Annonce

Europa har brug for grøn omstilling uden gule veste

Den grønne omstilling i Europa behøver ikke nødvendigvis at koste arbejdspladsen. Tværtimod, lyder det fra Dansk Metals EU-chef.
Kan du huske billederne af gule veste, der marcherede gennem gaderne i Paris og andre franske storbyer for ganske få år siden? 

Højere priser på brændstof blev bogstaveligt talt den benzin på bålet, der skabte et regulært oprør i Frankrig blandt almindelige lønmodtagere. De gule veste blev symbol på det folkelige oprør mod den grønne omstilling.

Derfor er man i Bruxelles nervøse for, hvordan Europas arbejdere vil reagere på EU’s klimapolitik, når der skal skrues op for de grønne ambitioner.

Senest med Europa-Kommissionens spritnye ”Fit for 55”-pakke, som skal omstille Europa til en grøn fremtid.

Syd og øst frygter for arbejdspladser

Ledende politikere i Østeuropa har advaret mod for høje grønne ambitioner – af hensynet til arbejdspladser i for eksempel kulindustrien.

Flere lande mod syd har udtrykt bekymring for de sociale konsekvenser.

Polske organisationer ønsker ligefrem at lægge den grønne omstilling i graven. Men er deres analyse egentlig korrekt? 

Nej, i Dansk Metal mener vi faktisk i den grad, at det er muligt at få den grønne omstilling og arbejdspladser til at gå hånd i hånd. Vi har lignende fortilfælde i den europapolitiske historie.  

For da EU skabte det indre marked og begyndte at forhandle ambitiøse handelsaftaler, lød det fra kritikerne, at almindelige arbejdere ville blive ramt.

EU sikrer arbejde og god løn

Godt nok har analyser vist, at det indre marked alene i Danmark sikrer 800.000 arbejdspladser, og at en lønmodtagerfamilie har mere end 65.000 kroner på lommen hvert år som følge af det indre marked.

Men fra protektionisterne lød det, at en stor gruppe i befolkningen ville blive ramt negativt.

Da jeg i 2020 skrev en debatbog om EU, stødte jeg på en række menneskelige historier om danskere, der havde noget vigtigt til fælles.

I 2009 måtte deres arbejdsplads, Lindøværftet, desværre netop lukke som følge af global konkurrence. Det sendte tusindvis af fynboer og deres familier ud i arbejdsløshed.

Akkurat som nogle af de værste sortseere havde forudset.

Heldigvis trådte EU’s Globaliseringsfond til med penge, da nøden var allerstørst. Det betød for eksempel, at svejseren Alice med EU-penge i ryggen kunne blive omskolet til social- og sundhedshjælper og skifte karrierespor, samtidig med at familielivet med tre små børn kunne hænge sammen.

Ligesom den tidligere fællestillidsmand, Per, kunne fortælle om de ufaglærte servicefolk, som med hjælp fra EU-kasserne blev omskolet til vindmølleteknikere.

Hjulpet af godt tillidsmandsarbejde og fornuftige ordninger

Kombinationen af godt tillidsmandsarbejde og fornuftige EU-ordninger betød altså, at tusindvis af arbejdspladser nu er vendt tilbage til Lindø. Så der i dag arbejder lige så mange mennesker, som da værftet lukkede.

Åbne markeder kombineret med gode støtteordninger kunne altså sikre, at vi både høstede fordelene ved globalisering og samtidig hjalp dem, der blev ramt negativt.

Europas grønne omstilling kræver samme øvelse.

Helt nye tal fra Europa-Kommissionen viser nemlig, at den grønne omstilling ikke nødvendigvis behøver at koste arbejdspladser.

Håndterer vi den grønne omstilling med de rette politiske værktøjer, kan vi i EU faktisk skabe én million arbejdspladser i 2030 og to millioner arbejdspladser i 2050.

Det gælder særligt arbejdspladser i industrien og byggeriet, men varierer naturligvis på tværs af lande. Derfor er det helt rigtigt set, at EU også netop afsætter svimlende 540 milliarder kroner til en social klimafond, som skal hjælpe med at afbøde konsekvenserne for dem, der måtte blive ramt negativt af den grønne omstilling. Ligesom med Globaliseringsfonden.

Denne gang er det bare ikke Alice og Per, der bliver ramt. Det er måske snarere Antoine og Piotr i henholdsvis Frankrig og Polen.

Skal ikke bremse den helt nødvendige grønne omstilling

Vores svar til dem skal ikke være at bremse den helt nødvendige grønne omstilling. Den seneste IPCC-rapport viser med al tydelighed, at grøn handling er nødvendigt for vores planet. Det skal vi kombinere med de rette støtteordninger.

Og selvom den sociale klimafond sagtens kan blive mere ambitiøs, er det den helt rette vej at gå. Grøn omstilling, social retfærdighed og gode arbejdspladser går hånd i hånd. Sådan skal det også være. For Europa har brug for grøn omstilling – uden gule veste.

Johan Moesgaard er EU-chef i fagforeningen Dansk Metal. Han er desuden ekstern lektor ved Københavns Universitets Institut for Statskundskab, og udkom i 2020 med bogen: “Stemmer fra Produktionsdanmark: en debatbog om EU’s afgørende betydning for mennesker af kød og blod.”


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det er helt forkert når Johan Moesgaard skriver at de gule vestes oprør er rettet mod den grønne omstilling. Det er den fortælling der gentages igen og igen fordi overklassen i EU ikke vil forholde sig til de reelle grunde til oprøret,nemlig manglen på demokratisk indflydelse, stigende ulighed og et fastlåst klassesamfund. Læs denne glimrende artikel fra 3F :https://fagbladet3f.dk/artikel/de-ikke-privilegeredes-kamp-mod-eliten
At Johan viderebringer dette budskab skyldes måske at han selv tilhører den priviligerede klasse og at Metal i modsætning til 3F i den grad svigter kampen mod den stigende ulighed. https://www.information.dk/debat/2019/02/smedelaerling-rystet-fagbossen-...

Hej Jens. Tak for kommentaren. Jeg skriver, at "Højere priser på brændstof blev bogstaveligt talt den benzin på bålet, der skabte et regulært oprør i Frankrig blandt almindelige lønmodtagere". Dermed ikke sagt, at der ikke også var andre elementer af oprøret. Hvis du mener, at gule veste og grøn omstilling ikke hænger sammen, vil jeg anbefale dig at kontakte den samlede europæiske fagbevægelse (ETUC, industriALL Europe m.fl.). De sparker en kampagne i gang om emnet dette efterår med deltagelse af alle større danske fagforeningsrepræsentanter. Du er meget velkommen til at afvise min kommentar som priviligeret - det stempel vil jeg ikke finde på at kaste efter dig. Til gengæld må du endelig kontakte den øvrige europæiske fagbevægelse og fortælle dem, at deres analyse er forkert, og at deres kommende kampagne så baserer sig på en priviligeret overklasseanalyse uden hold i din virkelighed. P.S. Indlægget er skrevet i forbindelse med at jeg i september var på 100-årskongres hos de franske metalarbejdere og snakkede med en lang række af dem, der var på gaden i 2018 blandt de gule veste. Den vigtigste sag for dem lige nu er Green Deal og Just Transition i europæisk kontekst. Måske verden ikke er lige så sort/hvid, som din kommentar ovenfor giver udtryk for. God eftermiddag!

Tak for svar. Jeg mener i den grad at gule veste og grøn omstilling hænger sammen. Det er helt afgørende med en Green Deal og Just Transition så jeg er helt enig i den europæiske fagbevægelses svar på udfordringen. Men det er præcis nødvendigt med kampen for en Just transition og her er det min anke at Metal ikke tager konsekvenserne af den stigende ulighed alvorligt og at du ikke fokuserer på den vinkel i dit indlæg. God aften

"Europa har brug for grøn omstilling uden gule veste"

Så må man starte med at afvikle EU. EU har ikke betydet andet end ødelæggelse for løn- og arbejdsforhold i Danmark. EU er de riges interesseorganisation, de riges klub, de riges lobbyister. I Danmark har arbejdskraftens frie bevægelighed undergravet den danske velfærdsstat. Og er den direkte årsag til brexit.

Det eneste fællesskab i EU er de riges mulighed for at spille lønmodtagerne ud mod hinanden.