med at gøde jorden under disse roser, så de ikke visner bort - for jeg tror på, at fællesskabet på vores kontinent, virksomhedernes vækst og de sociale fremskridt udgør forudsætningerne for befolkningens EU-opbakning. Men samtidig med at vi gøder jorden under EU-samarbejdets roser, så skal vi også luge ud blandt ukrudtet og tidslerne!

Når jubeleuropæere vil indføre en lovbestemt EU-mindsteløn, så sætter det vores arbejdsmarkedsmodel under pres, og når de vil åbne sluserne til vores dagpenge- og SU-system for EU-borgere efter kort tids arbejde, så sætter det vores velfærdsmodel under pres.

EU har forbedret arbejdsvilkår for lønmodtagere mod syd og øst

Disse idéer om ensretning af vores samfund skal vi rykke op med rod, så de ikke kan sprede sig.
 

Forsigtig optimist på vegne af de europæiske lønmodtagere
 

Kampen mod tidslerne må dog heller ikke blive altoverskyggende, for der skal også være kræfter til at så de frø, som over tid kan blive til endnu flere roser. Her tænker jeg på de tiltag, som jeg kæmper om at få igennem EU-systemet.

En markant stramning af reglerne for håndtering af asbest, som kan redde tusindvis af liv.

Et ID-kort til vandrende arbejdstagere, som kan bringe langt mere social dumping frem i lyset. En mærkbar regulering af platformsvirksomheder, som kan sikre bedre arbejdsforhold for digitale daglejere. Og et kvantespring fremad for arbejdsmiljøet, så alle europæere kan være sikre og trygge på deres arbejdspladser.

Historien har vist os, at vi kan få nye roser til at gro

Historien har vist os, at vi kan få nye roser til at gro. For halvandet år siden fik vi flertal for den vejpakke, der skal sætte en stopper for social dumping i lastbilbranchen. For ganske få uger siden fik vi flertal for at indføre sociale modkrav i landbrugsstøtten, så uordentlige landmænd ikke længere kan underbetale deres arbejdere uden konsekvenser.

Derfor er jeg fortrøstningsfuld for resten af min periode i Europa-Parlamentet, og jeg er forsigtig optimist på vegne af de europæiske lønmodtagere i Europa. Men det kræver, at vi hver eneste dag husker at gøde jorden under EU-samarbejdets roser, luge ud i de mange tidsler og så de nye frø, som kan spire og gro

Marianne Vind er medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet. Hun er uddannet hospitalslaborant og tidligere næstformand i HK Privat (2011-2019).


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Kære Marianne Vind
Vi skal ud af det dybt fascistiske og reaktionære regime EU. Vi kan sagtens have en europæisk toldunion og gode europæiske aftaler mellem suveræne nationalstater, uden at EU skal diktere mindsteløn og mængden af kanel i en snegl hos bageren. EU er gået for vidt og vi skal ud nu!

Peter Jensens karakteristik af EU afspejler en måde at diskutere på, der får en til at tænke på ekstremismen i USA. En toldunion kan ikke fungere uden fælles regler om masser af tekniske og økonomiske forhold. Se blot på alt det, der har skulle udredes i forbindelse med implementeringen af Brexit for at handelen trods alt vil kunne fortsætte. Det er værd at huske på, at overdrivelse fremmer misforståelsen!

Hvad med at få luget kraftigt ud i EU's Indre Marked?