Lizette Risgaard: Den danske model er spillevende

LO-formand Lizette Risgaard glæder sig over gårsdagens trepartsaftale med regeringen og arbejdsgiverne. Hun er især tilfreds med, at den nye integrationsgrunduddannelse bliver dækket af de kollektive overenskomster.
Den danske model er stadig spillevende. Sådan lyder det fra LO-formand Lizette Risgaard, efter at LO, DA og regeringen i går blev enige om en aftale med 32 initiativer, der skal styrke flygtningens integration på det danske arbejdsmarked. Dermed er den første aftale i trepartsforløbet på plads.

”Den danske trepartsmodel er flere gange blevet erklæret død. Men endnu en gang har vi vist, at den er levedygtig, og at vi evner at stå sammen om at løse de helt store udfordringer for samfundet. Og det her er kun starten”, udtaler Lizette Risgaard.

Udgangspunktet i aftalen er, at flygtninge skal i arbejde så hurtigt som muligt. Det skal blandt andet ske ved, at der sker en højere grad af screening og afklaring af flygtningenes kompetencer, at sprogundervisningen i højere grad rettes mod arbejdsmarkedet og at der indføres en bonusordning for virksomheder, der ansætter nytilkomne flygtninge.

Det centrale element i aftalen er oprettelsen af en 2-årig integrationsgrunduddannelse (IGU). Her skal flygtninge og familiesammenførte, der endnu ikke vurderes at have kompetencer til at have et job til en almindelig mindsteløn, i en periode på to år vil kunne indgå i et kombineret forløb med uddannelse og arbejde. Det skal ske på vilkår, der svarer til de eksisterende overenskomster og lønsatser på den 2-årige erhvervsgrunduddannelse.

Lizette Risgaard glæder sig over den endelige udformning af forslaget: ”Med den her aftale får flygtninge en uddannelse og bliver opkvalificeret samtidig med, at det sker til en overenskomstaftalt løn. Det så svært ud undervejs, men med alle parters stærke – og vedholdende – ønske om at løse problemerne i fællesskab, lykkedes det alligevel. Det har vi grund til at være stolte af”, lyder det fra LO-formanden.

Den nye uddannelse indføres i første omgang som en 3-årig forsøgsordning. Det fremgår desuden af aftalen, at den nye ordning ikke må forringe andre gruppers muligheder for varig tilknytning til det danske arbejdsmarked. Lizette Risgaard slår samtidig fast, at alle tanker om indslusningsløn nu er lagt i graven.

Med gårsdagens aftale er første del af trepartsforhandlingerne overstået. Dermed er der mulighed for at se frem til de kommende forhandlinger, hvor LO har sat uddannelse, arbejdsmiljø og social dumping højeste på dagsordenen.

”Jeg ser frem til, at vi tager fat på udfordringerne med at sikre langt flere praktikpladser til de unge, mærkbart bedre uddannelse for lønmodtagerne og en bedre hjælp til arbejdsløse”, lyder det fra Lizette Risgaard.


Flere artikler om emnet

Annonce