Blå partier vil svække naturbeskyttelsen

I mere end 80 år har naturfredningsforening haft mulighed for at beskytte naturen ved at foreslå fredninger. Det skal være slut nu, mener flere blå partier.
Dansk Folkeparti vil nu med et beslutningsforslag fjerne Danmarks Naturfredningsforenings mulighed for selvstændigt at rejse fredningssager. Både Venstre og Liberal Alliance er positive.

”Vi foreslår en demokratisering af fredningsprocessen. Flere grønne organisationer skal have ret til at rejse fredningssager, men de skal kun kunne gøre det sammen med enten staten eller kommunen, siger miljøordfører Pia Adelsteen (DF) til DR.

Det var selveste Thorvald Stauning, der som statsminister i 1937 gav den grønne organisation mulighed for at rejse fredningssager. Det blev i praksis Danmarks Naturfredningsforening, der kunne fremsætte fredningsforslag, og i 1992 blev det skrevet ind i loven, at foreningen har ret til at foreslå fredninger.

Udover Danmarks Naturfredningsforening kan også kommuner og stat i dag rejse fredningsforslag. Det er 13 lokale fredningsnævn fordelt over hele landet, der afgør, om et område skal fredes.

Slut med naturfredninger i fremtiden

Danmarks Naturfredningsforening rejser i dag syv ud af ti fredningssager, men hvis Dansk Folkepartis forslag vedtages af folketinget, vil der stort set ikke blive rejst fredninger af natur og kulturhistoriske værdier i fremtiden:

”Størstedelen af alle fredninger bliver kun foreslået og gennemført, fordi Danmarks Naturfredningsforening rejser fredningsforslagene. Hvis vi ikke længere har retten til selvstændigt at foreslå fredninger, vil det betyde en massiv svækkelse af naturbeskyttelsen i Danmark. Det vil stort set være slut med naturfredninger i fremtiden,” siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding i en pressemeddelelse.

Pia Adelsteen er enig i at det kan give færre fredninger, men det er ifølge miljøordføreren ikke noget problem.

”Det er i min optik noget vrøvl, at det vil gå ud over naturen. Der er masser af gode folk i Danmark, der ejer et stykke jord, som de passer rigtig godt på,” siger hun.

Tiden er løbet fra særstatus

Både Liberal Alliance og Venstre er positive overfor Dansk Folkepartis forslag. Liberal Alliances miljøordfører Carsten Bach mener, at tiden er løbet fra, at Danmarks Naturfredningsforening skal have særstatus, mens Venstres Erling Bonnesen siger, at partiet endnu ikke har lagt sig fast på noget, men at de kigger åbent på det.

Den konservative miljøordfører Erik Lund var i første omgang også positivt stemt.

”Vi vil da meget gerne indgå en drøftelse. Så vi er ikke afvisende over for det, men vi har ikke drøftet det i gruppen endnu,” sagde han til DR.

Den konservative ordfører blev imidlertid hurtigt korrigeret af partiets politiske ordfører Mette Abildgaard, der fra sin barselsorlov, sendte en præcisering på Twitter:

”Vi Konservative ønsker IKKE at fratage Danmarks Naturfredningsforening retten til at rejse fredninger - eller gøre det betinget af kommunal opbakning.”

”Men vi kan godt diskutere, om andre grønne organisationer OGSÅ skal kunne rejse fredninger. Men det skal ikke ske på bekostning af indskrænkede rettigheder til Danmarks Naturfredningsforening,” skriver hun.

placeholder

En katastrofe for naturen

Hos oppositionen er der bred enighed om at forslaget vil være en klar svækkelse af naturen.

” Hvis de borgerlige og Dansk Folkeparti får held til at fratage Danmark Naturfredningsforeningen muligheden for på eget initiativ at løfte fredningssager, er det et kæmpe nederlag for naturen. Det vil betyde mindre fredet natur i en situation, hvor Danmark i forvejen er det land i Europa, som har allermindst beskyttet natur,” siger Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen til Netavisen Pio.

”Det var i virkeligheden meget visionært, at Thorvald Stauning, gav Danmarks Naturfredningsforening mulighed for at rejse fredningssager med den begrundelse, at der skulle sikres en part i fredningssystemet, som udelukkende varetog naturens interesse,” siger han.

Samme toner lyder der fra SF, som kalder forslaget en katastrofe for dansk natur.

”Det her er en katastrofe for dansk natur. Tænk bare på Møns Klint eller Svaneke Bakker eller hvor din favoritnatur er. Selvfølgelig skal naturen beskyttes! Lad os stå sammen på tværs på politiske skel og sige klart nej til DFs forslag,” lyder det fra SF’s formand Pia Olsen Dyhr i et tweet.

placeholder

Heller ikke hos de radikale er det opbakning til Dansk Folkepartis forslag, meddeler miljøordfører Ida Auken på Twitter.

”Dansk Folkeparti vil opløse endnu en god gammel dansk ordning. Nemlig at befolkningen kan være med til at få deres lokale naturperler fredet. Det er uforståeligt og endnu et angreb på Danmarks natur og de danske traditioner,” skriver hun.

placeholder

Friluftsrådet: Tak, men nej tak

En af de organisationer, som kunne have interesse i at få fredningsret, Friluftsrådet, afviser Dansk Folkepartis forslag:

”Forslaget fra Dansk Folkeparti gavner i mine øjne ikke demokratiet. Og det gavner slet ikke naturen - hvilket sådan set formålet med muligheden for fredning: at sikre at vi har natur i vores land, som alle kan have glæde af,” skriver Lars Mortensen, der er formand for Friluftsrådet i et tweet.

placeholder

Forslaget fra Dansk Folkeparti skal behandles i folketinget i slutningen af januar.

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Håber enhver socialdemokrat må kæmpe med næb og klør for at DANMARK og dets natur BEVARES BEDST og MEST MULIGT.
Alle vore landskaber skal ikke udlægges i BETON,vejnet og "oplevelsescentre". Så der ikke bliver andet tilbage
end anlagte "kunstgræsparker med plast og beton blomsterkummer".

Annonce