Fagbevægelsen jubler: Historisk løft af dagpengene vedtaget

Dagpengesatsen for de første tre måneders arbejdsløshed forhøjes med 3.650 kroner pr. måned før skat.
Der er nærmest feststemning i fagbevægelsen, efter at Folketinget i dag torsdag har vedtaget at hæve arbejdsløshedsunderstøttelsen ved de første tre måneders ledighed.

Forhøjelsen lyder på 3.650 kroner om måneden, som skal lægges oven i den nuværende maksimale sats på 19.351 kroner – alt sammen før skat.

I Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) siger formand Lizette Risgaard, at forhøjelsen skaber større tryghed for ledige med en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet efter at dagpengedækningen for ledige over en årrække gradvist er blevet udhulet.

“Bedre dagpenge er win-win”

”Det er en vigtig sejr til gavn for lønmodtagerne i Danmark,” siger Lizette Risgaard.

”Bedre dagpenge er win-win. Den enkelte får mere tryghed med en bedre dagpengedækning ved ledighed. Samtidig har virksomhederne glæde af, at de fortsat let kan hyre og fyre, at lønmodtagerne er omstillingsparate og tør skifte job,” siger Lizette Risgaard.

bliver betalt ved at skære i den såkaldte dimitendsats

FH-formanden ærgrer sig dog over, at forbedringen af dagpengene bliver betalt ved at skære i den såkaldte dimitendsats for nyuddannede og samtidig forkorte dækningsperioden.

”Den måde at finansiere de forbedrede dagpenge på, har bestemt ikke fagbevægelsen som afsender. Vi er bekymrede for, at en lavere sats og en kortere periode kan skade fødekæden ind til dagpengesystemet,” siger Lizette Risgaard, som frygter, at det kan få færre unge til at melde sig i a-kasse.

Sikkerhedsnettet skal styrkes

I fagforbundet HK Danmark er forbundsformand Anja C. Jensen tilfreds med, at der nu rettes op på dagpengedækningen.

”Jeg er så glad for, at det er lykkedes at få et løft af dagpengene igennem. Netop dagpengene har alt for længe været et smerteligt klart eksempel på, at stilstand bliver lig med tilbagegang. Og det er helt rigtigt set af politikerne, at det er i de gode tider, at vi skal styrke vores sikkerhedsnet og dermed fremtidssikre det danske arbejdsmarked,” lyder det fra HK-formanden.

i mands minde har politikerne kun forringet dagpengeordningen

I det største af FHs medlemsforbund, 3F, er forbundsformand Henning Overgaard begejstret og kalder forbedringerne i dagpengedækningen for historiske.

”Når man uden skyld mister sit arbejde, skal man ikke straffes benhårdt. Men i mands minde har politikerne kun forringet dagpengeordningen. Derfor er det historisk, at et flertal i Folketinget i dag har vedtaget at styrke trygheden, så nyledige der kommer fra stabil beskæftigelse kan få en højere, maksimal dagpengesats på 23.000 kroner i de første tre måneders ledighed. Også selv om beslutningen først kan træde i kraft efter et valg,” siger Henning Overgaard.

Han peger samtidig på, at de senere års voldsomme vækst i private tillægsforsikringer dokumenterer, at dagpengene i en årrække er blevet alvorligt forringet:

”De private tillægsforsikringer betyder samtidig, at solidariteten og trygheden i dagpengesystemet undergraves. Lønmodtagere med størst risiko for ledighed - og størst behov for trygge dagpenge - skal betale kommercielle forsikringsselskaber den højeste præmie. På den måde kommer de smalleste skuldre til at bære de største byrder. Det er hverken fair eller acceptabelt,” siger 3F-formand, Henning Overgaard.

Første forbedring i 40 år

Dagens vedtagelse er en udmøntning af et forlig fra januar i år mellem den socialdemokratiske regering, SF, De Radikale, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne.

Gruppen af løsgængere, som er brudt ud af DF, trykkede også på ja-knappen ved afstemningen i Folketinget i dag.

Udover at glæde sig over roserne fra fagbevægelsen har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) fejret vedtagelsen i et Facebook-opslag:

“Jeg er virkelig glad for, at vi får investeret så markant i dagpengesystemet. Det er mig bekendt første gang i mere end 40 år, og det har været en vigtig prioritet for regeringen,” skriver Peter Hummelgaard blandt andet.

det maksimale skattefradrag for faglige kontingenter hæves fra 6.000 til 7.000 kroner årligt

Udover forhøjet dagpengesats for de første tre måneder hæves det maksimale skattefradrag for faglige kontingenter fra 6.000 til 7.000 kroner årligt.

Dimittendsatsen for nyuddannede unge akademikere nedsættes efter tre måneders ledighed for ikke-forsørgere under 30 år. Samtidig reduceres dimittenders ordinære dagpengeperiode fra to år til ét år.

Henrik Rasch er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Hvis ikke jeg var blevet afkrævet SKAT for at finansiere livet for studerende på SU, uduelige på kontanthjælp, handikapede, utilpassende unge, barselsorlov, børnepenge, dagpenge, førtidspension og meget meget andet ville jeg gennem min livslange løn nu have været en holden mand. I stedet står jeg nu tilbage med knap til salt til ægget, alt i mens dem der lever af min SKAT har et liv halvejs i luksus.

Engang var jeg en glad skatte yder. Men det er slut.

Kære Børge, jeg er ked af at skulle fortælle dig dette: Du er offer for en konspiration mellem blå politikere og arbejdsgivere om at få dig og andre til at flytte fokus derhen, hvor du/I giver skatten skylden for dit/jeres armod i stedet for den ringe aflønning, du/I gennem tiderne er blevet spist af med af kyniske arbejdsgivere.

Du er med andre ord ganske enkelt blevet manipuleret. Jeg ved, det kan være svært at erkende, men erkendelsen er trods alt første skridt til at gøre noget for at forbedre situationen. Held og lykke med det.

Ha ha ha. Den er god med dig. Jeg har arbejdet hele mit liv og har mindre end de fleste, som driver den af på en af de utallige overførelsesindkomster. Nogen har ikke rørt en finger hele livet og kan alligevel leve et liv i velstand. Og ikke nok med det. De klager oven i købet de ikke har nok. Dovne utaknemmelige selvfede individer, som tror alt kommer af sig selv.

Som arbejdende mennesker kan man efterhånden kun føle sig totalt til grin.

Og det ved du godt Thor. Du har bare svært ved at indrømme det over for dig selv efter at have levet dit liv i den "socialistiske" bane og tænkt på dine egne fordele socialismen kan tilse dig med. Intet andet.

Vågn op. For det kommer du til. Nye tider er på vej. Og velfærdstaten er slut.

Lad mig her citere Mark Twain (her i min egen ocversættelse):

- Det er lettere at fuppe mennesker end at få dem til at indse, at de er blevet fuppet.

Og det er lige så sandt i dag, som det var dengang.

Sådan er det Thor. Og at fuppe mennesker, er det blå svindlerhold verdensmestre i. Men hvad de fuppede ikke forstår er, at hvis først det blå svindlerhold tager over, så er der INGEN vej tilbage. Det er endeligt.

Ret blikket mod USA for at forstå. Her bliver bundens børn mejet ned i deres skoler, familier bliver sat på gaden, ingen lægehjælp til de mest udsatte. Og ligegyldigt hvor meget de stakkels mennesker protesterer hjælper det intet. Og politiet bøller banker dm gladeligt for deres protester. lige som i NAZI Tyskland, hvor SS gladelig brugte Jøder som skydeskiver i en ren og sker magtrus med statens velsignelse.

Sådan er mennesker. Er velfærdsstaten først afviklet hedder det 40 timer om ugen til 70 kr. i timen uden ferie i reolerne hos nemlig.com. Og opfylder du ikke den digitalt overvågede norm er det ud af klappen og samle flasker i kamp med adskillige andre flaskesamlere.

God fornøjelse med det blå svindlerholds visioner for et "moderne" Danmark. Og har du de seneste år støttet Dansk Folkeparti er du selv skyld i det. Men stem du bare videre på Dansk Folkeparti. Deres tid som nyttige idioter, inkl. dig, er forbi. Skaden er for længst sket og kan ikke genoprettes. Selv Socialdemokratiet skider velfærdsstaten og den lille mand et stykke.

Sådan er det... Det blå svindlerholds vision om et "moderne" Danmark.

det blå svindlerhold
det blå svindlerhold
det blå svindlerholds
Det blå svindlerholds

skriver den bitre blå 'røvvasker' smølf
skriver den bitre blå 'røvvasker' smølf
skriver den bitre blå 'røvvasker' smølf
skriver den bitre blå 'røvvasker' smølf
.

Det er flot du har ægget for det er det dyreste. Så vær glad.

Det er flot du har ægget for det er det dyreste. Så vær glad.

Det er flot du har ægget for det er det dyreste. Så vær glad.

Uanstændigt at du ligestiller 'handikapede' med fx. utilpassende unge

Skam dig!
.

Mette frederiksen ville være en god formand for et fagforbund,men hun er en elendig statsminister,da hun forskel-
behandler landets borgere, folkepensionisterne fik for eksempel kun 108 kr om måneden i lønforhøjelse.

Det er dagligdagens mennesker, som skaber de vigtige livsnødvendige værdier. Men de får mindre og mindre for det. alt i mens den såkaldte velhavende elite lever et liv i luksus for andre folks penge. De får millioner for at skabe luft og alverdens overflødigheder, som ingen har brug for. De lever et liv i luksus skabt af penge fra penge uden en bagvedliggende værdi.

Og det er den sande løgn skabt af det blå svindlerhold. At kun de har retten til penge. At kun de skaber noget. Og at almindelige mennesker bare skal nøjes med at være taknemmelige for al den luft eliten skaber uden virkelig værdi.

Hvor længe vil du finde dig i den blå løgn og bedrageri?

det blå svindlerhold

skriver den blå 'røvvasker' smølf
.

Det bliver ikke lettere at være socialdemokratisk vælger

Godt at dagpengene endelig bliver reguleret en tand i positiv retning. Og til Børge Brokmås: Da jeg blev født fandtes begrebet barselsorlov ikke. Ligesom en lang række andre sociale velfærdsgoder som er kommet de seneste årtier.

Jeg er glad og stolt over at have betalt min skat gennem flere end 50 år. Og ja, hvis begrebet skat ikke havde fandtes, så ville jeg formentlig have en klækkelig tyk bankbog. Sådan gik det heldigvis ikke.

Vi fik skabt et velfærdssamfund, hvor ingen behøver dø af sult, hvor alle uanset stand kan få en uddannelse osv. osv.

Men det er noget bekymrende, at en borger mener, at f.eks. handicappede skulle sejle deres egen sø - eller at førtidspensionen aldrig skulle have været indført, som Børge Brokmås antyder.

Hvis jeg oversætter hans indlæg, så mener han åbenbart, at 30'ernes fattiggårde skulle genetableres...

Godt han kun har én stemme, når der er valg. Og han bør prise sig lykkelig for, at den dag, hvor han skal i jorden, så hjælper kommunen økonomisk med dén udgift - med mindre han har en tyk formue stående i banken.

Begravelseshjælp er også et velfærdsgode - tænk hvad konsekvensen ville være, hvis den ikke fandtes? Skulle mindrebemidlede så blot ligge på gader og stræder, når de døde...

Vi har fået skabt et velfærdssamfund, som i det store og hele fungerer. Der er naturligvis fortsat "hjørner" som trænger til at blive pudset af og opgraderet - men det kommer nok...

Flyt alle uduelig og folkepensionister til Bulgarien og halver overførelsesydelsen. Ligesom man vil flytte asylansøgere, undtagen ukrainer må det forstås, til Rwanda. Nu sammen med britiske asylansøgere.

De gamle kan så danse buggi buggi ved Sunni Beach til halv pris. Hvor svært kan det lige være?

Kommentar:

Det er da altid et positivt tiltag, at Dagpengene hæves med 3.650,- de tre første måneder, men man glemmer at der er vedtaget karensdage, så man mister 893,- den første måned, da beløbet så bliver 2.757,- og derefter 3.650,-...

Erling Drews...

Ham der Børge Jensen, har godt nok ondt i røven,
over at han skal betale til skat så alle i Danmark
kan leve.
Og at kalde nogle han slet ikke kender for uduelig
er det mest selv-egoistiske osv, ja jeg kan ikke finde
de ord der burde stå på hans ryg.

At indføre 225 timers reglen der sige at hvis du ikke
har mindst 225 timers arbjede inden for et år så bliver
man trukket 1000 kr hver månde det kalder jeg for ondt
i røven politik, som jeg kan se er Børge jensen en af dem
og så er det lige meget
at der allerede er en regel der siger, at søger du ikke
2 job hver uge stopper kontanthjælpen.
Og hvorfor sætter man ikke den regel op
så man som arbejdtsløs skal søge 2 job hver dag
altså 14 jobsøgninger hver uge
Hvorfor gør man ikke det Børge Jensen ???

Det skulle vel ikke være fordi at arbejdsgivernen
ville protestere, for de har ikke tid til at håndtere
alle de arbejdtsløse.

Så er det nemmere at give de arbejdtsløse en
bøde på 1000 kr hver månde
og dem med ondt i røven kan blive en lille smule glader
men også kun lidt glader
For dem med ondt i røven bliver først rigtig glade
når alle arbejdtesløse på kontanthjælp er stillet
op af en mur og skudt.
Og så kan alle dem med ondt i røven
gå på restaurant hver dag

Og da corona satte Danmark istå vedtog man at sætte
dagpenge-uret istå.
For som der blev sagt så stod man i en så stor krise
hvor det var så godt som umugligt at finde et arbejde

Men for kontanthjælps modtager var det en anden sag

de fik stadigvæk en bøde på 1000 kr hver månde, 2 år = 24.000 kr

selv om det var umugligt at finde et arbejde

Tak at være alle dem med ondt i røven

og jeg fatter ikke at man lovgiver om et vist
beløb til kontanthjælps modtager for så sener
at sige at nu kan de leve for 1000 kr minder
hver månde
Og jo hvis det er for at gøre Børge Jensen glad
så er det jo forståligt

Annonce