Nej til mæglingsforslag: 5000 sygeplejersker vil gå i strejke

Et flertal af sygeplejerskerne og radiograferne har stemt nej til forligsmandens mæglingsforslag. Strejken træder i kraft natten til lørdag i kommuner og regioner.
Foto: Colourbox
Det blev et nej, efter at afstemningen om forligsmandens mæglingsforslag til en ny overenskomst for sygeplejersker og radiografer i kommuner og regioner sluttede søndag aften og stemmerne blev talt op.

Med 65,5 procent af stemmerne har et flertal af de stemmeberettigede sygeplejersker og radiografer stemt nej til mæglingsforslaget, mens 34,5 procent stemte for mæglingsforslaget.

Det betyder, at 10 procent af alle sygeplejersker og radiografer i regioner og kommuner iværksætter en strejke med virkning fra døgnets begyndelse lørdag den 19. juni.

Formand i Dansk Sygeplejeråd og forhandlingsleder for sygeplejersker og radiografer under OK21, Grete Christensen mener, at der er sendt et stærkt signal.

Sygeplejerskerne har mistet tålmodigheden

”Jeg ser nej’et som et kraftigt og utvetydigt signal til både arbejdsgiverne og Christiansborg om, at sygeplejerskerne har mistet tålmodigheden," siger Grete Christensen.

"Utilfredsheden med lønnen har vokset sig for stor. Samtidig står vi efter halvandet år med Corona et sted, hvor sygeplejersker har løbet ekstra stærkt i en hverdag, der i forvejen var præget af et presset arbejdsmiljø og umenneskelig travlhed. Glasset var fyldt. Nu er det flydt over.”

placeholder

Ledelsen anbefalede et ja

Både Grete Christensen, hovedbestyrelsen samt kongressen i Dansk Sygeplejeråd havde anbefalet et ja til mæglingsforslaget. Der er dog ingen tvivl om, at alle vil gå 100 procent ind i medlemmernes ønske om at gå i strejke, påpeger Grete Christensen:

Går ind i kampen for at lægge maksimalt pres

”Selvom hovedbestyrelsen og kongressen havde anbefalet et ja, følger vi med allerstørste respekt medlemmernes nej. I hovedbestyrelsen udviser vi nu politisk lederskab og går ind i kampen for at lægge maksimalt pres på arbejdsgiverne og Christiansborg.”

Stemmetallene fordeler sig meget forskelligt mellem sygeplejersker og radiografer. Mens to tredjedele af sygeplejerskerne har stemt nej, er der omvendt to tredjedele af radiograferne, som har stemt ja – helt præcist 68,2 procent. Det er ved at blive undersøgt, om Radiograf Rådet kan gå videre med deres ja, så de ikke vil blive omfattet af strejken.

placeholder

Lønstrukturkomité

Et vigtigt element i mæglingsforslaget fra Forligsinstitutionen er en komité, som Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) foreslog under forhandlingerne, og som arbejdsgiverne bakkede op om i mæglingsforslaget.

Selvom mæglingsforslaget er forkastet, er hele det politiske spor med lønstrukturkomiteen fortsat vigtigt, pointerer Grete Christensen:

Der ligger et håb i Lønstrukturkomiteen

”Nogle vil tænke, at radiograferne og sygeplejerskernes ’nej’ også er et ’nej’ til de forslag, der var med i mæglingsforslaget. Sådan tolker vi det ikke. Det store nej viser endnu tydeligere, at der er brug for nogle grundlæggende ændringer i lønstrukturen. Vi mener, at der ligger et håb i Lønstrukturkomiteen. Men løfterne var for vage og uklare, til at medlemmerne så det samme håb. Derfor er det endnu vigtigere, at politikerne bliver tydelige i deres løfter om at ændre på lønstrukturen for specielt de kvindedominerede fag i det offentlige med et dokumenteret lønefterslæb.

"Her får vi brug for de stærke fællesskaber i fagbevægelsen. For nok er sygeplejerskerne og radiograferne de eneste, der strejker ved OK21. Men vi står ikke alene i ønsket om ligeløn. Vi står sammen med de øvrige kvindefag og en stor folkelig bevægelse, der siger nej til sexisme, forskelsbehandling på baggrund af køn, uforklarlige fortidslevn og at kvinder har mindre ret.”

FH: Konflikt på trapperne

"Medlemsdemokratiet har talt – og det blev et nej til sygeplejerskernes mæglingsforslag," skriver FH's formand, Lizette Risgaard på Twitter.

"Det betyder, at vi nu nærmer os en konflikt."

placeholder

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard understreger, at det nu igen er op til parterne at finde en løsning, 

"Af respekt for principperne i den danske model udtaler regeringen sig ikke om verserende overenskomstforhandlinger," lyder det i en kortfattet kommentar.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Det er for nemt Hr. Humnelgaard. Regeringen har nu et enormt ansvar for at opnå tillid fra tusindvis af sygeplejersker og radiografer
Der skal handles konstruktivt fra regeringens side overfor alle de fag som beskæftiger kvinder i omsorg.
Tjenestemandsreformen af 1969 skal nedlægges og lønnen skal efterreguleres. Det er og bliver statens ansvar

Jeg har aldrig rigtig forstået problemet. Giv dem dog noget mere i løn, hvor svært kan det være? Det er jo ikke fordi staten ikke har råd, en klækkelig lønforhøjelse til sygeplejerskerne vil ikke i sig selv føre til et underskud på statsbudgettet. Og selv hvis det gjorde, hvorfor trykker staten så ikke bare nogle flere penge? Skulle der komme inflation, kan de jo bare sætte skatten lidt op.

Jeg har en mistanke om, at regeringen frygter at en lønforhøjelse vil smitte af på andre brancher. Hvilket da er en mulighed, men er det netop ikke det, der er hele ideen bag "skruen"? De lavestlønnede får lønforhøjelse i år, og så er de ikke længere de lavestlønnede. Om to år får dem, som nu er lavestlønnede, en lønforhøjelse, og så er de ikke længere de lavestlønnede. Osv.

Bemærk: den generelle lønstigning, som "skruen" afstedkommer, vil finde sted i sneglefart, så arbejdsgiverne har masser af tid til at tilpasse sig det nye lønniveau.

Og lad nu være med at sige, at arbejdsgiverne ikke har råd, det har de sagt siden 1870, og vi har stadig et relativt velfungerende arbejdsmarked i Danmark. Arbejdsgiverne HAVDE råd, har det vist sig. Og i dette tilfælde er arbejdsgiveren Staten, er der nogen, der i fuld alvor tror på, at Staten kan gå konkurs?

Giv sygeplejerskerne, hvad de forlanger, de har fortjent det, og det er deres tur.

Sygeplejerskerne har min sympati.

Det er jo ikke fordi der ikke er penge i systemet til lønninger, de skal bare fordeles anderledes.

https://journalista.dk/overlaege-med-millionloen-forgyldt-ved-fratraedel...

DR udsendelsen: Patienter på samlebånd

Hvorfor indgår regionerne så vanvittige aftaler?

Mette Frederiksen bør gribe ind allerede fredag! Med Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard som frontløber.

Hvis Mette lader konflikten løbe.

Og sygeplejerskerne skal betale af egne lommer.

Og herefter stopper konflikten. Og de reelt intet får.

Så stiger vreden! Den vrede der stadig lever hos folkeskolelærerne.

Politikerne og regeringen tager dobbelt pis på folk ved ikke at gribe straks ind!

Det Danmark ikke har råd til afgøres på Christiansborg.

Hvis regeringen og folketingspolitikerne lurepasser for at bringe sygeplejerskerne i fedtefadet, ender de selv i fedtefadet.

Psykologien som Helle Thorning og hendes styrende væbner ikke fattede.

Og de borgerlige kom til magten igen!

At blive taget pis på af sine egne koster. Især dyrt!

Danske vælgere husker utroligt længe. Især offentligt ansatte!

De har kun folketingspolitikere som arbejdsgivere.

Hvilket mange folketingspolitikere vil have sig frabedt!

Men det er realiteten. Og den stemmes der efter. Sjovt nok!

Så kære Mette. Det er fredag. Konflikten må stoppes! Til glæde for alle parter!

Og især for dem der gjorde alt for at undgå coronaen, men som lider af alle mulige andre skavanker eller sygdomme.

Skal de også holdes for nar.

Syge har store familier! I alt vel en million vælgere!

Den danske model må klare opgaven siger Mette.

Ja præcis. Men netop i de seneste 18 måneder har den danske model heddet “Mette Frederiksen”.

Hende der fik sygeplejersker og mange andre til at knokle.

Fik et testregime og vaccinationshold med gode lønninger op at stå.

Hende der styrede alt!

Kan du ikke klare en lille sygeplejerskekonflikt, mister vi troen på alt det du gjorde!

For Danmark! For os!

For patienterne!

Hofteoperationer. Knæoperationer. Osv. Osv.

Tiden er ikke til udskydelser. Tiden er til handling.

Landsholdet gik foran med et godt eksempel!

Her troede vi at Mette og hendes ministre var landsholdet!

For den enkelte! Og for hele Danmark.

Landsholdet er på banen igen torsdag!

Lad os håbe Mette og drengene er på banen fredag!

Og med Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard som frontløber.

Fra SF lyder samme klare besked som hos Enhedslisten:

'Der er nul støtte herfra til et indgreb. Hvad Socialdemokratiet laver af ulykker med højrefløjen er deres ansvar,' lyder det fra politisk ordfører Karsten Hønge.

Gøngehøvdingen har som sædvanlig ikke fattet sit ansvar!

Da Dansk Folkeparti var størst turde de ikke tage regeringsansvar. De er nu reduceret til en fjerdedel. Af vælgerkorpset!

Nu har Karsten Hønge det reelle regeringsansvar!

Og vælgerne vil forstå at straffe SF og Enhedslisten, der med kvindelige formænd har en historisk chance for at løfte sygeplejerskernes lønniveau.

Hvorfor tror Gøngehøvdingen at 67% af sygeplejerskerne stemte nej til det seneste forslag on overenskomst.

Sku’ da fordi de røde styrer landet. Har regeringsansvar. Sygeplejerskerne ser en historisk mulighed.

Men Gøngehøvdingen er jo også en mand.

Præcis som kong Corydon!

Men måske Pia Olsen Dyhr kan sætte Gøngehøvdingen på plads.

Folketinget er den reelle arbejdsgiver for sygeplejerskerne.

Gøngehøvdingen og hans politiske komponer er den store fede arbejdsgiver der gir fan i kvinders lønforhold.

Det er det Gøngehøvdingen løber fra!

Men dagens kvinder ved bedre. Sygeplejerskerne ved bedre. Lærerne vidste bedre.

Spørgsmålet er hvad kvinden Mette Frederiksen vil.

Dansk Folkeparti er tilsyneladende parate til at støtte regeringen.

Og hente vælgerne tilbage fra SF!

Gadedrengen Hønge elsker strejker.

Men sygeplejerskernes lønninger bestemmes ved finanslovsforhandlingerne på Christiansborg.

Det vidste 67 % af sygeplejerskerne godt. Ligeledes Dansk Folkeparti.

Thulesen Dahl kender forhandlingsparpirerne med alle de små sedler. Inclusive lønninger for offentligt ansatte.

Og sygeplejersker. Her har han skrevet et notat om et større tal. Det fortjener de!

Gøngehøvdingen kender kun til strejker!

Det giver penge til de privatansatte!

Håber Pia og Mette og Mai og Sofie og Mai og alle de andre kvinder i folketinget laver et kvindelandshold til fredag.

Så konflikten stoppes før den træder i kraft.

Gøngehøvdingen er fortid.

Mette aFrederiksen er den nye danske model.

Danskerne støttede hende under coronaen.

Danskerne støtter et indgreb allerede fredag.

Til glæde for alle.

Bortset fra hr. Karsten Hønge.

Fortidens Gøngehøvdingen.

Kvinderne er kommet til magten! Folketinget bestemmer!

De radikale fortryder nu alt vedrørende lærerkonflikten.

Spørgsmålet er om sygeplejerskerne skal igennem den samme mølle?

Resultat: Ingen gider være lærer i Danmark længere.

Uuddannede lærere til Danmarks børn og unge.

Snart importeres billig arbejdskraft til de nye danske Storsygehuse.

Det er hvad Nye Borgerlige og de borgerlige socialdemokrater har råd til!

Ægte socialdemokrater som Arne arbejder hos private arbejdsgivere.

De mangler arbejdskraft og scorer kassen. Ægte socialdemokrater!

Der har glæde af den højt besungne socialdemokratiske danske model!

Men den jagede skolelærerne på porten!

Snart bliver det sygeplejerskernes tur!

Og de radikale kan om fem år gå til valg på:

Ja, vi fejlede. Men nu bliver alting bedre. Vi sætter sygeplejerskerne frie!

Om det bliver Sofie eller en ny radikal leder er hips som haps!

Det er blevet moderne at græde over sine fejl og mangler!

Og vælgerne elsker det her efter OL!

De ægte helte er der alligevel!

Tre guld! Tre sølv! Fire bronze!

Politikere er sjældne vindere!

Pædagoger, lærere og sygeplejersker er hverdagens vindere!

De får så megen daglig positiv respons!

Så hvorfor belønne dem med guld og grønne skove.

Problemet er at nutidens unge søger hen hvor pengene er på arbejdsmarkedet!

Og det er nyt!

Det nye samfundsproblem!

Når Nye Borgerlige får hele velfærdsområdet privatiseret bliver problemerne løst.

For halvdelen af befolkningen!

Nemlig dem der har råd til at give pædagogen, skolelæreren og sygeplejersken en anstændig løn.

Nemlig i 2030 hvor deres plan er ført ud i livet!

Mette Frederiksen står midt i vadestedet!

Taber sygeplejerskerne…

Vinder Nye Borgerlige!

Her kan de få den lønstigning som de hæger efter!

Ikke alle!

Men ca. halvdelen!

I første runde er valget statsministerens.

Dygtige højtuddannede sygeplejersker vil ikke længere nøjes!

De vil have en løn som en VVSer.

Og dem er der stor mangel på.

40% støtter sygeplejerskerne. Fordi 40% frygter at de får brug for en sygeplejerske i nærmeste fremtid.
80% støtter VVSerne. Fordi 80% frygter når lokummet er stoppet, vasken er stoppet, vandrørene lækker, varmen forsvinder, kort sagt når lokummet brænder!

Det sygeplejerskerne skulle gøre er at lade lokummet brænde under Mette Frederiksen.

Hun er så stor en tilhænger af den danske model!

Thi modellen kvæler langsomt den strejkende!

Og det venter “Damen” kold og kynisk på!

Forsigtighedsprincippet under hendes corona er borte!

Om patienterne dør under en strejke under den danske model, er ikke hendes problem.

Det er sygeplejerskernes problem. Det er op til sygeplejerskernes dårlige samvittighed!

Landets leder, er ikke landets leder!

Den danske model leder landet.

Derfor har Nye Borgerlige så let spil.

Pernille Vermund er nemlig klar til at tage det fulde ansvar!

Når landet bliver privatiseret får også “offentligt ansatte” mulighed for at vinde en lønkamp.

De rige har netop råd til at betale for højtuddannet arbejdskraft.

Som det sker i Novo, Maersk og LEGO.

Annonce