Aftale skal give mere liv i provinsen

Bred politisk aftale afsætter mere end en halv milliard, som skal puste liv i bymidter og lokalsamfund med støtte til borgerdrevne købmandsbutikker
Et bredt flertal i Folketinget ønsker mere liv i bymidter og landdistrikter. Partierne bag aftalen ønsker ønsker med aftalen at understøtte, at bymidterne i en række mindre og mellemstore byer igen kan blive et lokalt samlingspunkt og mødested.

Bygninger, torve og gågader skal forbedres

Bygninger, torve og gågader skal forbedres, lokale velfærdscentre med for eksempel borgerservice, læger, kulturskoler, biblioteker og tilbud til ældre skal understøtte levende bymidter. Og så skal 10 bymidter sættes fri af eksisterende lovgivning for at afprøve nye tiltag, der kan understøtte levende bymidter.

Aftalepartierne vil også igangsætte initiativer, der kan understøtte stærke lokalsamfund i de små byer, på småøerne og i landdistrikterne. Her skal trængte områder fornyes, lokale dagligvarebutikker skal understøttes, der skal være god internetforbindelse og bedre overblik over naturstier, og så skal interessen for en forsøgsordning med frilandsbyer afdækkes.

Det er målsætninger, som aftalepartierne med aftalen 'Mere liv i bymidter og landdistrikter” nu afsætter mere end 550 mio. kr. fordelt over en årrække til at understøtte.

Minister: Aftale gør mindre byer og landsbyer mere attraktive 

”Regeringen har en klar målsætning om at skabe mere liv i de dele af landet, der har haft det svært efter en lang periode med stigende centralisering. Derfor er jeg særdeles glad for, at der nu står et bredt flertal i Folketinget bag en aftale, som vil gøre de mindre byer og landdistrikterne mere attraktive for både borgere og erhvervsliv,” siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S).

vil gøre de mindre byer og landdistrikterne mere attraktive for både borgere og erhvervsliv

Bag aftalen står regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, De Radikale, Enhedslisten, De Konservative, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne.

Seks millioner til borgerdrevne købmandsbutikker

Et af initiativerne i aftalen går ud på at understøtte etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker.

Gennem de seneste år er der etableret op mod 100 borgerdrevne købmænd, hvor foreninger og lokale borgere går sammen om at bevare deres lokale butik. Når de lokale skal etablere en butik, er der behov for finansiering. Men i flere tilfælde kræver det mere end hvad lokalsamfundet kan samle ind.

Derfor har er aftalepartierne enige om at afsætte 6 millioner kroner årligt i 2022-2024 til medfinansiering af etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker.

Det kan være butikker, som også har et socialøkonomisk formål.

Der vil være krav om minimum 50 procent medfinansiering fra tilskudsmodtager, og der kan maksimalt ydes 600.000 kroner.

Læs hele aftaleteksten her.

Ros fra Landdistrikternes Fællesråd 

Landdistrikternes Fællesråd roser partierne bag aftalen:

Jeg har stor ros til den fremlagte aftale

“Jeg har stor ros til den fremlagte aftale og ambitionerne bag den. Med aftalen er der taget hånd om nogle af de forudsætninger, der kan være med til at skabe det hele liv på landet, herunder videreførelse af Bredbåndspuljen og en massiv investering i attraktive bymidter,” siger formanden for fællesrådet, Steffen Damsgaard.

Han mener, at initiativerne samlet set “i dén grad være med til at sætte gang i en positiv udvikling for lokalsamfund og ikke mindst for det samlingspunkt, som bymidten historisk har dannet for den lokale identitet”.

Dagrofa: "Politik, når det er bedst"

Også fødevarekoncernen Dagrofa tager godt imod aftalen. Meget godt endda.

Chefkonsulent hos Dagrofa, Noa Jankovic, skriver således på Twitter, at aftalen er politik, "når det er bedst":

High five til Kaare Dybvad

"Det her er politik,når det er bedst. Et bredt flertal fælles om en god sag. High five til Kaare Dybvad (S), Karina Lorentzen (SF), Mette Dencker (DF) og resten af Folketinget, som i dag har indgået aftale om at prioritere 18 mio. kr. til borgerdrevne butikker i provinsen."

placeholder

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det er ikke rigtigt Socialdemokratiske at anvende "overlevelse af de mest egnede". Der er behov for at styre tilpasningen af bosætningen til jobmulighederne. Affolkning bør planlægges. Hvilke byer ændres status til landsbyer, hvilke landsbyer nedlægges, hvilke offentlige veje bliver private fælles veje, landområder der helt bliver "vild med vilje" . Samfundet styrer tilpasningen.

... og så om føje år kommer der initiativer, der på nogle punkter trækker udviklingen i modsat retning

Annonce