EP-medlem: Tre ting jeg frygter ved en lovbestemt EU-mindsteløn

Der er masser af gode grunde til at være modstandere af EU-kommissionsformandens forslag om en mindsteløn. Europa-Parlamentsmedlem Marianne Vind har tre.
I sin “State of the European Union”-tale har kommissionsformand Ursula von der Leyen slået fast, at der er hård lovgivning på vej, som skal bane vejen for en lovbestemt EU-mindsteløn.

Det er stærkt bekymrende af flere årsager.

1) EU-mindsteløn løser ikke problemet med ”working poor”

Det er et åbenlyst problem, at alt for mange europæiske lønmodtagere tjener alt for lidt. Og det skal der gøres noget ved. Men en lovbestemt EU-mindsteløn er ikke den snuptagsløsning, som alle håber på.

Den vil nemlig kun dække fuldtidsansatte på det etablerede arbejdsmarked.

Dermed vil den altså ikke være nogen redningskrans til det voksende antal europæere, der er falske selvstændige, ansat på nultimers-kontrakter eller ufrivilligt deltidsansatte.

Disse mennesker, der i forvejen er i størst fare for at ende som ”working poor”, vil derimod stadig skulle leve fra hånden til munden.

 

2) EU-mindsteløn kan føre til stagnerende lønninger

Hvis mindstelønninger fremover skal reguleres af politikere i stedet for at blive aftalt i overenskomsterne mellem arbejdsmarkedets parter, så vil lavtlønnede lønmodtageres håb om at få lidt mere i lønningsposen altid afhænge af det politiske flertal. Det er en bekymrende udsigt.

Politikerne vil nemlig hele tiden skulle vægte hensynet til lønmodtagerne over hensynet til virksomhedernes overskud, og mange års borgerligt flertal i EU har desværre vist, at alt for mange politikeres loyalitet ligger hos sidstnævnte.

Dermed er der en reel risiko for, at vi vil se stagnerende lønninger i bunden af arbejdsmarkedet.

 

EU-mindsteløn udvander overenskomsterne

I overenskomstforhandlinger forhandles der om løn. Men løn er ikke det eneste, som aftales. Pension, ferie, efteruddannelse, løn under sygdom og barsel er også på bordet.

Hvis vi får en lovbestemt EU-mindsteløn, kan griske arbejdsgivere nøjes med at udbetale den lovbestemte mindsteløn, spare kontingent til deres arbejdsgiverorganisation og vende ryggen til de mange rettigheder, som også forhandles på plads i overenskomsterne.

I den situation kan lavtlønnede stå i en situation, hvor de får den lovbestemte mindsteløn, mens de til gengæld har lange udsigter til at få den 6. ferieuge, pension og barnets sygedage.

Vores danske model er en succes - blandt andet fordi, danske politikere blander sig uden om løndannelsen på det danske arbejdsmarked.

Derfor er der heller ingen grund til, at europæiske politikere begynder på det, og derfor kommer jeg til at kæmpe benhårdt imod EU-Kommissionens lovgivning.

Marianne Vind er medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet. Hun er uddannet hospitalslaborant og tidligere næstformand i HK Privat (2011-2019).


placeholder

Annonce