Annonce

Borgmester om ligestilling: Nogle jobs egner sig bedst til kvinder

Køges konservative borgmester ser ikke noget problem i, at mændene sidder på topstillingerne i kommunen, mens kvinderne passer børn og gamle.
Det står skidt til med den kønslige balance i Køge Kommune. Det viser det netop offentliggjorte ligestillingsregnskab fra Køge Kommune, der blev præsenteret på tirsdagens byrådsmøde.

Jeg synes egentlig, at fordelingen er okay
- Flemming Christensen (C)

Eksempelvis udgør kvinderne 95 procent af social- og sundhedspersonalet, 84 procent af det pædagogiske personale og 88 procent af pædagogmedhjælperne. Kun inden for det tekniske serviceområde er mændene i flertal. Helt anderledes ser det ud i forhold til de ledende stillinger i kommunen. 68 procent af kommunens chefer er mænd, og ses der på topcheferne, altså laget over, så sidder mændene på 83 procent af stillingerne.

Køge Kommune er bestemt ikke det eneste sted i landet, hvor fordeling ser sådan ud. Normalt ledsages den slags ligestillingsregnskaber derfor af nogle pæne hensigtserklæringer fra borgmesteren om, at ”det er en styrke hvis både mænd og kvinder er repræsenterede på alle niveauer”, at ”ligestilling er noget vi i hele kommunen skal have fokus på fremover”, at det ”skal indtænkes i alle dele af kommunens arbejde”, og man vil måske endda ”bede forvaltningen udarbejde en handleplan”.

Men sådan er det ikke i Køge. Her ser byens konservative borgmester, Flemming Christensen, ikke noget problem i, at kvinderne passer børn og gamle, mens mændene sidder på topstillingerne:

Vi har relativt få mænd ansat som helhed i kommunen, men jeg synes egentlig, at fordelingen er okay, idet der er jobs, som egner sig bedst til kvinder, mens mænd for eksempel traditionelt er overrepræsenterede i håndværksbranchen”, fortæller borgmesteren til Dagbladet Køge.

Borgmesteren undgår altså at nævne noget om topchefer ved i stedet at henvise til mændenes overrepræsentation inden for det tekniske område. Men budskabet er ikke til at tage fejl af: Den nuværende fordeling er ”okay”, der er altså ikke grund til at arbejde aktivt på at ændre den nye fordeling.

Og sammenholdt med, at ”der er jobs, som egner sig bedst til kvinder” kan jo dårligt læses anderledes, end at mændene egner sig bedst til chef- og topchefstillingerne. Det er ikke bare en begmand til de kvinder i Køge Kommune, som ønsker en chefkarriere, men også til de mænd, der arbejder eller ønsker at arbejde inde for kommunens børne- og ældreområde.

De kønslige stereotyper lever i bedste velgående på borgmesterkontoret i Køge Kommune.


Flere artikler om emnet