Norge krænkede Breiviks menneskerettigheder

En norsk domstol har dømt den norske stat for at krænke massemorderen Anders Breiviks menneskerettigheder.
Afsoningsforholdene for massemorderen Anders Breivik var en krænkelse af hans menneskerettigheder. Sådan lyder dommen fra Oslo Tingrett i den sag, som den norske massemorder havde anlagt mod den norske stat. Det skriver DR.

Det drejer sig specifikt om den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3, der er blevet overtrådt. I den står der: Ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.

I dommen lægger retten blandt andet vægt på, at den norske stat har overtrådt menneskerettighederne i forhold til isolationens længde, at der har været mangelfuld begrundelse for tiltaget, begrænsede klagemuligheder og for få kompenserende tiltag.

Samtidig har retten lagt vægt på, at der ikke blev taget tilstrækkeligt hensyn til Breiviks psykiske helbredstilstand, da det blev fastlagt, hvordan Breivik skulle afsone. Rutinemæssige nøgenvisitationer har heller ikke været tilstrækkeligt begrundede ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv.

Breivik har også ret til at tale med andre 
Dommen blev vel modtaget af Breiviks advokat, der ikke valgte at anke dommen.

”Han skal have kontakt med andre mennesker. Isolationsfængslingen, at han ikke har kontakt med andre, må blødes op,” sagde Breiviks advokat Øystein Storrvik efterfølgende på et pressemøde.

Den norske stat skal betale Breiviks sagsomkostninger på cirka 330.000 norske kroner.

Frygter at han inspirerer andre
Domstolen frifinder samtidig den norske stat for brud på menneskerettighederne, når det kommer til brev-, besøgs- og telefonkontrol, står der i dommen.

Retten skriver i dommen, at Breivik er farlig og selvom han formentlig vil tilbringe resten af livet i fængsel, er der stadig grund til at hindre ham i at knytte kontakt med meningsfæller for at undgå, at han inspirerer andre.

Domstolen mener dog ikke, at der er en tilsvarende risiko for at der sker inde i fængslet og dommeren mente at de sikkerhedsforanstaltninger der er omkring Breivik havde taget overhånd.

Dræbte 77 mennesker
Anders Breivik dræbte den 22. juli 2011 i alt 77 mennesker ved bombeangrebet i det norske regeringskvarter i Oslo og massakren mod den socialdemokratiske ungdomsorganisations AUFs sommerlejr på Utøya. Otte døde i Oslo og 69 på Utøya, hvor de yngste ofre bare var 14 år gamle.

I 2012 fik han dommen der lød på 21 års forvaring. Når de 21 år er gået skal domstolene tage stilling til om forvaringen skal fortsætte yderligere fem år mere.

Yderligere forlængelse af forvaringen kan i princippet fortsætte indtil Anders Breivik dør, hvad de fleste også regner med den bliver.

JBO: Pladderhumanisme
I Danmark bliver dommen kritiseret af Liberal Alliances Joachim B. Olsen. "Når menneskerettigheder bliver til pladderhumanisme!" skriver han i et tweet.

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook