7 Venstre-kampagner som ramte ved siden af

Venstre er endnu en gang kommet i problemer på grund af opslag på sociale medier. Det er ikke første gang.
I går søndag valgte Venstre at trække en heftigt kritiseret Facebook-grafik tilbage. På Twitter meddelte partiet, at man havde fjernet kampagnen:

Forklaringen fra finansminister Kristian Jensen (V) var, at der var tale om en “fejl” og udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen (V) mente, at den var trukket, fordi den var blevet “misforstået”.

"Vi fandt ud af, at den blev misforstået ret meget fremfor at sætte fokus på hvad vi mener," sagde Michael Aastrup Jensen til BT.

 

Brugerne på Facebook, hvor opslaget i første omgang var blevet delt, fik dog hverken undskyldning eller forklaring.

Det er ikke første gang, at Venstre har været kritiseret for opslag på sociale medier. Vi har samlet syv grafikker, tweets og andre udsagn fra Venstre, som har ramt ved siden af, er særligt upræcise eller på anden måde er udtryk for talmagi og lidt for smart spin.

1) Negativ kampagne om Afrika
Februar 2018

Vi begynder med den grafik, som Venstre pillede ned i går, så alle ved, hvad vi taler om.

Grafikken blev eksempelvis kritiseret for at opsætte kunstige modsætninger mellem at ville ønske velfærd i Danmark og gennem ulandsbistand og eksempelvis en Marshall-plan at bekæmpe årsagerne til migration fra Afrika.

Venstres reelle lyst til at ”bruge flere penge på velfærden”, som partiet påstår, blev der også stillet spørgsmålstegn ved.

2) Graf-magi om asyltallet
Februar 2018

På Facebook skrev Venstre, at asyltallet er det laveste i ni år, men den dertilhørende graf passer slet ikke til udsagnet.

Grafen viser nemlig ikke ni år. Det giver en misvisende visuel fremstilling, så læseren får indtrykket af, at tallet er raslet ned, men virkeligheden er mere nuanceret. De radikales pressechef Anders Hemmeth har gennemgået Venstres annonce på Twitter:

3) Fiflede med fakta om efterlønsreform
Oktober 2017

I efteråret 2017 påstod Venstre i en Facebook-video, at Mette Frederiksen og den tidligere SR-regering blandt andet er ansvarlig for ”efterlønsreformen”, selvom aftalen om den gradvise aftrapning af efterlønsordningen jo blev indgået af Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Radikale før valget i 2011.

Venstre skrev i samme opslag om ”salget af DONG”, selvom det jo blot var cirka 20 procent af aktierne, der blev solgt fra.

4) Kreativ brug af årsag og virkning
August 2017

Venstre skrev i sensommeren om, at regeringens politik virker – at kontanthjælpsloftet virker. Byrådsmedlem, folketingskandidat og tidligere særlig rådgiver for Ellen Trane, Morten Dahlin skrev det samme på Twitter.

Problemet er, at man reelt ikke ved om – og dermed ikke kan sige – at kontanthjælpsloftet er årsag til, at færre danskere er på kontanthjælp. Detektor har også skrevet om sagen.

5) Graf-trylleri om kontanthjælp
Marts 2017

Sidste forår fik Venstre hug for en graf, hvor søjlernes størrelse ikke hænger sammen med den numeriske værdi. En stigning på 900 kroner (hoppet fra 2 børn til 3 børn) er i grafen visuelt cirka dobbelt så stor som stigning på 1000 kroner (hoppet fra 1 barn til 2 børn), hvilket naturligvis er misvisende.

Venstre rettede sidenhen grafikken. Herunder er den udskældte grafik.

6) Et ægtepar på kontanthjælp med tre børn kan få 454.000 kroner!
Marts 2015

Lidt længere tilbage i tiden finder vi et af de mest berømte Venstre-udsagn, som er blevet kritiseret for at være misvisende. Den store kampagne kom forud for folketingsvalget i juni 2015.

Men Venstre skrev ikke, at også folk i arbejde, for eksempel i lavtlønsjob (som Venstre ikke mente, der var incitament til at tage, når man får en høj kontanthjælp), får børnepenge, kan søge friplads-tilskud til daginstitution (delvis) eller søge boligsikring.

Desuden må man holde det op imod, at mange, som er i job i dag, slet ikke kan få kontanthjælp, hvis de skulle blive arbejdsløse, fordi de har for store værdier. Politiken skrev også om kampagnen, at problematikken drejede sig som blot 1.150 familier.

7) Talmagi om asylansøgere
September 2014

Den er også af lidt ældre dato, men grafikken herunder indskriver i sig rækken over opslag med talmagi hos Venstre. ”Hvis den kraftige stigning i antallet af asylansøgere under SR-regeringen fortsætter, vil mere end 80.000 asylansøgere ifølge regeringen komme til Danmark i 2020,” skrev partiet i opslaget på Facebook.

P1 pillede dengang Venstres grafik fra hinanden. Det skrev vi om her. For sådanne fremskrivninger er ren matematik, der ikke tager højde for virkeligheden. Med udregningen i Venstres grafik ville vi eksempelvis også have 8,5 milliarder asylansøgere i Danmark i år 2050.

 

 

Jakob Esmann er student på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook