Annonce

Ensomhed er en "killer"

Mennesker med selvoplevet ensomhed har flere somatiske og psykiske sygdomme – og flere og flere føler sig ensomme i dag
Vi kan aflæse i statistikker, at et menneske, der oplever sig som ensomme, har øget sygdomsfrekvens – og det gælder både somatisk og psykisk sygdom. Ensomhed er stadig tabubelagt, hvilket nok er forklaringen på, at både dronningen og statsministeren adresserede det i deres nytårstaler. . Det tabu skal vi have frem i lyset og gøre noget ved.

Der kan være mange forklaringer på, hvorfor der netop nu er mange ensomme, både unge og ældre. En af forklaringerne kunne være, at vi har skabt et samfund, hvor den enkelte ganske enkelt ikke oplever at blive set og anerkendt som menneske af kød og blod med følelser og sansninger. Og de fleste har nok efterhånden erkendt, at den overfladiske anerkendelse, der ligger i at få likes på de sociale medier, ikke rækker.

Mere forebyggelse af ensomhed = ja tak! 

Som formand for udvalget for Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland ligger dette problem mig meget på sinde, både af menneskelige hensyn, men også i forhold til de mange indlæggelser og genindlæggelser, dette medfører. Så af begge hensyn skal vi forebygge, at mennesker føler sig ensomme.

Men er det regionernes anliggende at forebygge - nej, egentlig ikke. Det er almindeligvis kommunernes opgave. Men det er uholdbart, at vi ikke sammen med kommunerne i højere grad forebygger, at ensomheden munder ud i øget henvendelsesfrekvens til sundhedsvæsenet.  

Det er uholdbart, at vi ikke sammen med kommunerne i højere grad forebygger, at ensomheden munder ud i øget henvendelsesfrekvens til sundhedsvæsenet

Hvordan kan vi gøre det?

For at svare vil jeg kort beskrive vores fælles indsats i RM i både primær og sekundær sektor for at styrke borgere i rygestop. Ved borgerens møde med sundhedsvæsenet spørger de sundhedsprofessionelle ganske enkelt rygerne, om de ønsker at stoppe, og hvis ja, om kommunens rygestopstopskonsulent må kontakte dem. Og denne konkrete, enkle arbejdsmåde giver rigtigt gode resultater i form af flere rygestop.

Kontakt de sygdomsramte borgere

På samme måde kunne de sundhedsprofessionelle spørge borgeren, om man føler sig ensom, og hvis ja, om en socialrådgiver eller kommunens frivillighedskoordinator må kontakte den sygdomsramte borger, når man er hjemme igen.

Vi ved, at mange af de patienter, der indlægges igen og igen, ikke er kendte af kommunernes hjemmepleje eller socialafdelingen, og derfor kan en forebyggende indsats ikke sættes i gang. En socialrådgiver kan vurdere borgerens samlede situation og sætte de tiltag i gang, som vedkommende har brug for. En fribillighedskoordinator kunne formidle kontakt til frivillige, der kunne besøge borgeren.

En fribillighedskoordinator kunne formidle kontakt til frivillige, der kunne besøge borgeren

Er det et tabu at spørge - ja, det vil det være, men vi er nødt til at nedbryde det tabu, så vi kan komme til at hjælpe de mange borgere. Vil den enkelte erkende, at man føler sig ensom - måske ikke i første omgang, men ved, at vi alle taler mere åbent om ensomheden, bliver det nok også nemmere at række ud efter hjælp til at komme ud af den onde spiral. Sammen kan vi gøre en forskel med værdi for både den enkeltes livskvalitet og sundhedsvæsenets økonomi.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Regionsrådsmedlem i Region Midtjylland (S)


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Ensomhed er i høj grad at HAVE følelsen af at blive "SAT AF " af samfundet. Tusindvis af mennesker kan sagtens FØLE sig "sat af". Nogen uden job.Nogen på grund af sygdom helt borte fra arbejdsmarkedet. Og andre så
FREMMEDGJORTE som aldrig før. FREMMEDGJORTE og hægtet af, på grund af den teknologiske og digitale udvikling,som disse ikke kan følge med i. Bugseret ud og væk, fra alt det som de tidligere følte sig som en del af. IT har overtaget funktioner som en lang række borgere ENGANG SELV kunne KLARE. Det kan de ikke længere. Nogen kan ikke køre med den offentlige trafik, fordi billetter m.m skal trækkes i automater,eller købes over nettet. Nogen kan ikke sende post,og pakker, fordi også dette er digitaliseret, og skal ske via "nettet". "NETTET" …"kommandocentralen",og mobilen, hvorfra snart sagt ALT skal styres. Flyttepapirer,attester, jobansøgninger,samt en række andre dokumenter.I flere og flere butikker skal folk have "KORT" for at betale og handle. Ingen tænker på HVAD og HVILKE følelser og frustrationer det skaber hos alle dem, der IKKE kan administrere teknologien og digitaliseringen.MOBILEN har erstattet samtaler og dialog mellem mennesker. MOBILEN folks "sutteklud". Kedsomhedens klamme flugtmulighed. STIMULANS og "TRØSTER".Altid ved hånden. Imens ensomheden vokser sig størrer og størrer går folk rundt saliggjorte over mobilens intetsigende
manipulerende skærmbillede. En skærm der lukker ned for personligt nærvær,reelt samvær,dybde og følelse.Sådan fremmedgør mennesket sig selv og hinanden. Sammen i en stor falsk virkelighed der overflødigør menneskelig kontakt. Massehypnose der kun avler tomhed. Det er virkeligheden anno 2020.