Definer arbejdsmoral: Statsministeren minder os om et af velfærdens fundamenter

I stedet for at lægge armene over kors, over Mette Frederiksens udmeldinger om danskernes arbejdsmoral, så giver det god mening at tage en diskussion om det. Det skriver Peter Bøgh Kjærulff i dette debatindlæg.
Foto: Socialdemokratiet
Statsminister Mette Frederiksen(S) på talerstolen ved Socialdemokratiets årsmøde 2023.
Siden Socialdemokratiets årsmøde har statsminister, Mette Frederiksen(S), turneret rundt med parolen om, at vi skal passe på vores arbejdsmoral.

Senest på DIs Topmøde markerede hun endnu engang, at velfærdsstatens fremtid balancerer på om danskerne leverer samme værdi tilbage til fællesskabet, som de bruger.

Det er nemt at blive forarget over, at statsministeren har en holdning til, hvor meget vi skal levere til samfundet.

Det har flere også gjort, og prominente personer som Noa Reddington (tidl. Rådgiver for Helle Thorning-Schmidt), Jakob Mark (MF, SF) og Lotte Folke Kaarsholm (Redaktionschef på Opinion på Politiken) har allerede markeret, at de mener statsministeren enten skælder ud på danskerne eller agerer moralsk overdommer.

Gør din pligt, kræv din ret

Men måske vi ikke skal lade os forarge mere end højst nødvendigt. Ingen har netop defineret arbejdsmoral, som at vi alle skal levere præcis samme ensartet eksakte mængde værdi tilbage.

Mette Frederiksen minder os blot om et af de absolut ældste fundamenter, som arbejdsmarkedet og vores velfærd bygger på.

Pligt og ret har nemlig fulgtes ad siden arbejderbevægelsens vugge

Faktisk citerer hun det, som er broderet ind i størstedelen af alle de røde faner, som bliver luftet til 1. maj: ”Gør din pligt, kræv din ret”.

Pligt og ret har nemlig fulgtes ad siden arbejderbevægelsens vugge, og det er vel og mærket i den række følge, og det er den balance, som ikke må skride.

Arbejdsmoral i 2023

I stedet for at lægge armene over kors, så giver det god mening at tage en diskussion om, hvad arbejdsmoralen er.

Årsagen er, at arbejdsmarkedet er ikke det samme, som da Thorvald Stauning gik i lære som cigarsorterer.

Ifølge Den Danske Ordbog er arbejdsmoral; ”opfattelse af hvor meget det er ret og rimeligt at arbejde, og hvor godt arbejdet bør udføres”.  

Det bliver defineret, hvis de tør tage teten

Men hvad er arbejdsmoral så i 2023? Det er den diskussion, som statsministeren nu har inviteret ind til.  

Er det Worklife-balance, stærkt arbejdsmiljø, rettidig efteruddannelse, som giver os arbejdsmoral eller er det KPI’er, managementstrategier eller er det lidt af det hele? 

Det bliver kun defineret, hvis parterne ikke stiller sig i deres sædvanlige ringhjørne, og spiller de samme melodier, som de altid har gjort. Det bliver defineret, hvis de tør tage teten.

Peter Bøgh Kjærulff er arbejdsmarkedskommentator og tidligere formand for Byggegruppen i fagforeningen 3F Frederiksborg.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det var Mette der stjal en fridag fra det arbejdende folk. Det kunne en ridefoged ikke engang have fundet på. Han havde været bange for præsten.
Nu synes Mette tilmed at vi skal arbejde endnu mere, så vi kan få råd til at brødføde endnu flere af Mellemøstens og Afrikas tapre sønner og deres mange koner og børn. Det synes jeg ikke.

Jeg er glad for at jeg nu er pensionist!

Det eneste Mette Frederiksens krav til arbejdsmoral tjener er de velhavende, som lever af arbejdsfrie indkomster, andre folks penge. Lønmodtagere skal i den grad nu arbejde for at de rige bliver endnu rigere. Som om de ikke har mere end nok. Og det værste er, at mange af dem ikke behøver røre en finger for den næste million kr.. Det sørger de andre millioner kr. de har helt automatisk for. Så hvorfor i alverden skal hårdt arbejdende lønmodtagere arbejde mere. Køre længere på literen, når de velhavende kan få en tilværelse i hænge køjen på deres bekostning.

Og aller værst. Mere arbejde betyder mere produktion, mere forbrug - Og mere ødelæggelse af klima og miljø.

Vi er ikke på vej til at redde en skid. Vi er på vej direkte i afgrundet. Ikke mindst p.g.a. Mette Frederiksens krav om mere og mere arbejde. Det er vores børn, som betaler hele lortet.

For at bedømme Mette F’s opsang til danskerne, måske især de offentligt ansatte, bliver man nok lige nødt til at danne sig et overblik over den bredere sammenhæng, som udtalelserne udspringer af. Og det fylder altså nogen linjer.

Samfundet befinder sig i en situation, hvor det samlet set aldrig har været rigere, så hvorfor i alverden skulle denne situation, garneret med fuld beskæftigelse, så kunne føre til, at der er brug for endnu flere indtægter, især fra lønmodtagernes skattebetalinger, med den konsekvens, at de bør arbejde mere og i større omfang? Absurditeten råber til himlen.

I al den tid jeg kan huske, er produktionsomfanget og værdiskabelsen i samfundet kun steget, og det skulle vel alt andet lige betyde, at også den offentlige sektors formåen burde udvise en stigende kurve.
Men i samme periode har der både ad lovgivningens vej, og af illegale omstændigheder været tale om en ændret byrdefordeling mellem indkomstgrupperne, således, at skatten er lettet på overklassen, medens statens skatteindtægter i stadig højere grad hviler på lønmodtagernes skattebetalinger. Effekten kan tydeligt aflæses på ginikoefficienten, der over en relativt kort periode har vist en stigning i uligheden fra 0,2 til 0,3, et

Således har det borgerlige regimente især siden årtusindeskiftet gennem folketinget opnået faldende topskat, faldende beskatning af virksomhedsoverskud, faldende arveafgift, afskaffet formueskat, fastfrosset boligskat på beløb, men også en række muligheder for på mere indirekte måder at unddrage sig beskatning.

Dette er foregået ved mangelfuld skatteligning (skatteskandalen), ved udstrakte muligheder for skatteunddragelse gennem skattely, omfattende muligheder for at opbevare kapital i holdingselskaber, kun beskåret med virksomhedsskat, pinlig dårlig priskontrol ved svækkelse af konkurrence myndighedernes effektivitet, og for bankers vedkommende et farceagtig dårligt banktilsyn, der har efterladt bankerne med åben mulighed for hvidvask.
Det seneste udslag af denne laissez fair omfordelingsteknik har vi set under inflationsræset, hvor danske virksomheder har boltret sig i prisforhøjelser, der slet ikke kan begrundes i verdensmarkedspriserne. F.eks. har Arlas priser været særdeles berigende for landmændene, på forbrugernes bekostning, helt uden at Pris- og Konkurrencestyrelsen har lettet et øjeblik på røven, og vi kender alle de helt vilde avancer der forekommer blandt handlere i det ”liberaliserede” elmarked. Novo Nordisk har ladet priserne stige, herunder prisstigninger, der har ført til fyring af sygeplejersker, beskyttet af samfundets "konkurrenceværn" (seriepatentrettigheder der ødelægger normal konkurrence), og visse selskaber sparer årligt tocifrede milliardbeløb i skat, fordi disse ”nødlidende” selskaber sejler i en ”voldsom” konkurrence på verdenshavene og derfor kun beskattes med ca. 3% i virksomhedsskat, selv om de enorme overnormale profitter er et tydeligt udsagn om helt manglende konkurrence.
For politikere med en vilje, er der nok at tage fat på.

Dertil øges den skævere indkomstfordeling på baggrund om den borgerlige kampagne om arbejdsudbudsreformer, hvilket er det samme som løntryk via importeret dumping, og så bliver det lønmodtagerne, der udgør en stadig mindre del af økonomien, der mere og mere kommer til at bære statens udgifter, og derfor er Mette Frederiksens udsagn om flere arbejdstimer en direkte fornærmelig forlængelse af overklassens grådige skrab sammen båret af dem, der producerer værdierne frem for aktionærerne i sofaen.

Vi kan sige, at statens skatteindtægter i stigende grad hviler på lønmodtagergruppen i befolkningen, der jo med den stadigt skævere indkomstfordeling udgør en stadigt ringere del af indkomstgrundlaget, og derfor bør arbejde noget mere, eller hva’ !!?.
Samtidigt vælter erhvervslivet stadig miljøbyrden over på staten, CO2 afgifter indføres i sneglefart, den grønne omstilling er sat på vågeblus, medens regningen hober sig op hos staten i fremtiden.

Situationen er som da herremændene mente, at tyendet burde slide mere i det, og fjernede modmagten med stavnsbåndet. Hvor er det folkelige oprør mod en tiltagende pervertering af samfundskontrakten.

Vi mangler som samfund intet for at forbedre det gode liv, vi mangler solidaritet fra en dybt forkælet overklasse, der skal bokses på plads af en ansvarlig modmagt fra samfundets side.

Hvem skal fodre de rige, når jeg ikke gider arbejde mere? Hva Mette.

" Gør din pligt, kræv din ret "
"Ret" til hvad ? Behandling på et sygehus inden det er for sent ? Behandling hos en speciallæge ? Ældreomsorg ? Plads på et plejehjem ?
God morgen, og velkommen til virkeligheden.
Den borgerlige Mette F. står og fedter sig ind hos DI og DA med sine floskler, der lige er vand på arbejdsgivernes mølle. Hun er ikke andet end en blå magtliderlig pamper.

Ret&pligt er en"gammel" dyd der forsat bør gælde..alle må bidrage,til samfundet..det er Arbejdsmoral🚩..ingen kan yde det samme, Alle kan noget &gøre sin indsats, derved bevare vi velfærd,.måske endda få mere,& bedre..forandring tager tid, husk det, det er det Mette F &regeringen..arbejder på 🚩
God weekend

Hanne, dvs. at man bare smutter til sygehuset og kræver sin ret ????????
Og hvad mener du med at forandring tager tid. Det er da gået stærkt med at forringe "verdens bedste sundhedsvæsen", og den forringelse kan man ikke bare give de borgerlige skyld for. S har også deres store andel.

Apropos forringelserne på sundhedsområdet -
Noget af det første den rene S regering 2019 foretog sig da den kom til - Var at indgå en aftale med regionerne om at der blev tilført 1,5 milliarder ekstra - samt at kravet om 1% besparelserne på sundhedsområdet som Løkkeregeringen 2015 havde besluttet ( omprioriteringsbidraget ) blev droppet -

Da SVM regeringen så dagens lys - Tror jeg nok at det kom bag på mange at Løkke ikke satte sig selv i spil som minister på sundhedsområdet også set i lyset af emnet havde fyldt så meget i den valgkamp han og Moderaterne havde ført -
Ved nærmere eftertanke er det alligevel ikke den store overraskelse - det er nok meget sjovere at besøge eksotiske og fremmede lande - end at være med til at rydde op i sit eget roderi -

Ja, vi hører hele tiden om at regioner og kommuner har fået en milliard ekstra, men hvad nytter det, når det fx. er 2 milliarder der skal til.
En god ide ville være at staten blev pålagt den samme % besparelse, men her bliver der uden problemer tilført mange milliarder hvert år, til fx. administration.

Hans Jensen
Det er nu ikke helt rigtigt at der ikke bliver sparet på det statslige område - Regeringen lægger op til at der skal spares 400 millioner årligt fra 2024 - 27 i de administrative lag -
Men i følge kritiske røster er det kun peanuts i forhold til hvor dybt man skal gå - Jeg skal ikke kloge mig på det område - da jeg ingen ide har om hvor meget eks klima og grønomstilling kræver ved vedtagelse af bekendtgørelser/ regler / lovgivningsarbejde etc etc -

Hans Jensen
Det er nu ikke helt rigtigt at der ikke bliver sparet på det statslige område - Regeringen lægger op til at der skal spares 400 millioner årligt fra 2024 - 27 i de administrative lag -
Men i følge kritiske røster er det kun peanuts i forhold til hvor dybt man skal gå - Jeg skal ikke kloge mig på det område - da jeg ingen ide har om hvor meget eks klima og grønomstilling kræver ved vedtagelse af bekendtgørelser/ regler / lovgivningsarbejde etc etc -

“Gør din pligt, kræv din ret”.

Ja, hvem skal i det hele taget fodre Danmark, når Ida Auken kræver at landmændene skal producere mindre!

“Hvem skal betale for landmændenes CO2, hvis ikke landmændene skal selv”, spørger Ida Auken.

De fleste lønmodtagere gør deres pligt!

Og betaler hvad de danske kvalitets-fødevarer koster!

Men retten til at flyve på ferie til Thailand, Sydafrika, Sydamerika, Sydeuropa, you name it!

Ja, hvor står den ret beskrevet!

CO2 udslippet fra flyrejser har FN og EU og alle internationale fagforeninger behændigt fløjet hen over!

Så kære fru SFer nu socialdemokrat Ida Auken hvis mor har fløjet og fløjet og fløjet, ja flykunderne skal betale landmændenes C02 udslip!

Landmændene var der først! Og skabte overskuddet på betalingsbalancen!

Således at lønmodtagerne efterhånden kunne tage på grisefester i Spanien med Spies og Tjæreborg!

Siden er co2 svineriet bare taget til og alle de flyvende co2 aktivister inclusive Ida Auken har på møde efter møde besluttet at alle erhverv, bortset fra det allermest CO2 svinende nemlig flyvning, skulle betale prisen!

Så enkelt er det!

Miljøaktivisterne flyvende svineri må ingen ende tage!

Og alle de flyvende venner, og bekendte og familier ville se ned på dem!

I Norge har en uafhængig organisation udregnet at med co2 afgiften som EU ønsker Per ton co2, ja, så koster, hør godt efter, en flyrejse til Thailand 7.500 kr i co2 afgifter!

Svarende til en landmands CO2 afgift på en pruttende ko!

Alligevel flyver Ida Auken og co. som aldrig før!

Hvem skal betale for landmændenes co2 aftryk?

Hvor svært er det fru Auken?

Danmark er et landbrugsland!

Ulandene misunder vires evne til at producere fødevarer - billige og af høj kvalitet!

Ida Auken skider i den rede der skabte hendes universitetsuddannelse!

Præcist som alle de andre rød/grønne studerende!

Uden et mekaniseret og højt-udviklet dansk landbrug havde uddannelsesniveauet i Danmark været halveret!

Men det skriver historikerne ikke om!

Flove over at de flyttede til Århus og København og lod de knap så begavede blive på gårdene!

Nu får de universitetsuddannede en fed løn sammen med de privatansatte og feriebudgettet kalder på sol og varme og eksotiske lande!

Alt det der som prikken over i’et skabte den menneskeskabte klimakrise!

Alt luksus er uden for FN og EUs charter for co2 udslip!

Og Ida Auken skider og skider i den rede som hun selv kommer af!

Lad flytrafikken betale for de danske bønders co2 udslip!

Luk Kastrup og Billund lufthavn og ligningen går i nul!

Landbrugserhvervet var her først!

Skabt af mennesker for at overleve og få brød på bordet!

Flyvning er luksus opfundet af Spies der ville have fest og sex og udenlandske fristelser!

Totalt unødvendigt!

Men fundamentet for den menneskeskabte klimakrise!

For den Spies og Tjæreborg-skabte klima-krise!

For den af rejse-branchen-skabte klimakrise!

Men ingen tør sige det højt!

Det ville jo ramme dem selv og egen familie og venner!

Sandheden er ilde hørt!

Landbruget var og er fundamentet for befolkningen Danmark!

Luk Billund og Kastrup og livet i Danmark går stille og roligt videre til glæde for klimaet som i 1960erne!

Lad al flyvning betale co2 prisen for landmændene!

Men Ida Auken ved selvfølgelig bedre!

En teolog må jo mindst en gang i livet flyve til Jerusalem!

Odin og Thor styrer fortsat vejret i Danmark!

Ingen var i tvivl denne sommer!

Men Ida Auken som alle andre danskere elsker al eksotisk fra udlandet!

At rejse er at leve!

Tænk hvis H.C. Andersen havde skrevet:

Ved jorden at blive det tjener dig bedst!

Lad Ida Auken blive ved jorden og hakke roer og gulerødder og rødbeder og kartofler, som vi andre gjorde i 1960erne!

Og flyene fra Karup brød lydmuren igen og igen over vores hoveder!

En ny tidsalder var på vej!

Den menneskeskabte klima-krise!

Ida Auken fatter som sædvanligt ingenting!

Fra SF til Socialdemokratiet!

Hvad bliver det næste!

Børn og unge kommer til at sulte overalt på jordkloden hvor fru Auken har sat sine fly-co2-aftryk!

Og hun er Socialdemokratiets klima-ordfører!!!!

Vor Herre bevare os!

Giv os i dag vort daglige brød!

En liter mælk, lidt skyer og youghurt! Og…

Nej Ida Auken sidder allerede nu på en fortovscafe i København og fortæller om sin næste flyrejse…

Veninden mangler kun 11 lande i verden…..

Det er dog utroligt....

“I stedet for at lægge armene over kors, over Mette Frederiksens udmeldinger om danskernes arbejdsmoral, så giver det god mening at tage en diskussion om det”

Mette Frederiksen er en befriende kvinde!

I stedet for at lægge armene over kors, over Mette Frederiksens udmeldinger om danskernes rejsemoral, så giver det god mening at tage en diskussion om det!

Alt imens landbruget forsøger at brødføde ikke blot danskerne, men også alverdens sultende børn, ja, så vil Mette Frederiksens klimaordfører den forhenværende SFer Ida Auken straffe de danske bønder for deres daglige heltemodige indsats der oftest involverer ukrainere, polakker, rumænere og unge fra de baltiske lande!

Alt imens danske lønmodtagere i gode stillinger frit og frejdigt kan flyve overalt i denne verden og svine atmosfæren til med total unødvendig C02 udslip!

Hov den sved!

Det skal vi lige tænke over!

Vanens magt er lig den menneskeskabte klimakrise!

Ja, men, det startede da alt sammen ved landbruget der indførte kunstgødning og sprøjtemidler!

Jo, og vi fik tid til at læse til eksamen som alle industri-arbejdernes børn hvis fædre kørte i Taunus!

Ja, og vi bestod og endte på statskundskab i Århus!

Teori på teori på teori!

Virkelighedens verden gav ingen penge!

Nu skal landbruget betale co2 afgifter for alle forskernes teorier!

Men forskerne slipper fri!

Kvit og frit!

CO2 udslip for ingen verdens nytte!

Kun teoriernes!

Og Ida Auken har studeret teologi fra år 0!

Hvor befriende, hvor berigende!

Snart kommer retsopgøret efter klimakrisen!

De unge i Portugal er allerede på barrikaderne!

TØR du sætte dig på et flysæde til Thailand til 7.500kr i co2 afgifts?

TØR du købe en liter dansk landmandsmælk anno 2023?

Klimakrisens retsopgør venter!

De formastelige bliver rundbarberet og tatoveret “ klima-svin”!

Pas på at du er på det rigtige hold!

Som i maj 1945!

Ida Auken føler sig sikker!

Men den almindelige udkantsdansker ved bedre!

Opgørets time venter!

Har du allerede fløjet i 10 timer, så find et helligt sted i Sydamerika!

Præcist som nazisterne i 1945!

Dansk landbrug skal nok klare sig!

Fødevarer er nødvendighedens lov!

Flyrejser er ren ideologi!

Og det koster altid når almindelige fattige folk kommer på gaden og standretterne igen rejses!

Folk flest ved bedst!

Ida Auken ved ikke sit levende råd!

Først SF!

Så Socialdemokratiet!

Komiske Ali på en uriaspost!

Retssagerne kører allerede i EU!

Med fødevarekrisen står dansk landbrug bedre end nogensinde!

I stedet for at lægge armene over kors, over Mette Frederiksens udmeldinger om danskernes arbejdsmoral, så giver det god mening at tage en diskussion om det!

Dansk landbrug knokler som altid røven ud af bukserne!

Verden sukker efter fødevarer!

danskernes arbejdsmoral

En af de mest arbejdsomme i Danmark er drøvtyggeren.

Også kaldet den sortbrogede ko!

Den er i dag blevet sammenlignet med tysk bilindustri!

Af selveste Ida Auken!

Den tyske bil klarede ikke fremtidstesten.

Maven var en benzinmotor!

De kinesiske bilmaver er lavet af el-motorer!

Og de er dagens svar på fremtiden!

Uden C02 afgifter på biler i Kina!

Nu mener den fabel-artige Ida Auken, hvis plantebaserede grønne mave ingen kan være i tvivl om, at den sortbrogede ko skal have maven udskiftet!

Men for at motivere landmanden, der fornuftigt nok er noget mistænkelig, kræver fru Ida Auken at danske køer og deres ejere pålægges en co2- afgift, indtil drøvtygger-maven er udskiftet med noget fremtids-sikret!

Ellers løber kineserne eller vietnameserne eller indiske hellige køer med drøvtyggerens guddommelige evne til at omsætte grønt græs til mælk og alverdens animalske produkter!

Straks de nye maver er opfundet vil landmanden få pengene tilbage igen!

Voila! E-maver i stedet for drøvtyggermaver!

Når blot en teolog bliver klima og landbrugsordfører!

Ja, så fortrylles selv Mette Frederiksen!

Køer har verdens bedste arbejdsmoral!

Uanset hvornår på dagen du ser dem, ja, så tygger de løs for at omdanne græs eller tørret græs til mælk!

De mest ihærdige omsætter græs til 50 liter mælk om dagen!

Kun en kendt fænomen slår drøvtyggeren!

Jesus fra Nazareth!

Han kunne omdanne vand til vin!

Langt hurtigere end Ida Auken kunne udtale ordene på hebræisk!

Ida Auken kender således opskriften!

Hun har læst skrifterne på såvel latin som hebræisk!

Så for hende er den grønne omstilling god latin!

Det er så ligetil som tiende i Biblen!

En afgift og ånden kommer over selv den barm-hjertlige jyde, fynbo eller sjællænder!

Alle venter nu på Godot eller Jesus alt imens co2 afgifterne strømmer i statskassen!

I Romerkirken hed det afladsbreve!

Når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer!

Ida Auken er en belæst kvinde med ligeså belæste forfædre!

Hun har længe set lyset for sig!

Straks pengene i statskassen klinger, straks e-koen ud af videnskaben springer!

Desværre nåede fru Ida Auken aldrig at studere skabelsesberetningen!

Der hvor Gud skabte drøv-tygger-koen som ledsager til Eva!

Således at hendes brystmælk ret hurtigt kunne erstattes med koens mælk, således at Eva fik tid til at følge Adam på arbejde!

Den arbejdsmoral som statsminister Mette Frederiksen hyldede på DIs årsmøde. Og som teologen Ida Auken om nogen burde kende:

1 Mosebog 3:19

"i dit Ansigts Sved skal du spise dit Brød, indtil du vender tilbage til Jorden; thi af den er du taget; ja, Støv er du, og til Støv skal du vende tilbage!"

Kapitelet handler om syndefaldet, og gud er midt i at forbande Adam. I haven var alting godt, Adam og Eva kunne plukke og spise hvad der passede dem, de skulle aldrig arbejde for føden. Men efter syndefaldet, forbander Gud dem, og tvinger dem til at skulle arbejde for deres føde fra nu af.

Så "I dit Ansigts Sved skal du spise dit Brød", betyder at fra nu af skal de arbejde for føden. Ydermere var Adam og Eva uddødelige indtil syndefaldet, og det er hvad resten af sætningen refererer til.

1 Mosebog 3:17-18

"Og til Adam sagde han: »Fordi du lyttede til din Hustrus Tale og spiste af Træet, som jeg sagde, du ikke maatte spise af, skal Jorden være forbandet for din Skyld; med Møje skal du skaffe dig Føde af den alle dit Livs Dage;

Forbandelsen må vi forstå er den menneskeskabte klimaforandring!

Og den hænger vi på, skal vi forstå Gud ret!

Med møje skal du skaffe dig føde af den (jorden) alle dine livs dage!

Fru Ida Auken lader nu “du” udskifte med danske landmænd!

Og vil piske dem med en co2 afgift!

En fabel-agtig tolkning til Idas og alle socialdemokraters fordel!

Landmanden skal udføre arbejdet i sit ansigts sved!

Heldigvis taler statsministeren hende imod!

Statsministeren taler om alle danskeres arbejdsmoral!

Altså co2 afgift på alle danskere. Det nogen kalder køledisken!

Det værste ved Ida Aukens teologiske grønne forståelse er imidlertid at hun vil gå Gud i bedene!

Gud der skabte drøvtyggeren!

Så drøvtyggeren kunne hjælpe Eva ud på arbejdsmarkedet!

Og give barnet protein og hjerne så arbejdet med tiden blev lettere og lettere!

Det som ifølge FN er menneskeskabte klima-forandringer!

Ida Auken vil videnskabeligt skabe en helt ny drøv-tygger-mave!

En mave som Gud ikke var i stand til at frem-skabe!

En mave der ikke udsender prutter og co2!

Når landmændene har lagt sig i selen for at løse drøv-tygger-mave-menneske-skabte-klima-forandrings-problematikken, ja, så vil den barm-hjertige Ida Auken sende nogen af landmandens penge retur!

Noget for noget!

Men måske har andre forskere i mellemtiden opfundet en Eva, der ikke behøver at føde børn i sit ansigts sved og ikke behøver moder-mælks-erstatninger for at følge Adam ud på arbejdsmarkedet hvor gud og hver mand kræver en arbejdsmoral, der overgår Guds vildeste fantasi!

Folketingspolitikere får stress! Borgmestre får stress! Jordemødre får stress! Børn og unge får stress! Ja selv landmænd får stress!

Men kig på landmandens 500 køer ude på marken!

De græsser og hviler sig og græsser og hviler sig! Aldrig stress men 50 liter mælk! Hver dag! Og i Afrika jubler de!!

Ida Aukens protein-udviklede hjerne tænker og tænker!

Så sveden driver!

Og jordens gennemsnitstemperatur overstiger snart de famøse 1,5 grader!

I dit ansigts sved!

I dit ansigts sved!

I dit ansigts sved!

Gud skabte jordens skabninger!

Malkekoen, Adam og Eva!

Og de skulle alle svede!

Ja, menneskeskabt klima!

Arbejde giver sved på panden!

Og nøjes du med at tænke!

Ja, så skruer Vor Herre op for temperaturen!

Hvor snedigt!

Så alle kan mærke at arbejdsmoralen er den vigtigste!

Først gik vi og hakkede roer til koen! I vort ansigts sved!

Så opfandtes den grå Massey Ferguson! Og vi sad i vort ansigts sved og kørte traktor!

Så opfandtes førerhuset med airkondition! Og vi sad behageligt imens jorden svedte!
så opfandtes den selvkørende traktor med gps-styret differentieret gødnings-aggregat! Og computerne varmede jorden op!

Ida Auken forsøger at slippe bort fra Guds straf!

I dit ansigts sved!

Men biproduktet producerer sjovt nok altid mere varme!

Mennesket kan ikke undslippe sin menneskeskabte klima-forandringer!

Med mindre vi blot nøjes med at leve med koen som den blev skabt og hakker roer med en hakke og dropper teologistudiet!

Arbejds-moralen blev udstukket af gud!

Alle vil hellere flyve jorden rundt og se alt det som gud skabte!

Desto mere du ser!

Desto varmere bliver jordkloden!

I dit ansigts sved!

Om Mette Frederiksen fatter hvad hun selv har gang i med sin arbejds-moral-prædiken!

Ja, det er så bibelsk at selv en apostel måtte få svedige hænderz:

1 Mosebog 3:17-18

"Og til Adam sagde han: »Fordi du lyttede til din Hustrus Tale og spiste af Træet, som jeg sagde, du ikke maatte spise af, skal Jorden være forbandet for din Skyld; med Møje skal du skaffe dig Føde af den alle dit Livs Dage;

Var det det hele....?

Den selvglade mette forlanger mere og mere af befolkningen. Det ville klæde hende , hvis hun forlangte
lidt mere af sig selv. I stedet for at udvide det offentlige i en uendelighed kunne hun analysere
problemerne og finde måder at rationalisere på, det er det man gør i det private erhversliv. Men den
tanke ligger hende vel fjernt.

Gør din pligt og kræv din ret. SÅ SE DA AT FÅ ALLE DISSE INDVANDRERE SOM ER PÅ FØRTIDSPENSION IGANG MED AT ARBEJDE. Hvorfor tages deres sag ikke op efter fem år eller er socialrådgiverne bange for dem.

Gør din pligt og kræv din ret. SÅ SE DA AT FÅ ALLE DISSE INDVANDRERE SOM ER PÅ FØRTIDSPENSION IGANG MED AT ARBEJDE. Hvorfor tages deres sag ikke op efter fem år eller er socialrådgiverne bange for dem.

Annonce