Danmark har fået en finanslov mod social dumping

Ny finanslov gør op med fire års stilleleg i kampen social dumping. Skærpet kontrol, større bøder og ID-kort er blandt regeringens nye værktøjer.
Over de seneste dage er der blevet skrevet meget om den nyligt indgåede finanslov, og fra mange sider er den blevet rost for investeringerne i velfærden og den massive prioritering af grønne tiltag.

Jeg er særligt stolt over, at vi genoptager indsatsen mod social dumping

Men som social dumping-ordfører er jeg særligt stolt over, at vi genoptager indsatsen mod social dumping.

Løkke legede stilleleg

Igennem de sidste fire år har Lars Løkke og hans tidligere regeringen nærmest holdt stilleleg, hver gang snakkes er faldet på social dumping. Jeg ved ikke, om deres stilhed skyldtes en stille ideologisk glæde over, at løn og arbejdsvilkår blev presset af underbetalte udenlandske arbejdere. Men når deres politisk resultater på området bestod af besparelser og beskæringer, så er det til at forstå, at de helst ikke ville tale højt om det.

Vi har set indsatsen mod social dumping svinde ind til noget nær ingenting

Resultatet er, at vi igennem fire år har set indsatsen og det politiske fokus mod social dumping svinde ind til noget nær ingenting. Konsekvensen har vi set mange steder på det danske arbejdsmarkeder med grelle historier om udenlandske arbejdere, der kom til skade og pludselig forsvandt.

Socialdumping er i vækst - handling er et krav

Heldigvis har Danmark fået en ny regering, og med finansloven har vi taget skeen i den anden hånd. Til næste år øger vi bevillingerne til kampen mod social dumping, og frem til og med 2023 styrker vi indsatsen mod social dumping med 300 mio. kr. sammenlignet med den tidligere regerings planer.

Derudover er vi blevet enige om at styrke kontrollen af løn- og arbejdsvilkår på offentlige byggepladser ved at indføre et ID-kort til byggearbejderne. Vi fordobler bøderne til de virksomheder, der hyrer illegal arbejdskraft. Vi sætter ind ift. at få håndhævet statslige klausuler om løn- og arbejdsvilkår. Og så intensiverer vi indsatsen mod social dumping på de danske motorveje.

Vi fordobler bøderne til de virksomheder, der hyrer illegal arbejdskraft

Alt i alt har vi fået en rigtig god finanslov, som leverer svar og investeringer i en størrelsesorden, som matcher omfanget af problemerne ude i på arbejdspladserne. For når udfordringerne med social dumping er i vækst, så må vi også sætte handling bag vores ambitioner om at forsvare danske løn- og arbejdsvilkår. Det gør vi med denne aftale, og det er jeg stolt over.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Folketingsmedlem for Socialdemokratiet. 


placeholder

Annonce