Annonce

Bedre dyrevelfærd og flere danske arbejdspladser – Tiden er kommet til kortere dyretransporter

At transportere dyr rundt i dagevis i lastbiler er decideret umoralsk og hører ingen steder hjemme. Det er især grotesk, når vi i Danmark faktisk har slagterier, som har kapacitet til at slagte flere grise. Det skriver socialdemokratisk medlem af Europa-Parlamentet, Niels Fuglsang.
Foto: Simon Læssøe
Medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet, Niels Fuglsang.
I Danmark producerer landbruget hvert år omkring 30 millioner grise, hvilket gør os til det land i verden med suverænt flest grise set i forhold til størelsen på vores befolkning.

Med så intensiv en produktion af grise, skulle man tro, at danske slagterier må have mere en rigelig at se til. Men virkeligheden er en anden. For i stedet for at opfede grisene og slagte dem i Danmark bliver en stadig større andel fragtet lagt ned i Europa.

De fleste som smågrise for at blive fedet op, men en del også som slagtesvin. Tal fra fødevarestyrelsen viser, at der i 2022 blev sendt over 11 millioner grise ud af Danmark på lange dyretransporter.

Den måde at behandle dyr på er simpelthen ikke i orden. At transportere dyr rundt i dagevis i lastbiler er decideret umoralsk og hører ingen steder hjemme. Det er især grotesk, når vi i Danmark faktisk har slagterier, som har kapacitet til at slagte flere grise.

Lukning i Sæby

I juni måned måtte Danish Crown slageriet i Sæby eksempelvis dreje nøglen om, hvor omkring 700 slagterimedarbejdere mistede deres job.

Lukningen skete på baggrund af en stadig større tendens, hvor danske svin transporteres ud på lange dyretransporter for at blive opfedet eller slagtet i Østeuropa.

hvad har vi egentlig gang i?

For mig at se har vi bevæget ud på et sidespor. Det er ren dyreplageri at transportere grise i rundt i dagevis, og det koster hundredevis af danske arbejdspladser.

Sig mig engang, hvad har vi egentlig gang i?

Nyt forslag på vej

Til efteråret præsenterer Europa-Kommissionen forslag til, hvordan dyrevelfærden kan forbedres i EU. Heri vil regler for dyretransporter også indgå.

Som medlem af Europa-Parlamentet vil jeg arbejde for at indføre en maksimumtid for dyretransporter på 8 timer i EU.

Jeg mener grænsen bør gælde for alle dyr - også smågrise.

Pointen om, at de nye regler for dyretransporter bør gælde alle dyr og ikke kun slagtedyr kan lyde teknisk, men den er ikke desto mindre vigtig.

En grænse, som kun gælder slagtedyr, vil altså i praksis stort set ingen betydning have for danske dyretransporter

For ud af de knap 11 millioner grise, der bliver sendt ud på lange dyretransporter fra Danmark, er det kun omkring 50.000 af dem, som sendes direkte til slagtning.

De resterende transporteres med henblik på avl. En grænse, som kun gælder slagtedyr, vil altså i praksis stort set ingen betydning have for danske dyretransporter.

Vi kan ikke være tjent med at behandle dyr sådan

På dette område er jeg meget uenig med Venstres medlem af Europa-Parlamentet, Asger Christensen, som åbent kæmper for, at grænsen på 8 timer kun bør gælde slagtedyr.

Grundlæggende mener jeg simpelthen ikke, vi kan være tjent med at behandle dyr på den måde, vi gør i dag

For mig at se, er det ingen gode argumenter for, at slagtedyr lider større overlast af de lange dyretransporter end avlsdyr gør. Jeg har i hvert fald stadig tilgode at se noget forskning, der skulle pege i den retning.

Grundlæggende mener jeg simpelthen ikke, vi kan være tjent med at behandle dyr på den måde, vi gør i dag.

Og hvorfor ikke også sikre flere danske arbejdspladser, når vi nu har muligheden? 

Medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet. 


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det lyder jo så rigtigt. Så er det bare at få det igennem.

Jeg skal gerne krydse fingre.