Afviser begrebet “tabermand”: Ikke nyt, at nogle mænd oplever social deroute

Mænd er et ekstremt køn, der både er samfundets vindere og tabere. Det er der intet nyt i, siger forstanderen på Kofoeds Skole.
Efter årtier med fokus på kvinders ligestilling og udsathed, er der kommer fokus på den restgruppe af mænd, som slår negativt ud i statistikkerne.

De mænd, der får hele kønnet til at være overrepræsenteret, når man ser på alkoholisme, stofmisbrug, hjemløshed, kriminalitet og selvmord.

Det er ikke kun i bunden mændene er - de er også i toppen

Men ifølge Robert Olsen, der er forstander på Kofoeds Skole, som hjælper socialt udsatte, giver det ikke megen mening at tale om de såkaldte “tabermænd”.

Det ekstreme køn

Det at der er flere mænd end kvinder, som oplever en social deroute, er nemlig slet ikke nyt, mener forstanderen. Og tendensen er ikke skabt af samfundsudviklingen eller kvinders ligestilling.

“Det er ikke kun i bunden mændene er - de er også i toppen. Måske er der nogle ting, hvor mænd er mere ekstreme i deres adfærd,” siger Robert Olsen til Netavisen Pio, og tilføjer: 

“Der er mange, der har brugt hele udviklingen i kvinders ligestilling til at sige, at nu er der er blevet flere “tabermænd”, og men det er sådan set ikke rigtigt.”

Om Robert Olsen: 

  

Robert Olsen har været forstander på Kofoeds Skole siden 2011.

I 18 år var han forstander for Mændenes Hjem i Istedgade på Vesterbro i København.

Tidligere var han bestyrelsesformand for hjemløseavisen Hus Forbi.

Han er formand for Socialpolitisk Forening, som arbejder for at fremme social retfærdighed og debatten om sociale spørgsmål.

Robert Olsen har deltaget i en række forskellige udvalg i ministerier og i Københavns Kommune om blandt andet alkohol, stofmisbrug og hjemløshed. Ligesom han har været medlem af tænketanken VM - Viden om Mænd.

 

Anerkender ikke ordet tabermænd 

Faktisk anerkender Robert Olsen slet ikke begrebet “tabermænd”. Han mener ordet er opfundet af nogle mænd, fordi det kan bruges til at slå de udsatte mænd i hovedet.

“Jeg synes, det er et begreb, som mænd bruger for at stigmatisere andre mænd. Man bruger sproget til at marginalisere mennesker, og det er ordet “tabermænd” et eksempel på,” siger han.

Det har uligheds-undersøgelser vist i flere år

Men når størstedelen af samfundet rykker opad både i levetid og uddannelsesniveau, mens en gruppe af mændene ikke følger med, bliver der så ikke et større skel?

“Der er generelt blevet et større skel mellem dem, som står helt udenfor, og dem som er indenfor. Det har uligheds-undersøgelser vist i flere år,” svarer Robert Olsen.
 

Nutidens mænd er mangfoldige

Nutidens mænd er nærmere “mangfoldighedsmænd”, fordi mænd i dag får lov til at præsentere en langt mere mangfoldig manderolle, mener Robert Olsen.

Jeg tror faktisk, at de kan være rollemodeller for de udsatte mænd

“Du kan være forsørger, du kan være opdrager, du kan være far. De nye generationer af mænd har taget de nye roller rigtig meget til sig og løfter dem rigtig flot. Og jeg tror faktisk, at de kan være rollemodeller for de udsatte mænd ved at vise, at man ikke behøver at være fuldtids-forsørger og karrieremand for at have et godt liv,” siger han.
 

Barnløse mænd uden en kvinde i sigte

Den nærværende far som et nyt mandeideal, har Robert Olsen selv aktivt taget på sig. Da han selv blev far tilbage i halvfemserne, sagde han sit job op for at passe børn, for først senere at genoptage karrieresporet, fortæller han.

Det er bestemt en udvikling, der er værd at holde øje med

Samtidig med at flere mænd går aktivt ind i rollen som far, så ser man, at en stor del af de ufaglærte mænd aldrig får en familie. Viser det ikke, at denne her forskydning, hvor mændene ikke kan følge med kvinderne i forhold til uddannelse, har store personlige konsekvenser? 

“Det er bestemt en udvikling, der er værd at holde øje med. Fordi vi faktisk får en befolkningsgruppe, som ikke får nogen uddannelse, som ikke får nogle børn og som ikke har nogle nære relationer,” lyder det fra Robert Olsen.

 

Fokus på ressourcer

Social blindhed er næppe årsagen til, at Robert Olsen ikke synes, man bør tale om “tabermænd”.

I 18 år var han forstander på det berømte og berygtede Mændenes Hjem i Istedgade på Vesterbro i København, og han har et langt CV med socialt arbejde bag sig, blandt andet som formand for Socialpolitisk Forening og bestyrelsesformand for hjemløseavisen Hus Forbi.

Det er den vinkel jeg har - og der giver begrebet tabermænd ingen mening overhovedet

Hvordan mener du, at man kan tale om det kønsaspekt af socialt udsathed, som tydeligvis findes, uden at være nedladende eller stigmatisere folk?

“Det er vigtigt at tale om, men perspektivet skal ikke være, at man er taber. Det er aldrig perspektivet i det sociale arbejde. Her har vi fokus på de ressourcer, som de her mennesker har, der gør, at de kan løfte sig fra deres sociale situation. Det er den vinkel jeg har - og der giver begrebet tabermænd ingen mening overhovedet,” mener Robert Olsen.

Serie: Tabermændene

Mænd dør tidligst, mænd laver mest kriminalitet, mænd er mest hjemløse, mænd begår flest selvmord, mænd får sjældent forældremyndighed, mænd overrepræsenterer Udkantsdanmark og mænd halter stadig længere bagud i uddannelses-kapløbet.

I de kommende måneder vil vi her på Netavisen Pio sætte fokus på netop tabermændene i en artikelserie og podcasts.

Foreløbig har vi bragt følgende artikler:

Jens Jonatan Steen: De glemte: Tabermændene er fremtidens ulighedsmotor

Ekspert: Tabermændene sakker bagud på alle ledder og kanter

Jesper Lohse: Hvorfor gælder FNs verdensmål ikke for fædre?

Dokumentation: Unge kvinder søger mod storbyens uddannelser

Dokumentation: Mænd uden uddannelse fylder i kriminalitetsstatistikkerne

Ekspert: Afviser begrebet “tabermand”: Ikke nyt, at nogle mænd oplever social deroute

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Robert Olsen tager afstand fra brugen af det nedladende udtryk "tabermænd". Tidligere har psykologen fra Rigshospitalet, Svend Aage Madsen, og jeg, givet udtryk for det samme. Så hold op med den betegnelse, der kan stigmatisere nogle mænd. Synes jeg. I risikerer, at nogen betegner jeres indhold som taberjournalistik/"taber"journalistik.

Robert Olsen giver et godt råd: Fokuser på mændenes ressourcer, og skab flere gode rollemodeller for de udsatte mænd.

Annonce