De strejkende lokoførere: ”Ingen tillidsrepræsentanter, ingen tog”

Talsmand for de strejkende, Thomas Boldt: ”Vi ønsker sådan set bare fair forhold”
Indtil kl. 15 mandag er der ingen tog i hele hovedstadsområdet, på hele Sjælland og det østlige Fyn.  Det skyldes en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse blandt lokoførerne.

Talsmanden for de strejkende, som Netavisen Pio møder ude foran Hovedbanegården i København City – sammen med anslået omkring 100 af de aktionerende-, Thomas Boldt, begrunder arbejdsnedlæggelsen med, at lokoførerne står uden tillidsmænd:

”Vi står dags dato uden tillidsmænd. Og det skyldes, at man ikke er kommet i hus med alle aftaler mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund. Aftalerne er udløbet - uden at der er forhandlet nye på plads. Det betyder, at vores tillidsvalgte dags dato er opsagt af DSB’s ledelse. Det kan vi ikke leve med. Vi ønsker sådan set bare fair forhold,” forklarer Thomas Boldt over for Netavisen Pio.

Arbejdsnedlæggelsen startede kl. 04.00 mandag morgen og betød trafikalt kaos ikke mindst i hovedstadsområdet fra morgenstunden.

DSB’s ledelse ønsker, at visse sikkerhedsfunktioner, som hidtil er varetaget af tillidsmændene, overtages af ledende tog-personale:

”DSB dikterer nu, at sikkerhedsfunktioner, som vores tillidsmænd hidtil har varetaget, skal overtages af vores nærmeste leder. Men vores nærmeste leder er jo dem, vi lige har haft fraværssamtaler med. Og drøftet andre arbejdsgiver-spørgsmål med. Hidtil har vi fået bistand fra vores tillidsvalgte i forbindelse med f.eks. personpåkørsel. Og andre ømfindtlige ting. Vi har tillid til vores tillidsrepræsentanter. Det har vi ikke på samme måde til vores nærmeste ledere. Så vi siger nej til dét DSB-diktat. Vi ønsker noget anstændighed. Hvorfor fortsætter man ikke bare på de gamle aftaler – indtil man er nået til enighed om alle aftaler,” spørger Thomas Boldt på vegne af de strejkende.

Thomas Boldt: "Hvorfor fortsætter man ikke bare på de gamle aftaler – indtil man er nået til enighed om alle aftaler"

Tilliden til DSB's ledelse helt i bund

De strejkende foran hovedbanegården har hele mandagen igennem uddelt løbesedler, der forklarer baggrunden for strejken – under parolen: ”Ingen tillidsrepræsentanter, ingen tog”.

Tilliden til DSB’s ledelse er helt i bund blandt de strejkende:

”Alle lokalafdelinger har skriftligt erklæret, at de ikke har tillid til DSB’s ledelse,” understreger Thomas Boldt.

Dansk Jernbaneforbund opfordrer de strejkende til at genoptage arbejdet:

”Dansk Jernbaneforbund har klokken 6.59 modtaget besked fra Dansk Industri om, at der finder overenskomststridige arbejdsnedlæggelser sted øst for Storebælt. Dansk Jernbaneforbund skal på den baggrund pålægge vores medlemmer at genoptage arbejdet straks og holde det normaliseret,” står der på forbundets hjemmeside.

Jernbaneforbundet oplyser, at det ikke kender til mandagens arbejdsnedlæggelser. Forbundets formand, Henrik Horup, har mandag morgen været på Københavns Hovedbanegård for at opfordre sine medlemmer til at genoptage arbejdet.

Men da Netavisen Pio var forbi de strejkende ved 11-tiden var kampgejsten stor og alt tyder på at arbejdsnedlæggelsen som annonceret fortsætter til kl. 15.

Fakta: ”Vi efterlader ingen på perronen”

Søndag udsendte Dansk Jernbaneforbund denne meddelelse til sine medlemmer. En meddelelse, der er underskrevet forbundets formand, Henrik Horup:  

”Kære medlemmer i DSB,

Ved midnatstid udløber Jeres tillidsrepræsentanters hverv. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at dette er en helt uholdbar situation.

DSB bruger alle kræfter i disse dage på at fremstille Dansk Jernbaneforbund som ansvarlig for denne situation. Underdirektør Poul Gemzøe-Enemark udsender interne mails og udtaler sig til medierne, hvor han på ynkelig vis prøver at udstille Dansk Jernbaneforbund som uvillige og fremstille DSB som en virksomhed, der strækker hånden frem.

Senest dags dato er vi blevet vidne til en intern information, der efter vores opfattelse ikke er i overensstemmelse med sandheden.

Det er trist, men nødvendigt at meddele Jer, at I på ingen skal tage underdirektørens udtalelser som udtryk for sandheden i denne situation.

DSB har valgt denne konflikt og de optrapper den dag for dag. De gør alt, hvad de kan for at slå en kile ind mellem Jer og Dansk Jernbaneforbund.

Men stol aldrig på en underdirektør hvis fornemste opgave er at provokere og skabe konflikt.

Jeg skal herunder så kort som muligt opridse fakta og baggrunden for hvorfor denne situation er opstået.

- Dansk Jernbaneforbund har fra dag 1 i denne konflikt meddelt DSB, at forbundet IKKE indgår del-aftaler.

- Dansk Jernbaneforbund har fra dag 1 meddelt DSB, at INGEN aftaler bliver underskrevet, før den samlede pakke ligger klar og ALT er forhandlet på plads.

- Dette princip har direktør Flemming Jensen accepteret og flere gange offentligt givet udtryk for at have forstået. Nu har han tilsyneladende pludselig valgt ikke at forstå det alligevel.

- Og hvorfor så denne fremgangsmåde. DSB har ved adskillige lejligheder vist, at når de i forhandlingerne har opnået, hvad de ønsker og til deres fordel, så stopper de forhandlingerne og udviser ikke den mindste interesse for yderligere forhandlinger.

- Derfor er den nu offentligt kendte tillidsrepræsentant-aftale ikke underskrevet og udkastet bortfalder 1.april 2019.

- DSB forsøger gennem medierne nu at lokke Dansk Jernbaneforbund til at underskrive denne aftale. Altså indgå en del-aftale.

- Hvad DSB ikke oplyser, er, at netop tillidsrepræsentant-aftalens eventuelle indgåelse var under forudsætning af, at alle aftaler var forhandlet på plads.

- Dansk Jernbaneforbund foreslog i den forgangne uge, at forhandlingerne kunne genoptages om bl.a. løn og arbejdstid mod at vores nuværende og velfungerende tillidsrepræsentant-system fortsatte og udkastet blev forlænget således, at en tillidsrepræsentant- aftale ville blive underskrevet, når alle aftaler lå klar.

- Baggrunden var, at vi i stor stil bruger tillidsrepræsentanter i forhandlingerne – vel at mærke tillidsrepræsentanter, der ville forsvinde, hvis aftalen om 41 tillidsrepræsentanter blev indgået på nuværende tidspunkt.

- Altså ville vi stå med nogle tidligere tillidsrepræsentanter, der skulle forhandle med ledelsen uden at have den særlige tillidsmands-beskyttelse.

- Derfor fremsatte vi tilbud om at fortsætte med beskyttede tillidsrepræsentanter og få gang i forhandlingerne; men dette afviste DSB kategorisk.

- Mange vil muligvis ikke helt have forståelse for, at Dansk Jernbaneforbund står fast på dette princip; men jeg kan love, at vi gør det belært af erfaring. DSB kan man ikke stole på og de forsøger nu at lokke os til at gå i fælden; men ingen af vores medlemmer skal komme i klemme, når DSB lukker forhandlingerne ned, når de har opnået det de ville.

- Lad os slå fast en gang for alle:

- VI EFTERLADER INGEN PÅ PERRONEN!

Hvad så nu?

- Mandag d. 1. april er Jeres tillidsrepræsentanter ikke længere tillidsmands-beskyttet.

- Dansk Jernbaneforbunds organisation og struktur er uforandret og lever i bedste velgående, hvilket betyder, at I fortsat kan gå til Jeres valgte lokalgruppe-bestyrelsesmedlemmer med spørgsmål, problemer o. lign.

- Bliver du indkaldt til en samtale med ledelsen (sygesamtale eller anden samtale) har du stadig mulighed for en bisidder. Kontakt derfor din lokalgruppe-formand.

- Jeres valgte lokalgruppe-bestyrelsesmedlemmer vil derefter sørge for den videre behandling i Dansk Jernbaneforbund.

- Dansk Jernbaneforbund skal bede Jer vise forståelse for, at Jeres lokalgruppe-bestyrelsesmedlemmer ikke længere har tillidsmands-beskyttelse og derfor ikke kan drøfte eller forhandle forhold med ledelsen.

- Det kan alene Dansk Jernbaneforbund (hovedforbundet).

Dansk Jernbaneforbund beklager dybt den opståede situation; men som nævnt ovenfor lader vi os ikke lokke i DSB’s fælde. Det vil skade de videre forhandlinger og Jeres fremtidige vilkår.
Om end situationen er uholdbar og trist kan vi slå helt fast, at samtlige tillidsmænd står last og brast om denne beslutning, selvom DSB forsøger at fortælle Jer noget andet.

Vi skal opfordre Jer alle til fortsat at holde sammen, rette ryggen og konstatere, at DSB vil konflikten og vi lægger os ikke ned.

Bak op om Jeres lokalgruppe-bestyrelse.

Flere fagforbund har allerede gjort klart, at de støtter Jer og jeg modtager igen henvendelser om tilbud om støtte.

Herfra allerede nu – tak for støtten.

DSB stopper ikke konflikten, så vi kommer til at kæmpe hver time, hver dag, hver weekend mod de angreb, de allerede har sat ind.

Dansk Jernbaneforbund vil kæmpe fra tidlig morgen til sen aften – hver dag. Jeres opbakning er vores engagement.

Vi har noget DSB ikke har – vi har fællesskab og sammenhold – det er vores styrke og bliver deres svaghed.”

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce