Professor: Nulvækst vil skabe ulige adgang i sundhed

Venstres forslag om nulvækst i sundhedssektoren vil føre til stigende ulighed og øget opsplitning i sundhedsvæsenet, udtaler professor.
I en artikel bragt i Politiken (13.12.2012) fastslog en række eksperter, at Venstres planer om nulvækst i sundhedssektoren vil føre til 10.000 afskedigelser frem mod 2020. Eksperternes vurdering baserede sig på et nyt notat fra Sundhedsministeriet.

"Risikoen for større ulighed i sundhed absolut til stede i en situation med nulvækst i økonomien samtidig med øgede krav og faglige muligheder for diagnostik og behandling". - Allan Krasnik.

Der var blandt eksperterne bred enighed om, at de færre stillinger ville føre til færre behandlinger og lavere kvalitet i de offentlige sundhedstilbud.

Men disse forringelser i det offentlige sundhedstilbud vil ikke påvirke borgerne lige hårdt, men vil ramme socialt skævt.

Til Netavisen Pio udtaler Allan Krasnik, som er professor i folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, at ”en sænkning af kvaliteten af det offentlige sundhedsvæsen – generelt eller på specifikke områder – vil føre til at ressourcestærke grupper finder alternativer i form af private forsikringer og private udbydere”.

Ifølge Allan Krasnik vil den stigende ulighed i adgangen til sundhed forårsages af borgernes stigende krav, den øgede teknologiske udvikling og internationalisering:

”Internationaliseringen af sundhedsvæsenet på tværs af grænser vil understøtte denne tendens, hvis kvaliteten af det offentlige danske sundhedsvæsen bliver lavere end hvad man kan opnå andre steder.  Derfor er risikoen for større ulighed i sundhed absolut til stede i en situation med nulvækst i økonomien samtidig med øgede krav og faglige muligheder for diagnostik og behandling”.

Til Politiken udtalte Peter Christensen, at Venstre stadig tror på nye effektiviseringer: ”Man kan altid fortsætte med at gøre tingene bedre og hurtigere og billigere alene ved arbejdstilrettelæggelse. Det er det, vi ser fra den private sektor”.

Men at øgede effektiviseringer kan modvirke de negative konsekvenser af nulvækst, tror Allan Krasnik ikke meget på:

”Visse specifikke indgreb og aktiviteter kan formentlig stadig effektiviseres, men områder som psykiatri og medicinsk behandling af ældre og socialt belastede med tungere lidelser kræver tid og personale. Her er effektivisering ikke så nemt”.

”Det er logisk, at hvis ikke der er fælles penge til behandling, så vil det især gå ud over dem, der ikke har penge til selv at betale”. - Erik Bach.

Forringelserne af det offentlige sundhedstilbud bekymrer Erik Bach, formand for Patientforeningen. Til Netavisen Pio udtaler han, at ”en nulvækst i offentlige udgifter til sundhedssektoren vil få ubehagelige konsekvenser, hvis ikke der nytænkes”. Han fortsætter: ”Der kommer nye og meget kostbare behandlingsmetoder. Der bliver flere ældre, der får behov for behandling. Den bebudede nulvækst vil betyde, at ikke engang det nuværende og mangelfulde serviceniveau kan opretholdes, hvis ikke der tænkes i helt nye baner”.

Derfor ønsker Patientforeningen allerede nu, at man i udvidet grad benytter sig af konkurrenceudsættelse. ”En oplagt mulighed er at benytte den bedste og billigste udbyder, uanset om det er en offentlig eller privat virksomhed”, udtaler Erik Bach.

Men inden for forskningen er det velkendt, at øget privatisering af sundhedsvæsenet, fører til social opsplitning og stigende ulighed.

Erik Bach indrømmer da også, at øget privatisering af sundhedsvæsenet især vil ramme de svageste: ”Det er logisk, at hvis ikke der er fælles penge til behandling, så vil det især gå ud over dem, der ikke har penge til selv at betale”.


Kommentarer fra Facebook