Er Danmark verdens mest lige land?

Er Danmark det mest lige land i verden? Det kommer helt an på, hvem man spørger. OECD og Eurostat har nemlig meget forskellige opfattelser af, hvor lige et samfund Danmark er.  
”DK har lavest ulighed blandt 34 OECD-lande – med 5 pct. point lavere marginalskat vil DK fortsat have mindre ulighed end Sverige, Norge og Finland”. Sådan lyder overskriften på et nyligt notat fra den borgerlige tænketank Cepos.

Det er imidlertid en påstand, hvis sandhedsværdi afhænger helt af, hvem man spørger. For skal man tro EU’s statistikkontor Eurostat, så har Danmark allerede højere ulighed end både Sverige, Norge og Finland. Faktisk er Danmark kun det 11. mest lige land i Europa ifølge Eurostat.

Forskellen skyldes, at Cepos ikke bygger på Eurostats data, men derimod henviser til data fra OECD som dokumentation for, at Danmark er det mest lige land i verden. Derimod nævner Cepos ikke Eurostats data med ét ord.

Begge organisationer opgør uligheden i de europæiske lande ved at målene landenes såkaldte ginikoefficient, der er et udtryk for, hvordan indkomsterne er fordelt. Er ginikoefficienten 0, vil indkomsten være helt jævnt fordelt mellem alle borgere. Er den derimod 100, vil hele indkomsten tilfalde én person.

Eurostats danske data stammer fra Danmarks Statistik, mens OECD’s stammer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Danmarks Statistik har i et notat redegjort for de nærmere tekniske forskelle på opgørelsen efter henholdsvis OECD-metoden og Eurostat-metoden.

Figur 1: Ginikoefficient i Danmark 2005-2012
ginieurooecd

Figur 1 viser udviklingen i Danmarks ginikofficient i henholdsvis OECD’s og Eurostats data. Både i OECD’s og i Eurostats data er der et såkaldt databrud, da man har ændret i den måde, man opgør uligheden på. Derfor skal man være varsom med at sammenligne år for år.

Der ses dog en klar tendens til, at ginikoefficienten fra slutningen af nullerne og frem er markant højere hos Eurostat end hos OECD.

Danmark skiller sig ud
Eurostat kommer med andre ord frem til, at Danmark har en markant højere ulighed, end den OECD kommer frem til. En del af det kan givetvis henføres til metodiske forskelle i den måde, hvorpå ginikoefficienten måles. Det er dog bemærkelsesværdiet, at ”springet” mellem de to opgørelsesmetoder er markant større for Danmark, end for de øvrige lande.

Figur 2: Landenes placerig, henholdsvis OECD og Eurostat, 2012
ulighedocedeuro

Figur 2 viser hvordan de forskellige lande er placeret på ’lighedsranglisten’ hos henholdsvis Eurostat og OECD. Danmark ryger altså ti pladser ned af listen hos Eurostat, i forhold til OECD. Så drastiske ændringer – hverken i opadgående eller nedadgående retning – ses ikke hos nogen andre lande.

Storbritannien er det eneste andet land, der ”springer” mere end fem pladser. De øvrige lande rykker sig i gennemsnit kun 1,7 pladser ved overgangen fra den ene opgørelse til den anden.

Ulighed er altså ikke nogen entydig størrelse. Så måske Cepos ikke skulle være helt så skråsikker, når det konkluderes, at Danmark er det mest lige land.


Kommentarer fra Facebook