Annonce

Hullet efter udsultningen af Arbejdstilsynet langt fra lappet

Politikerne har tilsyneladende svært ved at forstå, at pris og kvalitet hænger sammen, når det gælder arbejdsmiljø, skriver næstformand i FH
Det er efterhånden almen viden, at det går den forkerte vej med arbejdsmiljøet i Danmark.

Rekordmange danskere er sygemeldt med stress eller smerter i muskler og led. Antallet af arbejdsulykker overstiger stadig 40.000 hvert eneste år, og alt for mange danskere mister livet i arbejdsulykker, som kunne have været undgået.

Det kræver politisk vilje at få arbejdsmiljøet tilbage på sporet

Det kræver politisk vilje at få arbejdsmiljøet tilbage på sporet. Her mener jeg ikke blot gode intentioner, fine ord og løfter. Jeg mener også vilje til at investere i initiativer, som rent faktisk kan løfte arbejdsmiljøet på de danske virksomheder. Og vilje til at sikre et stærkt tilsynsorgan, som kan kontrollere, at arbejdsmiljøloven overholdes, og at brud på loven sanktioneres og udbedres.

 

Arbejdstilsynet har mistet millioner

De seneste 12 år er Arbejdstilsynets bevillinger til tilsyn med arbejdsmiljø faldet støt. Alene siden 2015 har Arbejdstilsynet mistet 100 millioner kroner, antallet af tilsynsbesøg er halveret, og der bliver konstateret langt færre brud på arbejdsmiljøloven. Det kan mærkes på de danske arbejdspladser.

Når det handler om at løfte arbejdsmiljøet, kræver det også en økonomisk indsprøjtning

Trods ambitiøse nationale mål for arbejdsmiljøet om en reduktion på 20 pct. i andelen af lønmodtagere med henholdsvis fysisk og psykisk overbelastning, har vi siden 2010 set en stigning på henholdsvis 2 og 6 pct. Der er altså flere lønmodtagere som i dag har et psykisk eller fysisk overbelastende arbejde.

Det viser med al tydelighed, at gode intentioner og fornuftige handleplaner ikke er tilstrækkeligt. Når det handler om at løfte arbejdsmiljøet, kræver det også en økonomisk indsprøjtning, som blandt andet sikrer tilstrækkelig tilsynsbemanding til at løfte indsatsen.

Flere arbejdsulykker – færre tilsyn

For et par måneder siden kunne beskæftigelsesministeren i et svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg med nedslået pande konstatere, at de brancher, som har haft den største stigning i antal arbejdsulykker på samlet set 18 procent, samtidig har haft et fald i antallet af tilsynsbesøg på 28 procent.

Arbejdsmiljøloven er til for at blive overholdt, og det bliver den bedst, når der er en reel trussel for, at lovbrud opdages og sanktioneres

Det drejer sig fx om byggebranchen, landbruget og transportbranchen. Tilfældigt sammenfald? Næppe!  

Arbejdsmiljøloven er til for at blive overholdt, og det bliver den bedst, når der er en reel trussel for, at lovbrud opdages og sanktioneres. Det bør derfor ikke komme som en overraskelse, at arbejdsmiljøet bliver dårligere, når vi nedprioriterer Arbejdstilsynet så drastisk, som der her er tale om. For at understrege min pointe kunne jeg oplagt drage paralleller til nedskæringerne i SKAT, som må siges at have oplevet lignende tendenser, men det vil jeg skåne jer for i denne omgang.

 

Aftale kan lagt fra lappe hullet

Med den nye politiske aftale om arbejdsmiljø tilføres 460 millioner kroner til Arbejdstilsynet over perioden 2020-2022. Heraf går størstedelen til en videreførelse af indsatsen mod social dumping på arbejdsmarkedet – dog uden at følge behovet for en markant styrket indsats på området.

Arbejdstilsynets bevilling til tilsyn med arbejdsmiljø får også et løft på 60-67 millioner kroner årligt. Det er selvfølgelig positivt, at der nu – ikke mindst efter vedvarende pres fra FH - bliver investeret mere i tilsynet. Men vi er stadig langt fra at lappe hullet på 100 millioner.

Et godt initiativ, som vil kunne lappe hullet i tilsynets budget og bringe arbejdsmiljøet på ret kurs

Socialdemokratiet fremlagde i april en genopretningsplan for arbejdsmiljøet. Med en merbevilling til Arbejdstilsynet på 400 millioner over de næste fire år, vil Socialdemokratiet genoprette et ordentligt tilsyn med arbejdsmiljøet i Danmark. Et godt initiativ, som vil kunne lappe hullet i tilsynets budget og bringe arbejdsmiljøet på ret kurs.
 

Inddrag virksomhederne

I udspillet lægger Socialdemokratiet ligeledes op til at investere 200 millioner kroner over de næste fire år i at styrke arbejdsmiljørådgivning og vejledning til landets virksomheder. Et initiativ jeg byder varmt velkommen.

Traditionelt fokuserer arbejdsmiljøindsatsen i Danmark meget på myndighedernes rolle og for lidt på, hvordan vi kan støtte og motivere virksomhederne til selv at skabe et bedre arbejdsmiljø. Men det her forslag vil netop hjælpe de virksomheder, som er motiverede til at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø, men som mangler viden og værktøjer.

Lad os få arbejdsmiljøet tilbage i valgkampen

Både Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har også tidligere påpeget, at adgang til arbejdsmiljørådgivning vil give mange virksomheder – ikke mindst de små og mindre - et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø. Det er dejligt, at vores budskab nu er nået hele vejen til Christiansborg.

Lad os få arbejdsmiljøet tilbage i valgkampen. Det handler om lønmodtagernes trivsel, helbred og mulighed for at kunne holde til et langt arbejdsliv.

 

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)


Flere artikler om emnet