Annonce

Unge socialdemokrater til regeringen: Gør noget ved uligheden  

Den socialdemokratiske studenterorganisation Frit Forum inviterer unge i bevægelsen til debatværksted om, hvordan regeringen kan løfte sit ansvar for at mindske uligheden.
Foto: Frit Forum
Kasper Stisen, Formand for Frit Forum i København
Da vi gjorde hovedrent i Frit Forums lokaler for et par uger siden, faldt vi over en af vores gamle plakater. Den forestiller to studerende, der om fødderne er lænket fast til en stor vægt.

På vægten står der skrevet: ”Nedskæringer, konkurrence, bolignød, ensomhed”. Plakaten er dateret til 1980. Det er tankevækkende, at det efter 43 år, fortsat er ”nedskæringer, konkurrence, bolignød og ensomhed”, som presser os unge.

Hvis plakaten skulle genoptrykkes i dag, ville vi endda nok tilføje mere. ”Stress, lavt selvværd og sociale medier”. For der er ingen tvivl om, at presset på unge er vokset. De lange ventelister til psykologer taler deres tydelige sprog.

Vi står i en trivselskrise.

Ekstra hjælp til mønsterbrydere

I dag har første-generations-akademikere langt større frafald end unge fra akademikerfamilier. Den udfordring er blevet vores hjertesag i Frit Forum.

Og netop mere undervisning, mere vejledning og feedback på eksaminer er en af de få ting, som vi ved er vigtige for at fastholde studerende, der ikke har forældre med akademisk baggrund.

Vi har udhulet og udsultet universiteterne over mange år. Vi kan derfor ikke ændre situationen med en snuptagsløsning, men et sted at starte er med en økonomisk gulerod og pisk.

Flere penge til førstegangs-akademikere 

I Frit Forum København vil vi give de uddannelser, som optager flest fra ikke-akademiske hjem et højere tilskud. Et såkaldt socialt taxameter. For det koster flere penge at give en hjælpende hånd og mere feedback til en første-generationsakademiker i starten af deres uddannelse.

De samme mekanismer har vi på folkeskoleområdet. Det betyder, at eksempelvis Tingbjerg Skole har fået økonomisk støtte og på imponerende vis har iværksat initiativer, som har mindsket betydningen af deres elevers sociale og økonomiske baggrund.

Det kan lykkes at bryde den sociale arv, hvis økonomien og kravene er til stede. Samme effekt håber vi at kunne opnå på universiteterne.

Ignorerer ulighed igen og igen

I mange år har vi set gennem fingre med den faldende sociale mobilitet. Ligesom vi har ignoreret at den økonomiske ulighed steg en smule fra et år til det næste. Og lidt igen årene efter.

Ulighed er ikke uden konsekvenser. Og derfor må vi ikke glemme den eksempelvis i debatten om den mentale sundhed.

VIVE, det nationale center for velfærd, præsenterede dokumentation for sammenhængen mellem klasse og trivsel sidste år. Den fattigste halvdel af unge har dobbelt så ofte en psykisk lidelse. De er dobbelt så ofte ensomme. Tre gange så ofte har de en spiseforstyrrelse. Og de fattigste unge har fem gange så ofte forsøgt at begå selvmord.

Mental sundhed har en social slagside. Blandt andet fordi det ikke er alle, der har råd til en privat sundhedsforsikring eller har et job, hvor den er inkluderet. Derfor bliver det klasseopdelt, hvem der kan springe foran i køen til en psykolog eller en stresscoach.

Inviterer til “Rødt reformværksted”

Derfor er vi i Frit Forum utilfredse med regeringens manglende handling i forhold til den stigende ulighed.

Derfor er vi i Frit Forum utilfredse med regeringens manglende handling i forhold til den stigende ulighed

Faktisk er vi så utilfredse, at vi har lavet et ”Rødt reformværksted”, hvor unge socialdemokrater mødes hver torsdag for at diskutere retfærdige reformer, der nedbringer uligheden. Og hvor vi samtidig finder finansiering til velfærd – også uden at fjerne helligdage. Det er muligt.

Som socialdemokrater, er det vores pligt at bekæmpe sammenhængen mellem menneskers livsvilkår og det klasseopdelte samfund, som vi fortsat har. Den faldende sociale mobilitet og den stigende ulighed har skræmmende konsekvenser for menneskers muligheder i livet.

Frit Forum 

Frit Forum er en socialdemokratisk studenterorganisation, som organiserer studerende på videregående uddannelser.

Organisationen har afdelinger i København, Århus, Odense og Roskilde

 

Formand for Frit Forum København, de socialdemokratiske studerende i København.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Er du en del af C holdet? Dem som ikke ejer noget. Så glæd dig. Nu bliver du endelig sat fri. Det var du sådan set også før. Men nu uden penge.

Venlig hilsen

SVM regeringen, Det Nye Danmark

Fint at ville gøre noget ved uligheden i samfundet. Det er ikke for tidligt.

Men som det allerførste bør man nok finde frem til en målemetode, som er både brugbar og rimelig. Og det er ikke gini-koefficienten.

Øhhh. Genindfør det Socialdemokratiske velfærdssamfund? I unge ved jo godt, hvad der skal til.

Kapitalismen og ulighed er ødelæggelsen af Verden. Så let er det.

”Rødt reformværksted”- GODT initiativ!!!

Der er noget at tage fat på: Forringelser på SU-området; forkortelse af dagpengeperioden for dimittender; utilstrækkelige finanslovsmidler til erhvervsuddannelser; forringelse af universitetsuddannelser blandt andet.
OG dertil fx ingen kompensation til mange modtagere af overførselsindkomster, som ikke modtager ældrecheck eller fx er forsørgere....

JEG støtter som udgangspunkt gerne jeres eventuelle borgerforslag til behandling i folketinget. Bare kom med dem!!!