Annonce

Karsten Hønge i 1. maj-opråb: Stop de gule nasserøve

De gule organisationer som Krifa og Det Faglige Hus er en flok nasserøve der hellere vil lege reklamebureau end sikre lønmodtagernes rettigheder.
Mens du læser denne kronik, kan du passende samtidig lytte til det danske band Folkeklubbens forrygende hit: ”Fedterøv”. Læs videre, det giver mening!

For du har sikkert lagt øre til Det Faglige Hus evindelige reklamespots, hver gang du har radioen tændt. Det giver god mening. De gule nasserøve bruger nemlig over halvdelen af deres kontingentkroner på reklamer. Og du betaler!

Medlemmerne af de gule fagforretninger kan menlig trække deres kontingent fra i skat - men det skal stoppe.

Retten til at trække kontingentet fra bør hænge sammen med evnen til at tegne overenskomster. Hvis man ikke bidrager med samfundsnyttigt arbejde ved at være en aktiv partner i vores geniale ”danske model” for arbejdsmarkedet, skal skatteborgerne heller ikke række en hjælpende hånd.

Splittelsesorganisationerne nasser på overenskomster, som andre har knoklet for, og derefter får de støtte fra staten.

Først tager de røven på de organiserede lønmodtagere, og derefter tager de røven på skatteborgerne. Det må stoppe.

Folketinget skal nu (igen) tage stilling til et forslag fra SF, om at adgangsbilletten til skattefradrag for kontingentet til fagforening, eller den hovedorganisation som forbundet er tilsluttet, skal være at de har tegnet overenskomst for mindst 25 procent af medlemmerne.

Noget for noget, kan man vel sige. Eller sagt på en anden måde: ”Ingen arme, ingen kager”. Krifa, Det Faglige Hus, Frie Funktionærer og ASE Lønmodtager har ikke det fjerneste med fagforeninger at gøre.

Ligger man på divaneseren, må man selv til lommerne – sine egne, vel at mærke.

Splittelsesorganisationerne nasser på overenskomster, som andre har knoklet for, og derefter får de støtte fra staten.

Retten til at trække kontingent fra i skat handler altså ikke om ”røde fagforeninger” eller ”gule forretninger”, men om evnen og viljen til at udføre samfundsnyttigt arbejde.

Når nasserne ikke længere kan få skatterabatten, kan de sparede penge derefter bruges til at give fuld fradragsret til de overenskomstbærende fagforbund.

Men hvad bruger disse forretninger, for de har intet med egentlige foreninger at gøre, så deres mange millioner af skattefradragsberettigede kontingentkroner på? En meget stor post på budgettet er, at reklamere for sig selv: Hele 65 procent af kontingentet til Det Faglige Hus bruges til at betale for radiospots og lignende.

Også andre gule forretninger har ekstremt store reklamebudgetter.

Plat budskab om et discountbudget

Det er selvfølgelig helt i orden med legitime mediekampagner for sager, der kan hjælpe almindelige lønmodtagere, som for eksempel bedre pensionsforhold, kamp mod social dumping eller for bedre uddannelser.

Men at bruge de fleste penge på banale reklamer for at medlemskab, og platte budskaber om et discountkontingent i forhold til de rigtige fagforeninger, skal ikke understøttes af samfundet.  

Hele 65 procentaf kontingentet til Det Faglige Hus bruges til at betale for radiospots og lignende. Også andre gule forretninger har ekstremt store reklamebudgetter.

Jeg har sendt et spørgsmål afsted til skatteminister Morten Bødskov (S), om hvorvidt han mener, at det ligger indenfor formålet med retten til skattefradrag, at langt de fleste penge bruges til reklamer.

Retten til at trække kontingent fra i skat er fair, fordi det er en relevant omkostning for at passe sit arbejde.

Fagforeningerne indgår overenskomster med arbejdsgiverne, uddanner tillidsrepræsentanter, arbejder med et sundt arbejdsmiljø, forhandler treparts-aftaler med politikerne og arbejdsgiverne, deltager hver dag i arbejdet med faglige grunduddannelser og efteruddannelser, bekæmper social dumping og så videre.

Hvad blev der lige af selvrespekten?

Selvfølgelig kan de gule forretninger fungere med et lavt kontingent, når de ikke leverer noget fagligt arbejde. Men hold da op, hvor må de have en dårlig smag i munden. Man kan jo også købe billige hælervarer eller få udført sort arbejde, men hvad blev der lige af selvrespekten? 

Corona har i sjælden grad vist betydningen af en stærk fagbevægelse. Gennem det sidste Corona-år har fagbevægelsen indgået femten (!) treparts-aftaler med arbejdsgiverne og staten, og det har været helt afgørende, for at få hele samfundet gennem krisen.

Det har været til glæde for både den enkelte lønmodtager, virksomhederne og samfundet. ”De gule” gaflede igen alle fordelene, men overlod atter engang arbejdet til medlemmerne af fagforeningerne.

Gennem det sidste Corona-år har fagbevægelsen indgået femten (!) treparts-aftaler med arbejdsgiverne og staten, og det har været helt afgørende, for at få hele samfundet gennem krisen.

”Samfundssind” er et meget brugt ord her under corona, og det beskriver fint følelsen og værdien, der får os til at rykke sammen.

Når samfundet kommer under pres, står vi sammen og hjælper til hvor vi kan, og på hver vores måde. Vi rækker ud efter hinanden, og oplever at vi som mennesker ikke er isolerede øer, men hænger sammen. Vi er afhængige af hinanden. Fagbevægelsen har spillet en kæmpe rolle for at få os alle igennem, også lønmodtagerne, de arbejdsløse og de syge.

Kontingent til fagforeningen er noget, vi giver til hinanden. Det er solidaritet. Skat til velfærdssamfundet er noget vi giver til hinanden. Det er samfundssind. Faglig solidaritet og samfundssind er i familie med hinanden.

Det er ikke mobning af sige fra over for nasseri

En helt aktuel undersøgelse viser, at der stort set ikke foregår mobning på arbejdspladserne på grund af fagforeningsforeningsforhold. Noget af chikanen udføres oven i købet af arbejdsgivere, som vil presse ansatte ud af fagbevægelsen.

På baggrund af en enkelt episode startede borgerlige politikere en kampagne mod fagbevægelsen og fagligt aktive på arbejdspladserne. De blev hurtigt fulgt op af ideologiske fagforeningshadere og egoistiske fedtede ”free riders”.

Har de borgerlige politikere glemt, at vi har ytringsfrihed? I langt over 100 år, har det været helt efter bogen, at agitere for medlemskab af fagforeningerne på arbejdspladserne. Hvor ellers? Bølgerne kan gå højt, når man diskuterer med hinanden, uanset om emnet er fagforeninger, fodbold, politik eller noget helt andet. Tonen i en skurvogn er nok også en anelse mere frigjort en ved et the-selskab for fine folk i Hellerup.

Har de borgerlige politikere glemt, at vi har ytringsfrihed?

Selvfølgelig skal nasserne konfronteres med deres asociale og ukollegiale opførsel. Der er jo flere russere i russisk salat end faglige folk i KRIFA, og der er flere katte i kattemad end tillidsvalgte i Det Faglige Hus.

De saver og gnaver i en af samfundets bærende søjler, nemlig det regulerede arbejdsmarked. De skal ikke samtidig have skattefordele!

Karsten Hønge er medlem af Folketinget (SF)


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Helle Thorning og SFs forrige regering fortalte lønmodtagere at fagforeninger er ligegyldige i forbindelse med lønforhandlinger.
Afgørelsen ligger hos Folketingets flertal og regeringen. Løn er blevet til demokratisk folketingspolitik.
Det eneste vi mangler er at afskaffe den danske model når det drejer sig om offentligt ansatte. Oplevelser for de offentligt ansatte breder sig til privatansatte.
Fagforeninger er blevet unødvendige. De socialdemokratiske folketingsmedlemmer er lønmodtagernes sikkerhed.
Ene og alene.
Betal din skat med glæde. Og lønmodtagerne får ordentlige og fair dagpenge, løn- og arbejdsvilkår.
Arnepension gik igennem. På trods af de blå. Sygeplejerskernes vilkår kan læses på samme vis.
Enhedslisten er blevet lig de ægte røde fagforeninger.
SF og Socialdemokratiet er lig de gule fagforeninger. Bortset fra Arnepension.
Helle Thorning faldt for kampen imod lærerne.
Falder Mette Frederiksen for kampen imod sygeplejerskerne?
Mette Frederiksen skjulte sig i folketinget bag den danske model.

Mette Frederiksen er den danske model i øjeblikket. Den klarede coronaen.

Mai fra Enhedslisten har fat i den lange røde ende.

Hun tør tage kampen. Ved at sygeplejerskernes løn og arbejdsvilkår kun kan afgøres i folketinget.

Her kommer pengene fra. Her kommer beslutningerne fra.

Det ved danske lønmodtagere og køber den billigste pakke på arbejdsmarkedet.

Resten købes ved at gå gratis ned og stemme ved hvert folketingsvalg.

Regeringsstatistikkerne er oplagte og entydige.

Taber sygeplejerskerne, taber Mette Frederiksen næste valg.

Opinionstallene flytter lige så hurtigt som medlemmerne af de røde fagforeninger flytter til de gule.

Nasserøvene er politikere der lader lønmodtagere betale i dyrt i fagforeningskontingent, og intet giver tilbage, når staten til sidst bestemmer vilkårene.

Hønge hænger i dynget fra dengang SF var i regering. Siden er de gules medlemstal steget.

Mai er fagforeningernes nye stjerne. De rødes nye stjerne!

Hun ved at Mette Frederiksen er den nye danske model!

Tør hun bruge sit flertal og hjælpe sygeplejerskerne i deres lønkamp. Eller skal hun reducere sit stemmetal til det halve, fordi hun ikke tør bruge sin politiske magt.

Præcist som det skete for Tulle og Dansk Folkeparti.

Eller har sygeplejerskernes krav slet ikke Mette Frederiksen opbakning???

Eller Karsten Hønges???

Stop de politiske nasserøve! SFere der flygter til nye partier hver gang de svigter deres ansvar over for de forsikrede lønmodtagere.

Spændende hvor mange SFere der er smuttet det næste års tid, når sygeplejerskerne sættes på plads af Helle Thorning/Mette Frederiksen regeringslederne.

Mai Villadsen står med alle kort på hænderne!
Spændende om hun har mere mod end sine to kvindelige forgængere.

Den der tør og tror på egne evner, viden og styrke er lønførende i Danmark.
Det fortæller alle lønstatistikker.

Tør Mette, Sofie, Pia og Mai?

Hvis ikke vokser de gule fagforeninger. Også for sygeplejersker. Gyngerne og karrusellerne! Hr. Karsten Hønge!

Kommentar:

Hvor er det trættende; at høre Folkevalgte og Fagbevægelsen udtalelser om, at Dagpengene bliver udhulet...

Ja selvfølgelig bliver Dagpengene udhulet, så længe Fagbevægelsen og dens medlemmer ikke går på barrikaderne for, at kæmpe for sine synspunkter, både Fagbevægelsen og medlemmerne er inaktive, og så længe det fortsætter, jo mere udhulet bliver Dagpengene...

Vedrørende udhuling af Dagpengene, så skal man jo ike glemme, at Fagbevægelsen, som sad med ved bordet i den nye Dagpengekommision, som bla. skulle forbedre Dagpengesystemet, gik jo med til, at at Dagpengene bliver udhult, da man accepterede karensdage over for arbejdsledige, som igen har betydet, at dagpengene yderligere er blevet udhulet fra den første Januar 2021 med 2.676 kroner, så den skinger tone fra Fagbevægelsen minder mig om Musene i Askepot...

Mit gæt er, hvis der ikke sker forbedringer på Dagpengeområdet, hopper borgerne ud af ordningen og sikre sig økonomisk ved ledighed; på en anden måde end at være medlem af en A-kasse, som iøvrigt efter min mening burde være pålagt alle der starter på arbejdsmarkedet fra dag et for at bevre den Danske Model, men det håb er nok som en Høne der lægger flere æg end den kan udruge...

Fortsat God 01 Maj !

Erling Drews...

Befriende tale. Stor tak til dig, Karsten Hønge. Du rammer præcist hvad de "gule fagforretninger" står for, som absolut på ingen måder gavner lønmodtagernes rettigheder i kampen for bedre løn- og arbejdsforhold.

Der er flere rejer i en Buko smøreost en der er socialister i S, SF og hele deres fagbevægelse tilsammen.

Og hvordan er jeg så nået frem til det? Jo, da min kone får et årti flyttede til Danmark fandt hun inden for to måneder arbejde som rengøringsassistent i Integrationsministeriet. Da jeg den stadig troede på den danske model og i nogen grad også stadig stolede på politikerne fra S og venstrefløjen, så insisterede jeg selvfølgelig på at hun meldte sig ind i 3F.

Så langt, så godt. Da det så nogle måneder senere viste sig af rengøringsfirma et ikke betalte min kone til tiden, og at de underbetalte hende væsentligt mindre end den fastsatte mindsteløn for rengøring i statens bygninger, så kontaktede vi straks 3F. Der fik vi så det svar at hun var blevet indmeldt i den forkerte afdeling af 3F, formentlig fordi 3F's telefonsælger havde mere travlt med at pushe ekstra fritidsfosikringer, medlemsrabattilbud m.m., i stedet for at sørge for korrekt indmelding af det nye medlem.

Da det jo var i en ministeriel bygning at underbetalingen skete, tænkt jeg at det kunne have interesse for SF og fagbevægelsen. Derfor skrev jeg til både Karsten Lynge og den ledende 3F'er for det relevante arbejsdsområde.

Tror i jeg nogensinde hørte noget fra disse to? Svaret er nej.

Tror I så at min kone nogensinde fik sin manglende løn? Igen er svaret nej.

Dette er en af de oplevelser som har fået min kone og mig til at fravælge de traditionelle fagforeningerne. Jeg har dog heller ikke meget tiltro til de nye konkurrenter til fagbevægelsen, så derfor sparer vi op selv så godt vi kan. Det er den eneste løsning som er troværdig med de politikere vi har her i det 21. århundrede.

Hej Troels Beck ! Var det ikke smart at skrive til de rigtige f.eks er Karsten Lynge ikke den samme som Karsten Hønge og hvem du så har skerevet til i 3F er noget af et spørgsmål!Måske skulle din utålmodighedstoppe et øjeblik , og derefter skriv til de rigtige eller ring til dem.

Henning,
Der skulle naturligvis stå Karsten Hønge, ikke "Lynge". Min telefons stavekontrol tager sig nogle gange nogle friheder. Det beklager jeg.

Mht hvad navnene var på de 3-4 3F medarbejdere, inklusive den ledende som jeg skrev til i foråret 2011, så husker jeg det ikke, og har ikke tænkt mig at grave i 10 år gamle emails for at finde dem.

Det ændrer dog ikke på denne erfaring som vi gjorde os med 3F dengang, og som har været stærkt medvirkende til at sætte sig spor i vore tiltro til fagforeningerne.

Apropos dette, er det så ikke lidt sigende at du kun forholder dig til en navneforviring i min kommentar, men fuldstændig ignorere indholdet af den?

Så er den venstreorienterede Paludan klon Karsten Hønge igang med sine hadefulde og løgnagtige angreb!
Imponerende at Pia Olsen Dyhr vil finde sig i den opførsel!