De skal løse udfordringen med offentlig uligeløn

Det må ikke blive en syltekrukke, lyder det fra pædagogernes fagforening om den lønstrukturkomité, der skal se på udfordringer med uligeløn i det offentlige.
Foto: Pressefoto/Dansk Sygeplejeråd
Sygeplejersker demonstrerer for ligeløn, 2017
Regeringen har fredag nedsat den lønstrukturkomité, som blev lovet i forbindelse med Folketingets lovindgreb, der afsluttede den 10 uger lange overenskomstkonflikt på sygeplejerskeområdet.

Komitén får i alt 17 medlemmer. Der er dels tale om en række eksperter og dels en række repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, både fagforeninger og arbejdsgivere.

Det er beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), der har nedsat kommissionen og udpeget medlemmerne:

"Det er ikke nogen hemmelighed, at der er udfordringer med uligeløn i Danmark. Men vi må også erkende, at det er en kompleks debat, og vi har brug for, at der skabes et fælles oplyst grundlag, som kan danne grundlag for kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område," siger Peter Hummelgaard.

Sagligt og solidt udgangspunkt for fremtidige beslutninger

Formand for lønstrukturkomitén bliver den tidligere overvismand professor Torben M. Andersen, der ikke er helt uvant med at stå i spidsen for den slags arbejde.

Økonomiprofessoren fra Aarhus Universitet var formand for Velfærdskommissionen i 2003-2006 og formand for Pensionskommissionen 2014-2015. Han var også formand for den ekspertgruppe, der i 2013 udarbejdede forslag til en officiel dansk fattigdomsgrænse.

Torben M. Andersen kalder lønkomiteéns arbejde en "både interessant og udfordrende opgave" at analysere og sammenligne lønstrukturer- og udvikling i den offentlige sektor.

"Jeg ser frem til at bidrage til, at vi i offentligheden og i forbindelse med fremtidige overenskomster kan få et fælles sagligt og solidt udgangspunkt at diskutere og træffe beslutninger ud fra," siger professoren.

Der skal flere penge til

Et af de fagforbund, der gennem hovedorgansiationen FH, har en direkte repræsentant i den nye lønkomité, er FOA.

FOA repræsenterer en række af de ufaglærte og kortuddannede medarbejdere i den offentlige sektor, blandt andet SOSU-hjælpere og -assistenter og rengøringsmedarbejdere.

FOA's formand, Mona Striib, kalder lønkomitens arbejde "ekstremt vigtigt".

"Bag det tørre navn skjuler sig et virkelig saftigt problem, nemlig lønnen for titusindvis af lavtlønsgrupper og kvindedominerede fag, der oplever sig fuldstændigt låst i de lønstrukturer, der er skabt omkring deres arbejde,” siger Mona Striib.

Der skal ekstra penge til for at få bugt med den ulige løn

Formanden går direkte til konklusionen, at der skal ekstra penge til:

”Der skal ekstra penge til for at få bugt med den ulige løn og lavt løn, der skaber en uretfærdig løndannelse for mange mennesker i den offentlige sektor.”

“Hvorfor tror jeg det? Fordi det i dag er sådan, at andre faggrupper kommer til at betale via den såkaldte reguleringsordning, hvis nogen skal løftes inden for den økonomiske ramme, som vi forhandler overenskomster under.” 

Må ikke blive en syltekrukke

Pædagogernes fagforening BUPL er glad for, at komitén er blevet nedsat. Men formanden, Elisa Rimpler, advarer mod, at arbejdet skal ende som en syltekrukke:

”Vi er tilfredse med, at komitéen er blevet bedt om at stille skarpt på forholdet mellem løn og uddannelsesniveau, og den historiske lønudvikling på det offentlige arbejdsmarked, hvor pædagoger blev indplaceret nederst i lønhierarkiet i forbindelse med tjenestemandsreformen i 1969,” siger Elisa Rimpler.

“Vores løn er ganske enkelt ikke fulgt med vores uddannelsesniveau.”

vigtigt, at arbejdet fører til konkrete anbefalinger og forslag, der kan give et mærkbart lønløft til pædagoger

Elisa Rimpler henviser til - uden at sætte faggruppe på - at skolelærerne tjener 6.000 kroner mere end pædagogerne.

“Komitéen må ikke ende som en syltekrukke,” siger formanden.

“Det er vigtigt, at arbejdet fører til konkrete anbefalinger og forslag, der kan give et mærkbart lønløft til pædagoger og andre faggrupper, der har et dokumenteret lønefterslæb. Og det skal ske i god tid inden overenskomstforhandlingerne i 2024.”

Komitéen vil efter planen fremlægge sin rapport hurtigst muligt og senest inden udgangen af 2022.

Fakta: Medlemmerne af lønstrukturkomiteen

Formand Torben M. Andersen (professor, Aarhus Universitet)

Mona Larsen (seniorforsker, VIVE)

Mette Ejrnæs (professor i økonomi, Københavns Universitet)

Lisbeth Pedersen (forsknings- og analysechef, VIVE)

Astrid Würtz Rasmussen (lektor i økonomi, Aarhus Universitet)

Lars Andersen (direktør og cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd)

Henrik Bach Mortensen (fhv. direktør, Lederne)

Lizette Risgaard (formand, Fagbevægelsens Hovedorganisation)

Rita Bundgaard (sektorformand, HK Stat)

Mona Striib (forbundsformand, FOA)

Grete Christensen (formand, Dansk Sygeplejeråd)

Claus Jensen (formand, Dansk Metal)

Lars Qvistgaard (formand, Akademikerne)

Jacob Holbraad (administrerende direktør, Dansk Arbejdsgiverforening)

Signe Friberg Nielsen (direktør, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen)

Michael Ziegler (formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg)

Anders Kühnau (formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn)

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Det skal faktisk blive spændende at se, hvad der kommer ud af det.

Det er utopi at forvente reelle forbedringer på det offentlige område fra den komite.
At sætte Claus Jensen og Jacob Holbrad ind i komiteen er da en direkte provokation. Hvad har de at gøre med det område andet end at trykke de offentlige lønninger ned så meget som muligt for at favorisere den private sektor.Læs følgende citat om Claus Jensens udmeldinger: I en kronik i Børsen 27. april advarede HK’s formand, Kim Simonsen, og Metals formand, Claus Jensen, mod at give de kvindedominerede fag i den offentlige sektor en bedre løn. De frygter, at det vil gøre det vanskeligt for den private sektor at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og at ’øremærkede midler til de kvindedominerede fag vil være et indgreb i den danske model. https://arbejderen.dk/debat/sygeplejerskekonflikten-om-solidariteten-der...

Annonce