Konservative anklages for at "tale med to tunger" om Syriensbørn

Stort flertal i Europa-Parlamentet opfordrer til, at Syriens-børnene bliver hentet hjem. Også den konservative Pernille Weiss. Det på trods af, at partiet ellers siger nej
Foto: Pressefoto: Konservative
Spidskandidat til EP-valg, Pernille Weiss (K).
Der bliver nu slået sprækker i blå bloks modstand mod at hente børnene til de såkaldte fremmedkrigere hjem fra fangelejrene i Syrien. Et stort flertal i Europa-Parlamentet har således ikke blot vedtaget en resolution, der opfordrer de europæiske regeringer til at hente børn af deres egne statsborgere hjem fra lejrene i den nordøstlige del af landet. Ved afstemningen torsdag stemte De Konservatives medlem af Europa-Parlamentet, Pernille Weiss, for resolutionen, der blev vedtaget med stemmerne 472 mod 140

Efter kritik af sin stemmeafgivning understreger Pernille Weiss dog i dag, at De Konservative linje ikke er ændret.

”Jeg er enig med Naser,” skriver Pernille Weiss på Twitter, efter at De Konservatives udenrigsordfører, Naser Khader, har slået fast, partiets politik fastlægges af folketingsgruppen. Ikke af hverken Europa-Parlamentet eller partiets enlige EU-parlamentariker.

”Partiets politik ligger fast, og resolutionen ændrer intet,” forklarer Pernille Weiss.

Vi vil hjælpe børn i nød?

 

”Danmark bestemmer helt selv, hvad vi vil – og ikke vil. Og De Konservative vil IKKE have syrienkrigere til Danmark. Vi vil hjælpe børn i nød? Ja. Vi vil have deres forældre hjem til DK. Nej”.

placeholder

S holdt linjen

Til gengæld blev partilinjen holdt hele vejen til Bruxelles af de danske socialdemokrater, da det kom til hjemtagelsen af børnene – også selv om det efterlader dem isoleret i deres egen politiske gruppe i Europa-Parlamentet. Regeringen afviser, med støtte fra blå blok, at hente de 25 danske børn hjem med henvisning til frygten for, at deres forældre efterfølgende vil følge med.

De tre danske socialdemokratiske medlemmer af Europa-Parlamentet, Niels Fuglsang, Christel Schaldemose og Marianne Vind, stemte som de eneste europæiske socialdemokrater imod resolutionen.

"Der må man “rose” S for at være imod børnene både ude og hjemme," skriver løsgængeren Simon Emil Ammitzbøll-Bille på Twitter.

"Som det eneste socialdemokrati i Europa"

placeholder

Resolutionstekst

Resolutionen opfordrer EU-landene til, at ”tilbagetage alle europæiske børn under hensyntagen til deres specifikke familiesituation og barnets tarv som den primære overvejelse og for at yde den nødvendige støtte til deres rehabilitering og reintegration i fuld overensstemmelse med international lov.”

Enhedslistens EU-parlamentariker, Nikolaj Villumsen, hæfter sig ved stemmetallene.

”Et massivt flertal på 472 mod blot 140 stemte for kravet,” skriver Nikolaj Villumsen på Twitter.

Akut tid til handling

”Det er skamfuldt at Danmark fortsat er iblandt de lande, som ikke har hentet børnene hjem. Det er akut tid til handling.”

placeholder

To tunger

I dag spørger Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund, om De Konservative ”taler med to tunger”. Rasmus Stoklund afviser, at det er muligt at hjemtage børnene uden at forældrene følger med.

”Sådan fungerer det ikke,” skriver udlændingeordføren på Twitter om Pernille Weiss' forklaring.

”Henter man børnene følger IS-forældrene med. Derfor lidt underligt at De Konservative lægger to forskellige linjer. Én i EU-parlamentet og en anden i Folketinget.”

placeholder

Står stille

Stadig flere europæiske lande vælger at hente deres børn hjem fra fangelejrene, men den franske præsident, Emmanuel Macron, argumenterer, ligesom som statsminister Mette Frederiksen (S), for, at forældrene har sluttet sig til en terrororganisation, nemlig Islamisk Stat, og dermed har vendt Europa ryggen.

Senest har justitsminister Nick Hækkerup (S) dog erkendt, at regeringens foretrukne løsning, nemlig at retsforfølge fremmedkrigerne lokalt i regionen, har vist sig lettere sagt end gjort. Ja, faktisk står forsøget stille, og justitsministeren kan ikke give en ”tidshorisont” for arbejdet.

I alt anslås over 400 voksne europæere og 700 børn, hvoraf de fleste er under 12 år, at befinde sig i fangelejre i det nordøstlige Syrien.

Her har de været holdt tilbage, siden terrorkalifatet kollapsede, og Islamisk Stats sidste bastion ved byen Baghouz i 2019 blev indtaget af de kurdiske YPG-styrker.

Trussel øges over tid

Politiets Efterretningstjeneste (PET) skønner, at mindst 159 personer siden 2012 er rejst fra Danmark til Syrien og/eller Irak for at tilslutte sig militante islamistiske grupper. Halvdelen er vendt tilbage til Danmark eller et andet europæisk land. En tredjedel er omkommet.

PET's Center for Terroranalyse (CTA) konkludereri den seneste såkaldte trusselsvurdering fra marts 2020, at det er usandsynligt, at børnene i lejrene i Syrien udgør en aktuel terrortrussel, da de fortsat er for små. Men risikoen for radikalisering forøges, jo længere tid de er i lejrene.

"Det er CTA’s generelle vurdering, at større børn, der vender hjem fra konfliktzonen eller fra lejre, kan udgøre en terrortrussel på grund af indoktrinering eller anden påvirkning i konfliktzonen,” hedder det.

”Det er i den forbindelse også CTA’s vurdering, at risikoen for indoktrinering og påvirkning som udgangspunkt forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø, herunder i lejrene i det nordøstlige Syrien.”

Tilføjet kommentar fra løsgængeren Simon Emil Ammitzbøll-Bille kl. 15:30

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

De pågældende "danske" børn er jo kun papirdanske, og det er godt gået af de tre danske socialdemokrater i EU-parlamentet at holde stand mod alt det feminine føleri der er om dette spørgsmål, især fra svensk side. Pernille Weiss fra de konservative kunne ikke holde stand, skammeligt, men desværre også forventeligt.

Socialdemokratiet mangler at tage ansvar for de mange indfødsretsmeddelelser, som de har udstedt til diverse terrorister. Dansk Folkeparti er desværre de eneste, der har rene hænder. Alle kan begå fejl, men vi må have et opgør med disse fejlindfødsretsmeddelelser med øget mulighed for frakendelse af dansk indfødsret erhvervet på et lovforslag ved naturalisation, både som ansøger og biperson.

Børnene, HVIS hjemtagelse bliver aktuel:
Syriens-børnene skal tvangsfjernes fra deres forældre, der skal have frataget forældreretten, så vi ikke risikerer familiesammenføring. Ellers ikke så meget som bare at overveje 'hjemtagelse'.
Børnene skal anbringes (adopteres) i private etnisk danske hjem, der ligger langt fra ghettoer med mange af anden etnisk herkomst end dansk.

Forældrene:
Forældrene skal under alle omstændigheder stilles for retten i det land de har begået deres forbrydelser i; ved domfældelse skal straffen afsones der.
Ikke etniske danskere skal ALDRIG 'hjem' til Danmark.

Syrienbørnene lyder meget romantisk. Jeg får helt lyst til at adoptere et. Hvad med IS-børnene fra kalifatet, med forældre der har erklæret troskab til en ideologi, der tilsiger at alle vantro danskere der afviser Allah og sharia, skal have hovedet adskilt fra kroppen med en sabel? Det er jo det, det er.

Det undrer mig, at man ikke bare kan tvangsfjerne børnene. Familier/personer i Danmark, som er langt mindre dysfunktionelle end syrienskrigere, har fået tvangsfjernet børn ?

1) Danske kommuner kan ikke tvangsfjerne børn i Syrien.
2) Tvangsfjernelse er ikke noget, man "bare" gør systematisk i massevis. En anbringelse koster en kommune fra 150.000 kroner om måneden. Det er altså fra 72 millioner kroner om året din løsning vil koste kommunerne, der i forvejen er under pres - især socialforvaltningerne.
3) Syrienkrigere er et meget romantisk ord, næsten som Spaniensfrivillige. Hvad med IS-terrorister?

Det undre mig at man kun taler om børnenes mor, er det fordi hun har Dansk statsborgerskab? har børnene ikke en far? og skal hans familie og bedsteforældre ikke havde mulighed for at være sammen med børnene/ deres børnebørn? Desuden er det vel sådan at når de er muslimer, gælder muslimsk lov, det vil sige at det er faren og hans familie som har forældremyndigheden over børnene, men selvfølgelig vil moderen og børnene helst til Danmark hvor 2Kontanthjælpen" venter og risikoen for at blive straffet for de evt. uhyrligheder hun har begået ikke er særlig stor, da beviserne jo bliver i "kalifatet".
Man taler så meget om de "Danske" børn, men taler de overhovedet Dansk? og hvis ikke er det så ikke bedre for dem at være i det land deres far kommer fra og hvor der tales et sprog de forstår og hvor de kan få en "muslimsk" opdragelse som deres forældre ønsker, så slipper børnene også for at komme på genopdragelse hvis de kommer til Danmark og bliver for Danske.

Taqiya betyder "foregivelse", altså at forvirre, lyve og bedrage for at fremme Allahs sag over for de vantro. Det betyder helt konkret, at man er dansker af hele sit hjerte, når man er på røven og har brug for dansk bistand, men at man derimod ville halshugge de vantro danskere, da Islamisk Stat havde vind i sejlene. At tale om islam og muslimer er meget unødvendigt og meningsløst, hvis ikke man har læst Koranen og forstår hvad islam er. Taqiya begrundes i koranen Sura 4.142. Det er synd at ikke flere danskere har sat sig ind i islam, når nu vi har importeret 500.000 muslimer fra mellemøsten på 40 år og foræret halvdelen af dem dansk indfødsret på lovforslag, som Socialdemokratiet har stemt for hver gang. Lovforslag om falsk indfødsret der er årsagen til at man overhovedet kan tale om den falske præmis "danske" børn i Syrien, som man gør nu.

Du o0verdriver med antal muslimer i Danmark. iflg. Danmarks statistik var der i 2020 256.000 muslimer i Danmark, det er ca. halvt så mange som du skriver og det er jo ikke nær alle som har fået Dansk statsborgerskab.

Danmarks Statistik, DS, registrerer ikke borgernes religion, så de har mig bekendt intet officielt tal over antallet af muslimer i Danmark. DS henviser til Kristeligt Dagblads portal om religion, https://www.religion.dk/religionsanalysen/hvor-mange-indvandrer-lever-i-..., hvor Brian Arly Jakobsen skønner at der i 2018 var omkring 306.000 muslimer i landet.

Du har ret, det er ikke fra Danmarks Statistik man får tallet på de 256.000 tusinde muslimer når man Googler, men fra en undersøgelse foretaget af Brian Arly Jacobsen med en revideret udgave i 2020. Han er religionsforsker ved Københavns Universitet. Det samme tal bruger Wikipedia, den frie encyklopædi og dem har jeg mere tiltro til Kristeligt Dagblad, et menighedsblad for de missionske.

Rettelse: mere tiltro til end Kristeligt Dagblad.

Kære Mette, Tesfaye, Rasmus Stoklund og øvrige socialdemokrater.
Netop læst Anne Lise Marstrand-Jørgensens indlæg i Politiken idag om nynationalisme og flygtninge. I skylder et svar. Det holder ikke at fastholde, at lov skal holdes, og at syrere blot skal hjem og genopbygge deres land. Jeg havde ikke troet, at den faste flygtningepolitik betød, at respektfulde socialdemokrater skulle ledte for den borgerlige og nynationalistiske svinehund. Inhuman lovgivning må tilrettes med sigte for gevinstfor Danmark. Om ikke andet, så for at undgå at blive straffet ved det kommende kommunalvalg og senere valg for manglende politisk tæft.
Venlig hilsen
En undrende Albertslundborger

Annonce