Annonce

Danmark får mere urørt skov

En beslutning om at droppe kommerciel skovdrift betyder at Danmark har udsigt til 50 procent mere urørt statsskov
For naturelskere er det formentligt en god nyhed. De får nemlig i de kommende år mere dansk skov at nyde.

Regeringen er, sammen med De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet, blevet enige om aftale om at stoppe skovdrift på samlet set 9000 hektar skov i 24 af landets statsskove. Det svarer til godt 12.000 fodboldbaner.

Dermed forøges andelen af urørt skov i Danmark med 50 procent.

Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

“Naturen er i krise, og derfor er vi i fuld gang med at give den et historisk løft. Nu lægger vi næsten 9.000 ha statslig skov urørt til gavn for en lang række truede og sjældne dyr og planter,” udtaler miljøminister Lea Wermelin (S) i pressemeddelelsen.

Urørt af skovdrift

Urørt skov betyder her, at skovene undtages for skovdrift.

“Skovene bliver urørt af skovdrift, men ikke af mennesker eller indsatser, der kan give naturen et løft, så ud over bedre levesteder til dyr og planter får vi også flere vilde naturoplevelser,” siger Lea Wermelin.

Blandt de 24 skove, er store dele allerede udpegede som urørt skov, og der er derfor tale om en “udvidelse af arealet med urørt skov”, står der i pressemeddelelsen

De største udpegninger af uberørt skov er i Gribskov i Nordsjælland, Almindingen på Bornholm og Rold Skov i Himmerland, oplyser Miljøministeriet.

På finansloven 2021 har aftaleparterne derudover afsat penge til, ikke blot at fritage skovarealer fra skovdrift, men at plante nye skovarealer på op mod 75000 hektar, som også skal være urørte.

Begejstrede aftaleparter

Blandt aftalens parter, er begejstringen for den nye aftale stor.

“Mere urørt skov er ikke bare godt nyt for naturen, det er godt for alle os, der elsker at komme ud i naturen,” siger naturordfører for SF, Rasmus Nordqvist.

Det kan imidlertid kun gå for langsomt med at udpege mere urørt skov, mener miljøordfører for Enhedslisten, Rasmus Vestergaard Madsen:

“Vi har set alt for mange arter forsvinde, og det er en kraftig påmindelse for os alle om, at der skal gøres noget nu. Naturen er den svage part her, den råber ikke op af sig selv. Det kan kun gå for langsomt med at få udpeget endnu mere urørt skov.”

Bifald fra sidelinjen

Også Danmarks Naturfredningsforening er begejstrede for den nye aftale.

“Fantastisk nyhed for naturen! Nu får vi mere vild og urørt skov til glæde for de mange truede arter, som mangler levesteder og er i tilbagegang,” skriver foreningen på Twitter.

placeholder

 

Læs mere om planen for de urørte skovarealer og fakta om de danske skove her. 


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det er da klart et skridt i den rigtige retning, men på dette område betyder 50% stigning desværre blot, at vi går fra næsten ingenting til næsten ingenting plus lidt mere. Den med 12000 fodboldbaner lyder jo af meget, men vi taler stadig blot om et område på 9 gange 10 km - altså samlet set efter stigningen og i hele landet.

At 27000 hektar urørt skov er "næsten ingenting" synes jeg er en lidt flot kommentar. Det er dog et areal på 10 x 27 km. med en omkreds på 71 km, lidt af en gåtur.
Desuden er der iflg. artiklen planer om tilplantning af 75000 hektar med skov, når det er blevet plantet vil der være 102000 hektar urørt skov.
Når det gælder "levende" hegn som en anden skriver om er de jo menneskeskabte og kan vel hurtig blive genetableret i det omfang miljø- og klimaaktivisterne finder finansiering til det, de kan jo bare starte en indsamling for iflg. dem er der jo i Danmarks befolkning en stor opbakning til omlægning til økologi og urørt skov. (Når bare det er andre end dem selv der sørger for finansieringen til dette og til den velfærd alle ønsker)

Hvad med at fokusere på de ca. 100.000 km læhegn vi har i Danmark. I øjeblikket er nogle landmænd i gang med at fjerne dem. Her forsvinder der måske lige så meget natur, som man skaber via andre ordninger.