De regionale mediers selvstændighed er truet

De regionale tv-stationer har en unik position i det danske mediebillede, men det kan ændre sig, hvis TV2 sælges
TV2 regionerne skal nedlægges og lægges under DR.

Det foreslog de konservative i sidste uge forud for de kommende forhandlinger om et nyt medieforlig.

Medieordfører Naser Khader (K) er af den overbevisning, at man kan styrke den regionale nyhedsdækning ved at lægge TV 2’s regioner sammen med DR’s regionale radiostationer.

”På den måde vil der også være stordriftsfordele, ligesom der vil komme meget mere regionalt og lokalt public service, som der efterspørges i øjeblikket,” siger han til dr.dk.

De konservatives udspil er en del af en større plan om at sælge TV2. Men det kan få negative konsekvenser for den regionale og lokale dækning, mener direktør for TV SYD, Betina Bendix.

”Vi ønsker ikke at blive lagt ind under DR, for vi tror ikke, at vi kan bevare vores selvstændighed og vores lokale forankring under DR, som styres meget centralt.”

Betina Bendix understreger, at TV regionerne har en helt unik lokalforankring i dag sammenlignet med det øvrige danske mediebillede, og at det er værd at passe på.

Vi skal bevare den lokale forankring
Det nuværende medieforlig udløber med udgangen af 2018. Derfor ventes forhandlingerne om et nyt medieforlig at begynde snart.

Betina Bendix fra TV SYD understreger, at de vil tilpasse sig det medieforlig, der kommer, men hun håber, at de regionale medier kan bevare deres nuværende selvstændighed:

”Vi har efterhånden en unik position i det danske mediebillede. Vi kan se, hvordan DR og de regionale aviser i højere og højere grad bliver styret fra centralt hold, for eksempel med faste krav til, hvor lang en debat må være. Vi ønsker at gå den modsatte vej og blive endnu mere lokalt forankrede.”

”Vores redaktion ligger i Kolding, og så har vi en ”udstationeret” medarbejder i Esbjerg. Vi håber at kunne gøre det samme i en række byer, da det giver et helt andet kendskab til et lokalsamfund.”

Betina Bendix ville foretrække total selvstændighed for TV SYD, fremfor at blive underlagt DR:

”Det bedste ville være, hvis vi kunne bevare vores nuværende position, men hvis TV2 bliver solgt uden at public service forpligtigelserne følger med, håber vi, at salget vil tage så lang tid, at vi ikke længere er afhængige af et samarbejde med en hovedkanal, men at vi reelt ville kunne klare sig selv. Men så skal der nok gå op til fem år, inden vi er klar til det."

S frygter salg vil betyde mindre kvalitet
For Socialdemokratiet er det en hovedprioritet, at de lokale og regionale medier styrkes, fordi det stadig er noget af det mest relevante for mange borgere, men også fordi det i et demokratisk perspektiv er væsentligt at kunne videregive lokale informationer og debatter, forklarer socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen, til Netavisen Pio.

Mogens Jensen forholder sig også skeptisk til de konservatives udspil om, at TV2 regioner skal lægges ind under DR – men primært fordi han er kritisk over for den bagvedliggende præmis for udtalelsen – at TV2 skal sælges.

Han frygter, at et totalt salg af TV2 vil ”sende TV2 ud på en usikker kurs, fordi stationen kan komme i hænderne på en af de store internationale mediemoguler, som i endnu højere grad vil have fokus på indtjening, og så bliver der formentlig ikke plads eller råd til at lave nyheder og dokumentar, som er noget af det dyreste man kan lave.”

Socialdemokratiet er dog åbne for muligheden for at sælge op imod 49% af TV2, da det muligvis vil kunne give TV2 en ”saltvandsindprøjtning”, som vil gøre, at de vil stå stærkere imod de internationale mediekonkurrenter som Netflix, Google og Amazon.

Det er dog afgørende for Socialdemokratiet, at den danske stat ejer minimum 51% af aktierne, hvormed danskerne kan bevare kontrollen med kanalen. Man ønsker desuden, ligesom Dansk Folkeparti, at den eventuelle nye ejer skal være dansk.

 

Tidslinie for det kommende medieforlig:

Sommeren 2017: Kulturministeren afholder en række ”folkehøringer,” hvor man beder om input fra borgere rundt i landet.

September-november: Debatten fortsætter med mediebranchens interessenter, politiske ordførere med videre.

Primo 2018: Regeringen offentliggør sit udspil til et nyt medieforlig for 2019 og frem.

Årsskiftet 2018/19: den nye aftale træder i kraft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


placeholder

Annonce