Krifas nye formand: Ikke relevant at oplyse om folks kirkelige baggrund

Eik Dahl Bidstrup har i årevis været tæt knyttet tæt til Pinsekirken, men foretrækker at betegne sig selv som “frikirkelig”
Foto: Krifa
Eik Dahl Bidstrup, formand for Krifa
Kristelig Fagbevægelses - Krifas - 11 mand store hovedbestyrelse er fuldstændig domineret af folk med tilknytning til den kristne højrefløj.

Det viser en gennemgang af Krifas hovedbestyrelsesmedlemmer, som Netavisen Pio har foretaget.

Opgørelsen viser, at fire hovedbestyrelsesmedlemmer kan knyttes til konservative, evangeliske vækkelseskirken, mens fem andre hovedbestyrelsesmedlemmer kan knyttes til Indre Mission, Luthersk Mission og valgmenigheder på kanten af Folkekirken.

Netavisen Pio har bedt Krifas nytiltrådte formand, Eik Dahl Bidstrup, forklare, hvorfor Krifas hovedbestyrelse langt overvejende består af folk med tilknytning til højre-kristne:

jeg kender endnu ikke den nye hovedbestyrelse

“Jeg er jo lige blevet valgt for 14 dage siden, så jeg kender endnu ikke den nye hovedbestyrelse - ud over at jeg har mødt dem på repræsentantskabsmødet. Jeg glæder mig til at sætte mig ned og lære dem bedre at kende,” siger Eik Bidstrup.

Kirkelig tilknytning "ikke vigtig for mig"

Han understreger over for Netavisen Pio, at hovedbestyrelsesmedlemmernes kirkelige tilknytning ikke er vigtig for ham:

“Hvilken kirkelig tilknytning de har, det er ikke vigtigt for mig. Krifa har nogle værdier, som er baseret på det kristne livs- og menneskesyn. Det vigtige er, om folk accepterer det livs- og menneskesyn, som ligger bag Krifa. Husk også at store dele af det danske samfund - ikke mindst grundloven - bygger på det kristne livssyn.”

Du lader som om du ikke ved, at Krifas hovedbestyrelse fuldstændig er domineret af folk  med tilknytning til den kristne højrefløj. Det kan jo ikke være nyt for dig...

“Nej, det jeg siger er, at for mig er det ikke relevant hvilken kirkelig tilknytning de har. Om de kommer i en valgmenighed, i en frikirke, eller i en folkekirke. Det mener jeg ikke er relevant. Slet ikke fordi Krifa jo er en fagbevægelse og ikke en kirke.”

Ikke behov for tyderligere varedeklaration

Var det ikke mere fair om Krifa kaldte sig den “højre-kristelige fagbevægelse”, altså at Krifa mere tydeligt varedeklarerede sit kirkelige ståsted?

“Vi er en fagbevægelse, som er til for medlemmerne. Vores fokus er på god arbejdslyst. Og  vores fundament er det kristne livs- og menneskesyn. Jeg går heller ikke ud fra at resten af fagbevægelsen hører hvilken religion folk har, hvilket politisk tilhørsforhold de har, eller om de er medlem af den lokale brigdeklub. Det mener jeg er fuldstændig irrelevant. Vi leverer en god service til vores mange medlemmer og bakker dem op i deres store og små ting på arbejdspladsen.”

Kunne du overhovedet blive valgt som formand for Krifa, hvis ikke du er rundet af det kristne højre-konservative miljø?

Jeg går ud fra, at jeg er valg på baggrund af min politiske erfaring

“Det må du jo spørge formandsudvalget om, om jeg kunne. Jeg går ud fra, at jeg er valgt på baggrund af min politiske erfaring (Syv år som Venstre-borgmester i Dragør, red.), og sige ja til Krifas kristne livs- og menneskesyn - og ikke baseret på om jeg kommer i en menighed eller en anden menighed.”

Baptist, Pinsebevægelsen, frikirkelig

Du har en mastergrad fra HBC Melbourne University. Det er nu slået sammen med et andet universitet. Begge universiteter er drevet af Pinsebevægelsen…

“Jeg ved faktisk ikke, hvordan det ligger nu, hvor universiteterne er slået sammen...”

Det er vel ikke nyt for dig, at HBC Melbourne University er drevet af Pinsebevægelsen...

“ Nå, nej.”

Er vi enige om, at du er rundet af Pinsebevægelsen?

“Jeg er frikirkelig. Jeg har været medlem af mange forskellige kirker”.

Du har været frikirkepræst i Pinsebevægelsens kirke i Skjern i ni år…

“Jo, det er rigtigt.”

Så er det vel mest rigtigt at anføre din kirkelige baggrund som Pinsekirken?

“Ja, altså min baggrund er frikirkelig. I min barndom havde jeg min gang i et baptist-miljø.”

"Vi er jo ikke en kirke, eller en missionsforening"

Men du afviser, at der er et behov for at Krifa mere tydeligt varedeklarerer, hvem I er?

Så undskyld mig, jeg synes - undskyld mig - at dit spørgsmål er tåbeligt

“Vi er jo ikke en kirke, eller en missionsforening, vi er en fagforening. Så det er ikke relevant at anføre, hvilken menighed hovedbestyrelsesmedlemmer kommer i. Der er jo religionsfrihed i Danmark. Jeg synes - undskyld mig - at dit spørgsmål er tåbeligt. For at sige det rent ud.”

Men hvorfor er det sådan, at  hovedparten af hovedbestyrelsesmedlemmerne i Krifa har baggrund i højre-kristne miljøer?

“Som sagt spørger jeg ikke ind til hvilke kristne miljøer eller menigheder folk kommer i - og så godt kender jeg heller ikke medlemmerne af hovedbestyrelsen - endnu. Igen: Det vigtige er at medlemmer af hovedbestyrelsen står inde for Krifas kristne livs- og menneskesyn.”

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Hvis det ikke er relevant at spørge til folks kirkelige baggrund, er det vel heller ikke relevant at have en fagforretning med kirkelig baggrund!?

"Slet ikke fordi Krifa jo er en fagbevægelse og ikke en kirke.”
Men Krifa er ikke en fagbevægelse, men et kommercielt aktieselskab bestående af:
Krifa Erhverv A/S, cvr: 10062519, 100% ejet af:
KRIFA HOLDING A/S, cvr: 29008671, 100% ejet af Kristelig Fagforening, hvis ejere er opført som 11 beneficial owners, og hvis ledelse (senior management) er registrerede som beneficial owners.
Man må forstå det sådan, at den bestemmende ledelse ikke vælges af medlemmerne, med udpeges blandt en flok bidragydere med en snæver politisk dagsorden.
At kalde det en fagforening virker som en dårlig vittighed. Det virker snarere som en sekt eller en loge, ledet af indavl i en lukket kreds af insidere, med et ikke oplyst motiv for konstruktionen.
Det er måske derfor mere interessant for motivets forståelse, at den nye formand er venstre politiker med en særlig varm forståelse for erhvervslivets ve og vel, frem for medarbejdernes, end at han har varme forbindelsen i det højre konservative kristelige miljø og hos de højere magter.

og
Krifa Ejendomme A/S, cvr: 30359542

Det lyder " spændende " Hvem skummer så fløden ??

Fløden er kun sekundært af økonomisk karaktér i de gule fagforeningers økonomi, men langt snarere af politisk substans.
Den består af den svækkelse af fagbevægelsen, man er i stand til at producere, og det udkomme tilfalder i den forstand arbejdsgiver interessen.
Med den øgede ulighed de seneste år og med lønfesten på direktionsgange, har denne strategi haft betydelig succes med en nærmest grotesk omfordeling fra bund til top internt i virksomhedernes arbejdsfællesskab, et forhold der helt umuligt kan forklares ud fra en forestilling om, hvem der bærer æren for virksomhedens værdiskabelse.
Det er der derfor den ændrede magtfordeling, med de økonomiske fordele det giver arbejdssiden og ledersegmentet, der definerer dem, der skummer fløden.

Der skulle i sidste linie stå arbejdsgiversiden, forstås.

Annonce