Virksomhederne svigter det grå guld

Beskæftigelsen blandt seniorer stiger. Også for dem med ondt i ryggen og dårligt knæ. Men kan det fortsætte?
'Også guld skal pudses for at skinne'.

Vi taler om det grå guld ved skåltaler, men når dagligdagen melder sig, så er guldet ikke så værdsat. Den nye seniortænketank kommer på hårdt arbejde, når den skal få seniorer til at blive flere år på arbejdsmarkedet.

Regeringen nedsatte tidligere i år en ny tænketank, med Harald Børsting i spidsen som formand, der skal se på hvordan flere kan få ”et længere og godt seniorarbejdsliv”.

Halvdelen af de danske arbejdsgivere er imod en forhøjelse af pensionsalderen

Mange lønmodtagere vil gerne blive længere tid på arbejdsmarkedet, men ikke har muligheden for det. Halvdelen af de danske arbejdsgivere er imod en forhøjelse af pensionsalderen, viser en ny undersøgelse fra Aalborg Universitet. Jeg blev ret overrasket over resultatet, for det er da lidt af et paradoks. Hvordan kan det være, at arbejdsgiverne, der jævnligt råber op om mangel på arbejdskraft, er imod en forhøjelse af pensionsalderen? De burde jo ifølge deres egen opfattelse have brug for arbejdskraften!

Fakta: 
Projekt Seniorarbejdsliv på Aalborg Universitet har spurgt 2.500 arbejdsgivere, om de er for eller imod at forhøje pensionsalderen for at håndtere udsigten til, at der bliver færre unge og flere ældre på arbejdsmarkedet.
52 pprocent af arbejdsgiverne er imod, at man øger arbejdsstyrken ved at forhøje pensionsalderen. 15 procent er for.
Kilde: Finans.dk


Så hvad ligger egentlig bag det resultat? Har de svært ved at se seniorer fortsætte på arbejdsmarkedsmarkedet til langt op i årene? Eller syntes de, det er for besværligt at indrette job og arbejdspladser, så seniorerne får mulighed for at fortsætte i det omfang kræfterne slår til?

Jeg tror desværre, at begge forhold gør sig gældende.

50 procent af LO’s medlemmer oplever ugentlige smerter

Nogle klarer den ikke helt til pensionsalderen. Der er en gruppe af nedslidte kollegaer, som vil have meget svært ved at fortsætte helt til pensionsalderen.

Lige nu kan regeringen næsten ikke få armene ned, fordi beskæftigelsen blandt seniorer stiger. Ja, de fleste seniorer fortsætter i job, nu hvor efterlønsalderen stiger. Også dem med ondt i ryggen eller et dårligt knæ. For de slidte giver det en hverdag med mange smerter og meget lidt overskud, når arbejdsdagen er forbi. Men er det værdigt, og kan det fortsætte?

Der er grænser for, hvor mange flere år man kan presse ud af nedslidte lønmodtagere


Svaret er nej. For der er grænser for, hvor mange flere år man kan presse ud af nedslidte lønmodtagere. Før eller siden vil det resultere i flere syge og flere arbejdsløse. Hvis vi altså ikke får skabt nogle muligheder for at trække sig tidligere tilbage, som rent faktisk fungerer. Det gør den nuværende seniorførtidspension som bekendt ikke og derfor er det så vigtigt, at vi fastholder ambitionen om at alle skal have muligheden en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Derudover er vi også nødt til at fokusere på lønmodtagernes arbejdsmiljø og den store sociale ulighed, der ligger i hvilket arbejde du har haft efter folkeskolen. For dårligt arbejdsmiljø har stor betydning for livskvalitet, alder, sygefravær og i sidste ende også hvor lang tid du kan være på arbejdsmarkedet. Iflg. En LO undersøgelse fra 2016, fortæller 50 procent af LO’s medlemmer oplever ugentlige smerter i forbindelse med arbejdsdagen og 20 procent tager ugentlig smertestillende medicin for at klare arbejdsdagen.

18 procent af LO’s medlemmer forladt arbejdsmarkedet som følge af nedslidning, inden deres 60 års fødselsdag

Derudover har 18 procent af LO’s medlemmer forladt arbejdsmarkedet som følge af nedslidning, inden deres 60 års fødselsdag(!). Dette skringer på handling og at vi anerkender, at fysisk hårdt arbejde og smerter i muskler og led, er en væsentlig årsag til at ældre arbejdstagere må forlade arbejdsmarkedet før tid. Også dårligt psykisk arbejdsmiljø har væsentlig betydning for tidlig tilbagetrækning. Det fortæller mig, at seniortænketanken også skal have fokus på betydningen af et godt arbejdsmiljø.

Den manglende seniorpolitik

Jeg må konstatere, at det halter gevaldigt med seniorpolitikken på de danske arbejdspladser.

LO’s undersøgelse om 'Helbred og tilbagetrækning' viser, at under hver anden lønmodtager over 55 år oplever, at ledelsen lytter til deres ønsker om opgaver, arbejdstid og så videre. Og det er kun hver fjerde, som for eksempel har fået tilbudt ændringer i arbejdstiden eller ændringer i opgaver for at mindske fysisk eller psykisk belastning med videre.

Hvis det grå guld for alvor skal skinne, så kræver det, at virksomhederne plejer og pudser det.

Derfor er der masser at tage fat på for den nye Seniortænketank, hvis virksomheder og arbejdspladser skal geares til de mange nye ældre. Hvis det grå guld for alvor skal skinne, så kræver det, at virksomhederne plejer og pudser det.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)


Flere artikler om emnet

Annonce

Annonce