Ambitiøse investeringer i uddannelse kan give 100 milliarder kroner

Der bliver stor mangel på uddannet arbejdskraft frem mod 2025. Der er derfor milliarder at hente ved at investere i uddannelse og opkvalificering. Trepartsforhandlingerne er en gylden mulighed for at realisere de store gevinster.
Frem mod 2025 er der udsigt til et overskud af ufaglært arbejdskraft på cirka 65.000 personer og 45.000 med kun en gymnasial uddannelse. På den anden side kan vi se frem til en mangel på cirka 72.000 erhvervsfagligt uddannede, 25.000 kort videregående uddannede og 40.000 med en mellemlang videregående uddannelse. Dette mismatch på det danske arbejdsmarked er en af de største udfordringer for dansk økonomi.

Vi kan se frem til en mangel på cirka 72.000 erhvervsfagligt uddannede

Manglen på uddannet arbejdskraft skaber flaskehalse på arbejdsmarkedet og presser virksomhedernes konkurrenceevne. Det kan koste Danmark både på vækst og jobfremgang. Lader vi stå til og lader mismatchet på arbejdsmarkedet ske, så risikerer vi, at BNP bliver 62 milliarder kroner mindre end det forventede i 2025.

For at lukke uddannelseshullet, så skal der investeres tilstrækkeligt, således at beskæftigelsen af erhvervsfagligt uddannede og kort- og mellemlang videregående uddannede forøges med 110.000 personer. Det vil kunne løfte BNP med 34 milliarder kroner.

Dermed er det samlede potentiale ved at investere i uddannelse en forøgelse af BNP på 96 milliarder kroner i 2025.

Trepartsforhandlinger skal sikre praktikpladser og efteruddannelse
Der er helt oplagt et stort potentiale i at undgå manglen på uddannet arbejdskraft. Det er desværre svært at se, at det er et problem, som regeringen og dens støttepartier prioriterer i øjeblikket. Tværtimod gennemføres der store besparelser på uddannelsesområdet.

Regeringen bør tilbagerulle besparelser på uddannelsesområdet

Det er ikke for sent endnu, men kursen skal lægges om nu, så vi får uddannet nok faglærte til at dække den store efterspørgsel. Regeringen bør tilbagerulle besparelser på uddannelsesområdet. Det kan blive meget dyrt, at spare på netop det, som vi skal leve af i fremtiden.

Regeringen har netop nu en gylden mulighed med trepartsforhandlingerne. Her er der især to områder, hvor der må og skal findes løsninger: 1) Problemet med manglende praktikpladser skal løses, 2) Efteruddannelse og videreuddannelse skal opprioriteres.

 
Erik Bjørsted er chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd med speciale i konjunkturvurderinger og konsekvensberegninger af økonomisk politik.
‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

Erik Bjørsted er cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og beskæftiger sig primært med makroøkonomiske analyser af dansk og international økonomi. Han er uddannet cand.scient.oecon. fra Københavns Universitet.


Flere artikler om emnet

Annonce