Mette F: Bedre forhold for fængselsbetjentene

Forholdene for både indsatte og ansatte er blevet hårdere, mener Mette Frederiksen, der vil forbedre fængselsbetjentenes vilkår.
Der skal der uddannes og ansættes flere fængselsbetjente, antallet af de såkaldte alenevagter skal ned og så skal der skabes bedre muligheder for efteruddannelse og psykologhjælp til de ansatte, ligesom indretningen af fængslerne i højere grad skal tage højde for at kunne adskille dømte medlemmer af rivaliserende bander. Det siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, i et interview med Berlingske.

Interviewet er lavet på baggrund af partiformandens besøg i Vestre Fængsel i København. Hun mener, at der er kommet flere kriminelle, som ikke har noget ønske om at forlade kriminalitet og som har skabt en mere rå kultur i fængslerne.

”Det fængsel, jeg træder ind i i dag, er et fængsel, hvor brutaliteten er så hård, at det begynder at ligne et amerikansk fængsel. Hvor brutaliteten er så hård nu, at vi ikke længere kan arbejde med det, vi tror på i Danmark, fordi vi har en type indsatte, der faktisk ikke vil ud af kriminaliteten, og som er ligeglade med medarbejdernes liv og helbred. Jeg oplever en afstumpethed, som er dybt bekymrende. Vi er nødt til at forstå, at vi har med nogle kriminelle at gøre i dag, som ikke har nogen grænser, og som har en enorm ligegyldighed over for andre mennesker. Det har vi ikke været vant til i Danmark,” siger Mette Frederiksen til avisen.

Hun mener, at den meget fokus på denne nye type kriminelle, går udover arbejdet med de fanger, som rent faktisk ønsker at forlade den kriminelle løbebane, når straffen er udstået.

”Fra at medarbejderne tidligere brugte deres tid på at arbejde med resocialisering, så bruger de nu det meste af deres tid på at planlægge, hvordan de kan fragte indsatte ned i gården eller ud på badeværelset, uden at de risikerer at møde en person fra en konkurrerende bande, for så slår de hinanden ihjel, truer hinanden eller truer medarbejderen,” siger hun i interviewet.

En ud af tre overvejer jobstop
Mette Frederiksens oplevelse af, at jobbet som fængselsbetjent er blevet hårdere, viser også tal fra fængselsbetjentenes fagforening, Fængselsforbundet. Ifølge dem, så overvejer knap en tredjedel af fængselsbetjentene hyppigt at stoppe i jobbet.

På spørgsmålet “Overvejer du at forlade Kriminalforsorgen og finde et andet job?” svarer 310 ud af 1.028 fængselsbetjente ‘dagligt’ eller ‘ofte’, hvilket svarer til 30 procent. 36 procent af medlemmerne svarer ‘indimellem’, viser resultatet af en spørgeskemaundersøgelse blandt Fængselsforbundets medlemmer.

I undersøgelsen har medarbejder kunne give flere grunde til, hvorfor de overvejer at stoppe i Kriminalforsorgen. Og i gruppen af fængselsbetjente, der jævnligt overvejer jobskifte, er der især tre årsager, der gør sig gældende: Løn, psykisk nedslidning i forbindelse med stress og udbrændthed og vold på jobbet.

”De seneste års voldsomme stigning i vold og trusler mod fængselsbetjente, er også en afgørende faktor i mange betjentes tanker om et andet arbejdsliv,” lyder det fra undersøgelsen.

Det hårde arbejdsmiljø kan også ses i medarbejdernes sygejournaler. Ifølge Berlingske, så var de ansatte i kriminalforsorgen sygemeldte i, hvad der svarer til næsten en måned om året, hvis man tager udgangspunkt i de første seks måneder af i år. Og for betjente på afdelinger med såkaldt hårde fanger og bandekriminelle er sygefraværet visse steder helt oppe på, hvad der svarer til omkring 50 dage om året.

Færre fanger, endnu færre fængselsbetjente
Den gode nyhed er, at kriminaliteten i disse år falder, og der i dag er færre der afsoner i de danske fængsler. Siden 2007 er antallet af fanger, ifølge Fængselsforbundet,  falder med godt 200, fra 3.655 til 3.435. Et fald på 6 procent.

Den dårlige nyhed er, at antallet af fængselsbetjente i samme periode er faldet med lige knap 450, så der i dag er under 2.800 fængselsbetjente. Det fald svarer til 14 procent.

Så der er væsentligt færre fængselsbetjente, der skal tage sig af en fangegruppe, som er blevet væsentlig hårdere. Hvilket tallene også viser: I 2007 var der 256 voldsepisoder mod personalet i Kriminalforsorgen. I 2016 var tallet øget til 622 episoder. Et tal som ser ud til at bliver højere i 2017.

Mette Frederiksen vil gerne uddanne og ansætte flere fængselsbetjente. Hun vil dog ikke sætte tal på præcis hvor mange.

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Annonce