Annonce

Danske Jens'er bliver faglærte

“Soldateruddannelsen bliver til en erhvervsuddannelse. Dermed løfter vi en stor gruppe fra ufaglærte til faglærte,” siger minister.
Hvis en dansk soldat, en konstabel, fremover beslutter sig for at prøve kræfter med en civil karriere eller uddannelse, så kan vedkommende gøre det som faglært fra det danske forsvar.

Det kommende hold, der starter på Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse i begyndelsen af december, vil, som de første, udover den militærfaglige uddannelse også modtage undervisning i en række fag rettet mod arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.

Forsvarets konstabler har hidtil, som de eneste i forsvaret, ikke fået et egentligt bevis på, at de er faglærte.

Letter overgangen til civilt liv

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) mener, at soldater i alt for mange år er blevet fastholdt som ufaglærte:

I alt for mange år er konstabler blevet fastholdt som ufaglærte

”Uddannelse giver frihed og muligheder i livet. I alt for mange år er konstabler blevet fastholdt som ufaglærte, selvom de har en solid uddannelse med i bagagen. Det laver vi om på nu. Soldateruddannelsen bliver til en erhvervsuddannelse. Dermed løfter vi en stor gruppe fra ufaglærte til faglærte,” siger hun.

Forsvarsministeren håber, at den nye faglærte status vil gøre overgangen til det civile liv lettere: 

“Forhåbningen er, at det både vil gøre det mere attraktivt at være soldat - og samtidig åbne dørene for flere civile stillinger efterfølgende.”

Job inden for vagt og beredskab

Ændringen bliver pænt modtaget af soldaternes fagforening, som dog understreger behovet for at man ikke glemmer de konstabler, der allerede er i forsvaret.

”For os er det vigtigt, at vores medlemmer står med de bedste kort på hånden, uanset om de vælger en civil eller en militær karriere,” siger formanden for Hærens Konstabel- og Korporalforening, HKKF, Tom Block, og fortsætter: 

“Det er også vigtigt, at der i den nye konstabeluddannelse er en ambition om, at også de nuværende konstabler i Forsvaret får den samme mulighed for at uddanne sig og blive faglærte.”

Tom Block på, at konstabler i det civile liv med fordel kan uddanne sig inden for vagt og beredskab:

Civile uddannelser inden for vagt og beredskab - eller robotteknologi

Der er mange steder, hvor konstablerne kan søge hen med deres nye uddannelse. Civile uddannelser inden for vagt og beredskab - eller robotteknologi - vil være nogle af de uddannelser, som jeg forestiller mig, at de faglærte soldater vil være ekstra godt kvalificerede til,” siger formand Tom Block til Netavisen Pio.

Mangeårigt ønske fra soldaternes fagforening

Løftet af konstabler fra ufaglærte til faglærte er et mangeårigt ønske fra HKKF, understreger forsvarsminister Trine Bramsen i et opslag på Facebook:

“Vi ruller erhvervsuddannelser ud så konstabler får en kompetencegivende uddannelse som kan bruges i det civile. Det gavner den enkelte soldat, fastholdelsen i Forsvaret og vores samfund. Tak til alle der har medvirket til at få ønsket realiseret; til HKKF, de øvrige faglige organisationer og ledelsen i Forsvaret.”

Fremover vil de første otte måneder af soldateruddannelsen være bygget op som i dag, men derefter suppleres der med en række faglige moduler rettet mod arbejdsmarkedet sideløbende med soldaternes øvrige tjeneste og uddannelse.

Modullerne afsluttes med en fagprøve, hvorefter det er muligt at vælge et afsluttende modul, som giver kompetencer målrettet udvalgte civile brancher eller en videre karriere i Forsvaret.

Der er i dag ansat 7.000 konstabler i Forsvaret. De løser opgaver på tværs af de tre værn - Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.

Hvert år begynder 6-700 på uddannelsen som konstabel i Forsvaret.

Erhvervsrettet konstabeluddannelse 


Alle konstabler, med og uden en ungdomsuddannelse, er i dag soldater. Men uden papir på deres kompetencer, når de stopper i Forsvaret. Med den nye erhvervsrettede konstabeluddannelse bliver alle faglærte.

  • Med den nye konstabeluddannelse når forsvaret unge, som uddannelsessystemet  ikke kan nå. Og skaber muligheder, som de unge måske ikke havde set for sig.

  • En fagprøve og et uddannelsesbevis kommer hele samfundet til gavn.

  • 300 konstabler i Hæren deltager fra 1. december 2021 i et pilotprojekt, som  giver dem papir på deres kompetencer, når de er færdiguddannet i 2025.

  • 1.000 konstabler vil årligt kunne gøre brug af uddannelsen, når den på sigt omfatter alle konstabler i Hæren.

  • 7.200 konstabler er i dag ansat i Forsvaret. De  løser opgaver på tværs af de tre værn – Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Ambitionen er, at de i fremtiden får samme mulighed. Det sker med  erfaringer fra pilotprojektet.

  • Eleverne tilbydes som led i den nye målrettede konstabeluddannelse et 16-ugers påbygningsmodul, som er målrettet det  civile: fx byggebranchen, sikkerhedsbranchen eller velfærdsområdet.

  • Det sikres, at Forsvaret også fremover kan tilrettelægge uddannelsen ift. den aktuelle opgaveløsning og sikkerhedspolitiske situation.

  • Forventningen er, at den nye uddannelse på sigt bredes ud, så endnu flere  soldater får et fagligt løft – og papir på alt det, de i forvejen kan.

Kilde: Forsvarsministeriet

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Soldater faglærte? Hvilke civile job kan de få ansættelse i, hvis de forlader militæret? Uddannelse som soldat er bl.a. læren i at gå i krig og dræbe andre "uskyldige" mennesker, kaldt FJENDEN. Når man ser hvad nedkastning af bomber har forårsaget i bl.a. Afghanistan, Irak og Syrien, hvor boligområder blev udbombet, kunne man godt ønske sig at civilisationen var blevet mere og bedre udbredt. Det synes som om man intet har lært af "rædslerne" fra 2. verdenskrig. Til gavn for klima og miljø burde man nedlægge våbenindustrien og afskaffe militæret og i stedet give soldaterne en civil uddannelse, det er der stort brug for.

Interessant pointe. Måske kunne man overveje at se på, i hvilket omfang man kan give merit på f.eks. politiskolen eller brandmandsuddannelser, hvis man har en uddannelse fra Forsvaret. Da jeg søgte læreplads som elektriker i sin tid, var der mange mestre der elskede, hvis der stod at man havde aftjent værnepligt på CV'et. Jeg forestiller mig, at mange private arbejdsgivere vil opfatte det som et plus, hvis man har en uddannelse i Forsvaret. Det vil nok ofte blive opfattet som et udtryk for en vis form for dannelse i livet. Jeg har sågar set et advokatfirma reklamere med, at en af deres advokater havde en fortid i Forsvaret.

Det er muligt at et advokatfirma reklamere med at en af deres advokater har en fortid i forsvaret, men det er nok ikke som almindelig menig soldat, nok mere en med officers uddannelse, som kræver at man forinden er student eller måske allerede uddannet som jurist.

Rigtig fin pointe der giver det nye initiativ en rigtig god retning! Det er en rigtig fin ide som kommer til at gøre en forskel for de unge kvinder og mænd som skal videre i livet.

Hvis det kan glæde konstablerne at føre sig frem med en erhvervsuddannelse, så fred være med det. Men der er mere behov for at få løftet Forsvarets stampersonel og officerer i de traditionelle både erhvervsfaglige og tekniske fag. Officerer, der leder teknisk personel bør have grundviden på deres tekniske felts bachelorniveau, så de kan holde stampersonellet fagligt vågne for at undgå stampersonellets hensygnen i funktionen, samt matche de forskellige styrelsers fagfolk og akademikere med samme formål.

Rigtig god ide, det har været længe undervejs, men endelig en minister som får det gjort. Man får som soldat mange kompetencer, og udvides det efter de 8 mdr. med flere linjer som er målrettetforskellige funktioner, er det da glimrende.

Man kan da ikke have ufaglærte til at slå mennesker ihjel. Det kræver dokumentere - svendeprøve - kvalifikationer.

Man kunne jo efterligne Pape's forslag med en dag om ugen på en virksomhed for alle værnepligtige ligsom med folkeskolens 8-9 klasser. Alle Jens'er og Jenny'er kan f.eks. en dag om ugen arbejde med rengøring i Hotel- og restaurationsbranchen.

Annonce