Norsk S-komet: ’Vi må aldrig overlade indvandringsdebatten til højrepopulisterne’

Kontroversiel norsk-iransk politiker har været på besøg i Danmark for at lære af Socialdemokratiets erfaringer med en stram udlændingepolitik
Han sagde fra, da en lokal skole forbød nissehuer, selv om han er muslim. Han siger, at en streng indvandringspolitik i Norge er nødvendig, men også retfærdig. Den tidligere socialdemokratiske statsminister Jens Stoltenberg har kaldt ham et "usædvanligt politisk talent", som "viser at det norske fællesskab er en trampolin for at lykkes".

Navnet er Masud Gharahkhani, og han er ny indvandringspolitisk ordfører for Arbeiderpartiet – Norges socialdemokratiske parti. Han er uddannet radiograf og bor i Drammen en lille times kørsel sydvest for Oslo. Den 35-årige iranskfødte politiker er et politisk stjerneskud. Men han er også en kontroversiel skikkelse, der bliver anklaget for at kopiere det højredrejede Fremskrittspartiets politik. Han skiller vandene internt. Det gør han ikke mindst som leder af Arbeiderpartiets nye migrationspolitiske udvalg, som i august måned skal fremlægge nye anbefalinger på området.

”Vi ønsker en indvandringspolitik, hvor vi har kontrol og styring, og at vi samtidig har en indvandringspolitik, som er human og retfærdig. Og her må socialdemokraterne gå i front for at finde nye løsninger,” fortæller Masud Gharahkhani til Netavisen Pio.

Væk fra den uretfærdige og uforudsigelige asylindvandring
”Dagens asylpolitik er rigtig uretfærdig og inhuman. Den er inhuman i den forstand, at der er menneskesmuglere, som styrer mange over Middelhavet, hvor mange drukner. Den er uretfærdig i den form, at har du penge, så kommer du foran i køen. Har du ikke penge, så bliver du tilbage i naboområderne til konflikterne,” siger han og tilføjer: ”Kvoteflygtninge er den mest retfærdige måde at tage imod flygtninge på. Så det er jo det, vi må arbejde med og finde nye løsninger på.”

Det handler om, hvordan vi får lavet skiftet fra en asylindvandring, som er uforudsigelig, uretfærdig og inhuman, og så over på kvoteflygtninge

Hvad er det for nogle nye løsninger, du tænker på?

”Det handler om, hvordan vi får lavet skiftet fra en asylindvandring, som er uforudsigelig, uretfærdig og inhuman, og så over på kvoteflygtninge. Er det flere sikre tredjelandsløsninger, der skal til? Der er ingen tvivl om, at aftalen med Tyrkiet har betydet rigtigt meget for at få kontrol, men også for det at kunne have mere fælles ansvar på flygtningepolitikken. Det er sådanne løsninger, vi må kigge nærmere på,” siger han.

Gharahkhani var for en lille måneds tid siden i Danmark på studietur med sine kolleger for at drøfte de danske socialdemokraters nye asyludspil. Ikke alle forslag fra det danske socialdemokrati vækker begejstring, men erfaringerne har sat sig i nordmændene.

”De danske socialdemokrater har foreslået modtagecentre i tredjelande som én løsning. Vi tror ikke, det er muligt at gøre alene,” siger han. ”Men hvis retssikkerheden er i orden, hvis asylsystemet fortsat består, kan vi måske få nordiske løsninger på området. Det handler om at gøre det mere retfærdigt og humant, hvor man prioriterer kvoteflygtninge og tager sit ansvar. Det er den diskussion, vi har i vores parti lige nu,” forklarer han.

De danske socialdemokrater har foreslået modtagecentre i tredjelande som én løsning. Vi tror ikke, det er muligt at gøre alene

”Vi har ikke konkluderet noget endnu. Og det var netop en del af pointen med at rejse til Danmark og høre om tankerne hos de danske socialdemokrater. Vi har sagt, at skal vi se på sådanne løsninger, så skal det mindst være et nordisk eller europæisk samarbejde, der står bag det.”

Strammerkapløb med højrepopulisterne?
I Danmark har det i nyere tid været Dansk Folkeparti, der har råbt højst og haft både den skrappeste retorik og politik på indvandrer- og flygtningeområdet. I Norge er det Fremskrittspartiet.

Du og Arbeiderpartiet bliver anklaget for at indgå i en konkurrence med Fremskrittspartiet om at være hårdest i indvandrings- og flygtningepolitikken. Hvad tænker du om det?

”Den største fejl, socialdemokratiske partier har begået, uanset hvor de er, er at overlade denne arena til højrepopulister. Vi må selv tage ejerskab. Jeg er optaget af at tage de bekymringer, som indbyggerne har omkring indvandring, alvorligt,” forklarer Masud Gharahkhani og taler om, at der skal være balance i indvandrings- og integrationspolitikken.

... hvis vi ikke håndterer balancen, så er det arbejderklassen, det går ud over

”For det, vi glemmer, er, at hvis vi ikke håndterer balancen, så er det arbejderklassen, det går ud over. Det går ud over velfærdssamfundets bæredygtighed,” siger han, hvorefter han uddeler roser til sine danske partifæller og kindheste til højrepopulisterne.

Fremskrittspartiet modvirker integrationen
”Det, der er godt ved det, de danske socialdemokrater har gjort, er, at de ikke har overladt indvandrings- og integrationsområdet til højrepopulister. For højrepopulisterne har en urealistisk politik, som er umulig at gennemføre. De er mere optaget af at splitte, for de lever af splittende retorik, men er ikke optaget af at komme med løsninger,” siger Gharahkhani og kommer med et konkret eksempel:

”Når vi f.eks. stiller klare krav til trossamfundene, f.eks. de muslimske trossamfund, om, at de skal forpligte sig til aktivt integrationsarbejde, og at de skal have mindst 40 procent kvinder i moskeernes ledelser, så stemmer Fremskrittspartiet det ned. Det er det, der er min pointe. De er ikke så optaget af, at politikken giver den retning, vi ønsker for, hvilke værdier det norske samfund skal bygge på. De er mere optaget af bare at beskrive problemerne.”

Hvad er de største forskelle mellem Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet på flygtningepolitikken set med dine øjne?

Fremskrittspartiet siger, at de vil hjælpe folk i nærområderne. Men de har altså foreslået at skære 70 milliarder norske kroner væk i bistanden

”Den største forskel er, at Fremskrittspartiet siger, at de vil hjælpe folk i nærområderne. Men de har altså foreslået at skære 70 milliarder norske kroner væk i bistanden, før de kom i regering. Det er ikke troværdigt. Vi siger, at det internationale asylsystem er vigtigt, og vi skal leve op til de internationale forpligtelser og hjælpe mennesker på flugt,” siger han og går over til at tale om integration.

I Norge findes der nemlig en ordning med navnet kontantstøtten, hvor forældre får penge fra staten for at passe deres små børn hjemme.

”Kontantstøtten betyder, at mange indvandrerkvinder får 7500 kroner i måneden for at gå hjemme. Det ser vi i mange storbyer, hvor der er mange indvandrere. Det hindrer jo arbejdslinjen, og de sender altså ikke deres børn i daginstitution, så de kan lære sig norsk inden skolestart. Her har vi sagt, at vi vil fjerne kontantstøtten, fordi det er vigtigt at have høj beskæftigelse blandt kvinder for at få bugt med fattigdommen, fordi det norske velfærdssamfund skal være bæredygtigt, og fordi børnene skal i daginstitution for bl.a. at lære norsk. Men Fremskrittspartiet har været med til at øge denne kontantstøtte betydeligt,” siger Gharahkhani. ”Det skal være slut med passive ydelser.”

Så du mener, at Fremskrittspartiet modarbejder integrationen, når de øger kontantstøtten?

”Helt klart. De siger jo implicit, at det er bedre at få skatteydernes penge for at være hjemme end at være i arbejde og sende børnene i daginstitution, så de kan lære norsk før skolestart.”

Arbeiderpartiet må lære af danske fejl – og tage ejerskab
”I har jo områder i Danmark, som man betegner som ghettoer. Og for mig er det vigtigt, at vi sikrer, at vi aldrig kommer til et punkt, hvor det er aktuel politik i Norge. At vi har områder, hvor der er parallelsamfund,” svarer Masud Gharahkani på spørgsmålet om, om Arbeiderpartiet kan lære noget af Socialdemokratiet i Danmark på flygtninge- og indvandringspolitikken.

Styrken i Norge har været – modsat i Danmark – at vi har haft en mere spredt bosætning

”Det er helt afgørende, at vi lærer af hinandens erfaringer i Norden og ser på, hvad der f.eks. ikke er lykkedes jer i integrationen. Styrken i Norge har været – modsat i Danmark – at vi har haft en mere spredt bosætning,” mener han.

På Arbeiderpartiets studietur til Danmark i sidste måned besøgte de blandt andet Mjølnerparken. Her mødtes de med tryghedschef Eskild Dahl Pedersen. ”Han kom med tre klare råd til os,” siger Gharahkhani:

”Bekæmp kriminaliteten – vent ikke. Sæt politiressourcer tidligt ind, vær til stede, knus de kriminelle bander. Gør op med passive ydelser. Vær tydelig omkring, at det er arbejdslinjen, som gælder. Byg gode tilbud op til børn og unge – uden gode vuggestuer, børnehaver og uddannelser går fattigdommen i arv. Ellers taber vi.”

Men Masud Gharahkhani mener også, at der er noget positivt, Arbeiderpartiet kan tage med hjem fra Danmark:

”Det, som de danske socialdemokrater har klaret godt, og som jeg vil udtrykke min største respekt for, er, at det er lykkedes dem at tage ejerskab og forsikre danskerne om, hvad det er for en politik, de står for. Det er godt. Og det er den opgave, vi også skal have løst gennem Arbeiderpartiets migrationspolitiske udvalg, som jeg leder. Vi skal have politik, hvor folk er trygge ved, at vi har styring og kontrol med indvandringen, samtidig med at vi tager vores internationale forpligtelser seriøst og udvikler nye løsninger, der er retfærdige og humane,” afslutter han.

 

Foto: Bernt Sønvisen

Public affairs- og pressekonsulent hos Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Tidligere student på Netavisen Pio


Flere artikler om emnet

Annonce