Annonce

3F'er: Undgå coronasmitte – Stop kontant billetsalg

Kontantautomater minimerer smitterisiko for både medarbejdere og kunder, men kunderne vil fortsat kunne få hjælp, det foregår blot over et samtaleanlæg.
Rutebusserne i Movia området er nu igen oppe at køre efter normale køreplaner.

Busserne er endnu ikke fyldt med passagerer, men snart vil tætheden i hovedstadsområdet busser blive en udfordring.

Sikkerheden er kun midlertidig

Chaufføren er p.t. nogenlunde beskyttet, da fordørene ikke benyttes, der sælges ikke billetter/kontrolleres ikke rejsehjemmel og der er en markeret sikkerhedszone bag ved chaufføren, som ikke må overskrides.

Det er dog kun et midlertidigt tiltag, at trafikselskaberne har suspenderet betaling med kontanter i busserne.

Det er som bekendt for at beskytte chaufførerne mod smitte af Corona virus.

Når fordørene skal åbnes igen, bør der opsættes en fysisk barriere der beskytter chaufføren

Hvad er så næste skridt under genoplukningen af samfundet og deraf afledt opfyldning af rutebusserne?

Når fordørene skal åbnes igen, bør der opsættes en fysisk barriere der beskytter chaufføren.

Det kunne være en klar plexiglasafskærmning, der både kan sikre chaufføren det nødvendige overblik, men samtidig hindre dråbekontakt ind mod chaufføren.

Men der er dog en væsentlig problemstilling, der modarbejder normaliseringen – billetsalget i busserne.

Billetsalg kalder på en ny løsning!

Der er flere scenarier man kan forudse og deraf flere tempi man kan planlægge genoplukningen i, men billetsalg med kontanter vil være en udfordring!

Billetsalg med kontanter vil være en udfordring

En her og nu løsning kunne være den tidligere nævnte plexiglasløsning, og så fastholde at man som nu, ikke kan købe billetter i busserne, men sagtens visuelt kan kontrollere rejsehjemmel.

At man ikke kan købe billetter p.t., kan kompenseres af andre betalingsformer, rejsekort – månedskort - studiekort – ”mimrekort” – sms-billetter, etc.

Det billetsalg der oftest ses i busserne, er til ældre medborgere, turister og rejsende der sjældent benytter kollektiv bustransport. Alle tre grupperinger er for nuværende stort set ikke passagerer i busserne.

På kort sigt, vil både de passagerer der sjældent rejser, samt vores ældre medborgere, komme tilbage i større antal. Ældre medborgere har jo stadig mulighed for at få mimrekort, eller oplæres i rejsekortet og andre løsninger.

På længere sigt, vil udenlandske turister også komme tilbage i busserne. Tidshorisonten er kun til at gisne om, men et godt bud kunne være ud på efteråret, eller måske først for alvor til næste forår.

Spørgsmålet er om det ikke er ved at være tid til at få kontanterne ud af busserne?

Spørgsmålet er om det ikke er ved at være tid til at få kontanterne ud af busserne?

Kontantsalg ud af busserne

Om man ikke skulle benytte sig af situationen, og så en gang for alle, få fundet en anden løsning til rejsehjemmel i rutebusserne.

Det er jo i forvejen et paradoks, at det kun er i rutebusserne man kan købe billetter. Hvis man benytter Metro, S-tog, letbane eller andre former for kollektiv transport, kan man ikke købe billetter der, men må finde andre løsninger.

Spørgsmålet er, om det er en nødvendighed at man skal kunne købe en billet i busserne.

I mange andre lande er det ikke en mulighed at købe billet i bussen

I mange andre lande er det ikke en mulighed at købe billet i bussen, i hvert fald ikke med kontanter hos chaufføren.

Hvad der er den rigtige eller bedste løsning, vil være op til politikkerne, men det er nu vi har en oplagt mulighed for at få aftalt en fremtidig løsning.

Der skal findes en betalingsform, der både kan sikre chaufføren et sikkert arbejdsmiljø, og samtidigt sørge for at der nemt kan købes rejsehjemmel der opfylder passagerernes behov.

Vi er i det 21. århundrede.

Fremtiden er over os

Der vil formentlig snart blive indsat såvel selvkørende-, som førerløse busser i den kollektive transport.

Det kalder jo også på, at der findes en ny billetløsning.

Som pendant kan nævnes, at Storebæltsforbindelsen netop nu har valgt at erstatte den manuelle betjening med kontantautomater, i de baner hvor der tidligere sad en medarbejder, for at skabe et mere sikkert arbejdsmiljø.

Kontantautomater minimerer smitterisiko for både medarbejdere og kunder

Kontantautomater minimerer smitterisiko for både medarbejdere og kunder, men kunderne vil fortsat kunne få hjælp, det foregår blot over et samtaleanlæg.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Faglig sekretær for 3F Københavns Chauffører


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det er jo helt tydeligt at CORONA VIRUS benyttes til at få indført det PENGELØSE møntfri samfund.SMITTERISIKOEN bliver et springbræt. I bankerne kan folk ikke HÆVE kontanter direkte ved det gængse kassesystem i selve banken.
Kontanter skal hæves i automater. Flere og flere steder bliver folk TVUNGET til at skulle bruge KORT eller MOBILPAY. Det er da helt fint at man vil undgå smittespredning ved at bruge andet betalingsmiddel end generel MØNT. Men,bliver der overhovedet TÆNKT på de mange der IKKE er digitale og IKKE kan anvende hverken KORT,eller
mobilpay ? HVEM tænker på alle dem der ikke kan følge med til den teknologiske/Digitale udvikling ? De kan klare sig som de nu kan. Oversete borgere. Afsatte.

Selvfølgelig skal vi huske at tænke på alle dem der ikke kan følge med til den teknologiske/Digitale udvikling. Der er mange muligheder som kan bringes i brug hvor man stadig ville kunne bruge kontanter.
Det kunne være billetautomater opstillet på stoppesteder, trafikpladser og stationer. Der er få så vidt ikke noget problem i, at der, som i andre lande, kunne være selvbetjeningsautomater i busserne, det skal bare ikke være med chaufføren som mellemled.
For få år siden kunne man købe klippekort med kontanter i dagligvarebutikker.
Der er mange muligheder. Man skal bare tages en beslutning og så få sat i værk, så chaufførerne kan få et sikkert arbejdsmiljø.