Excelfejl og væksten der kom igen

Fejl i et regneark underminerer højrefløjens argument om en verdensøkonomi på vej mod kollaps.
I en rapport fra 2010 viste økonomerne Carmen Reinhart og Kenneth Rogoff en klar sammenhæng mellem lav eller negativ vækst og høj offentlig gæld. I særdeleshed blev det fremhævet, at hvis et lands samlede offentlige gæld overskrider 90 % af Bruttonationalproduktet (BNP), en såkaldt tærskelværdi, så har det en betydelig negativ indvirkning på den økonomiske vækst.

Det var bl.a. denne tærskelværdi som i USA blev kendt som The Fiscal Cliff, en økonomisk afgrund.

Rapporten er hyppigt citeret og brugt som argument for at sætte kriseramte økonomier på smalhals. Faktisk er meget af den amerikanske ’austerity’-tankegang – nøjsomhedsøkonomi kan man vel kalde det - funderet i denne rapport. I Danmark er rapporten især brugt af liberale debatører i Børsens lederspalte og debatsektion, når der skulle argumenteres imod vækst i den offentlige sektor. Den er sågar blevet brugt som argument for at lade Grækenland gå statsbankerot.

Men ikke alene kan man sætte spørgsmålstegn ved Reinhart og Rogoffs konklusion (for kunne man ikke forestille sig, at det var den lave vækst, der gav den høje gæld?), der er nu også dukket simple Excel-fejl op i deres beregninger, som ændrer disse konklusioner dramatisk. I et metastudie har en anden gruppe forskere forsøgt at replikere Reinhart og Ringoffs resultater uden held. De fik derefter tilsendt de originale excelark, der afslørede at de to forskere ved en fejl havde udeladt omkring en fjerdedel af deres egen data i beregningerne.

I den oprindelige rapport kom forskerne frem til, at så snart man ramte de førnævnte 90 % gæld af BNP, så var den gennemsnitlige vækst helt nede på -0,1 %. Men når man tager alle data med, hvilket må siges at være normal praksis inden for videnskabelige studier, så er den gennemsnitlige vækst ved 90 % gæld af BNP faktisk 2,2 % og altså slet ikke det radikale og pludselige fald, som forskerne hævdede. Læg dertil, at de benyttede nogle meget utraditionelle metoder til udvælgelse og vægtning af data.

Man må derfor konkludere at denne undersøgelse, som har haft stor betydning for verdensøkonomien, falder dermed til jorden med et gevaldigt brag, der bør kunne høres langt ind på Christiansborgs gange.


Kommentarer fra Facebook

Annonce