Debat: Venstrefløjen hænger fast i tossegodheden

Særlov, der favoriserer ukrainske flygtninge, har fået Enhedslisten (og de Radikale) op af stolen med anklager om 'racisme', men det er deres sædvanlige tossegodhed, der er på spil.
Foto: Mirek Pruchnicki/Wikipedia Commons
Ung ukrainsk pige på flugt i Przemyśl, Polen, 2022
"Af den grund er han [den tossegode] ikke at anse som en decideret skidt karakter, da det at give [...] for meget er kendetegnende, ikke for en værdiløs eller lav person, men en tåbelig én af slagsen."

Således lyder den græske filosof Aristoteles' ord i 'Etikken', hvor han blandt andet gennemgår dyden gavmildhed, herunder når den mangler, men så sandelig også, når den overdrives.

Begge betragter han som laster. I sidstnævnte tilfælde, da overdreven gavmildhed er kendetegnet ved mangel på visdom ('tåbelighed'), hvilket viser sig gennem ødselhed og altså mangel på mådehold.

Det diskvalificerer den som dyd. Derfor lykkedes det heller ikke den overdrevent gavmilde hverken at give (eller hjælpe) i den rette mængde, på det rette tidspunkt, til de rette mennesker og så videre.

Simpelthen, fordi man vil dét at hjælpe for meget.

Velvilje

Ifølge Aristoteles, så er problemet, at man derved hurtigt opbruger dét, der er at give af, hvortil han konstaterer: "...det er ikke let at give til alle og enhver mand [...] da midlerne hurtigt slipper op".

Men de midler, Aristoteles taler om - skulle jeg mene - er ikke kun at forstå som konkrete midler, såsom penge, men også mere generelt viljen til overhovedet at hjælpe. Velviljen eller det såkaldte goodwill.

I Enhedslisten findes et sådant begreb slet ikke, og det er netop problemet.

Det vidner om, at de har en underliggende ødsel indstilling, og gennem denne gør de konsekvent vold på den velvilje, der måtte være opbygget i befolkningen. Udtømmer den lynhurtigt og siger så 'ups!', når der ikke er mere tilbage.

Racisme?

Det har de forhåbentlig lært af?

Tydeligvis ikke. Enhedslisten går stadig ind for ubegrænset asyl, ikke kun til nærliggende lande, men alle lande i hele verden. Alle og enhver mand, med andre ord, og ikke kun sin næste.

Marxismen opererer med et særligt (materialistisk) opkog af det gammel-kristelige bud om ubetinget næstekærlighed

Det tyder på, at viljen til at hjælpe er ungdommeligt grænseløs, og enkelte partisoldater i Enhedslisten har da derfor også været ude og sige, at det er såkaldt 'racistisk' af os at favorisere et land som Ukraine.

Hvad end det så betyder.

Skindyd

For mig at se, så afslører det, hvordan marxismen opererer med et særligt (materialistisk) opkog af det gammel-kristelige bud om ubetinget næstekærlighed.

Derfor har marxisterne travlt med at påberåbe sig dyden, men i en særlig skinhellig udgave, der immervæk rammer pænt skævt i forhold til, hvordan dyd faktisk fungerer.

I begge tilfælde, sker det gennem drømmen om universelt gældende 'radikale' handlinger, og dermed genbekræftes de hele tiden i deres særligt tankeløse 'godhed'. Dét i citationstegn, da vi har at gøre med skindyd snarere end den ægte vare.

I det store og hele, så vidner det om, at den ydre venstrefløj stadig ikke rigtig kan finde ud af det dér med at hjælpe. De har ikke lært lektien, men så var det da heldigt for os andre, at de voksne for længst er trådt til.

Dennis Larsen er handicaphjælper, filosofiblogger og tidligere omsorgshjælper i psykiatrien. Han bor i Aarhus.


placeholder

Kommentarer

Dennis Larsen, du trænger da vist til at kigge forbi Nyt Centrum-venstres hjemmeside: https://www.ncv.dk/vestlige-frihedsvaerdier

Jens Baj
Hvem er I ?

De Radikale hører ganske vist ikke med på venstrefløjen, men de hører dog fint til i dette selskab af hattedamer M/K og tilsvarende.

Men hvad i alverden har det dog med marxisme at gøre?

Ingenting.
Det er derimod socialdemokratisk logik i højeste potens, at syrere, der har flygtningestatus i Ukraine, fordi de er flygtet fra russiske bomber i Syrien, blot kan afvises ved grænsen og sendes retur til forfølgelse i Syrien. Det er de danske socialdemokrater alene om i hele verden.

Dennis Larsen's kommentarer rammer plet ! Ikke kun i den aktuelle situation men generelt. EL vil en "julemands-politik", som er uden realistisk skelen til oekonomi
og hvad der er betryggende i det danske samfund.

Her er der en konflikt i mellem den enkelt person og hele det danske samfund. Syriske flytning holder sig adskilt i det muslimske parallel samfund, mens Urainerne blive assimileret ind i det danske folke. Da Ressourcer er ikke uendelige bør vi vælge kvinder og børn fra Ukraine, af hensyn til vores land. Vi kan forvente at mange bliver enker, som jeg mener skal have pernment ophold. Syrisk flygtninge bør nu være på vej hjem.

Etik og politik er to forskellige domæner. For at være en god politiker skal din etik være respekteret. Det betyder imidlertid ikke at din politik bliver respekteret og gældende. Rettigheder (juridisk sanktioneret i fx konventioner) er mit bud på hvor etik og politik kommer i nærmeste berøring. Flygtningerettigheder kommer til udtryk i konvention og heri formuleres individdets rettigheder men IKKE hvordan de sikres. Man har tilsluttet sig konventionen politisk, men undviger det umulige: At formulere hvordan det kan lade sig gøre. Som bekendt er udmøntning af den (knap så meget mere) universelle etik genstand for meget forskellig politik.

Annonce