Ny velfærdsakse kan rykke politiske dagsordener

Med toneangivende fagforeningers kamp mod nedskæringspolitikken som bagtæppe spirer et nyt bredt funderet oprør mod omprioriteringsbidraget frem. Velfærdsalliance-DK har potentiale til at blive en landsdækkende faktor, der er værd at holde øje med.
I løbet af de seneste seks år har skiftende Christiansborgpolitikere italesat en virkelighed af krisestemning. Offentlige nedskæringer er tvingende nødvendige, hvis riget skal på ret kurs, har det lydt. Jeg vil vove den påstand, at politikerne af mere eller mindre ideologiske grunde langt hen ad vejen selv har iscenesat denne virkelighed.

Den dagsorden har ikke desto mindre i det virkelige liv udmøntet sig i, at der siden 2010 er blevet op mod 30.000 færre offentligt ansatte til at tage sig af den nære velfærd for danskerne.

Den øvelse vil koste op mod 14.000 stillinger

Senest har Venstre-regeringen så introduceret det såkaldte omprioriteringsbidrag, der tvinger kommuner og regioner til at barbere én procent svarende til 2,5 milliarder kroner årligt af den borgernære velfærd. Fra 2016 og frem til 2019. Den øvelse vil koste op mod 14.000 stillinger yderligere. Til skade for børnene, de ældre, de udsatte og i det hele taget for alle de borgere og virksomheder, der nyder godt af at kunne operere i nogle velfungerende offentlige rammer.

Flertal for velfærd
Dette omprioriteringsbidrag, der blandt andet med Dansk Folkepartis stemmer og KL’s modvillige samtykke blev konfirmeret i den seneste finanslov, har simpelthen fået bægeret til at flyde over for de mange af os, der repræsenterer – og leverer – borgernær velfærd.

I HK Kommunal har vi i samarbejde med vores gode kolleger i blandt andre Lærerforeningen, BUPL og FOA forsøgt at opstille en modvægt til de bevidstløse nedskæringer i velfærden. Det er blandt andet sket gennem ’Brug velfærdsflertallet’.

’Brug velfærdsflertallet’ hentyder til, at der faktisk er et tårnhøjt flertal af politiker, der går ind for velfærd og offentlig vækst. Det burde dreje sig om 126 ud af Tingets 189 mandater. Regnestykket holder naturligvis kun vand, hvis man tager de løfter, partierne gav før 2015-valget, for gode varer. Det har indtil videre så desværre ikke været tilfældet.

Pres på KL’s bestyrelse
Vores bestræbelser på sammen med vores kollegafagforeninger at få ændret nedskæringsdagsordenen har imidlertid fået en lillesøster. En lillesøster eller lillebror, der har en ambition om at samle hele det kommunale Danmark i et oprør mod omprioriteringsbidraget.

’Velfærdsalliance-DK’ er betegnelsen for den nye akse, der er startet af 14 københavnske fagforeninger herunder vores egen lokalafdeling repræsenterende godt 10.000 kommunale og regionale HK’ere i hovedstadsområdet.

Alliancens taktiske mål er at få dannet en bred koalition

Alliancens taktiske mål er at få dannet en bred koalition af fagforeninger, byrådsmedlemmer, ansatte, borgmestre, pårørende og ganske almindelige borgere, hvis stemme tilsammen er så kraftfuld, at den kan høres helt ind i KL’s bestyrelseslokale. Kalkulen er, at hvis KL’s bestyrelse kan formås til at vende tommelfingeren nedad til fremtidige omprioriteringsbidrag, vil regeringen have vanskeligt ved at tromle sin nedskæringsdagsorden igennem.

Uden en aftale med KL har for eksempel Socialdemokraterne tilkendegivet, at de ikke vil lægge stemmer til et aktstykke, der dikterer mere omprioriteringsbidrag og kommunal minusvækst. Det vil lægge ekstra stort pres på Dansk Folkeparti, der har givet lignende – om end uklare – meldinger.

Bredt fundament giver ny dynamik
Time for time vokser antallet af borgere, der på Facebook slutter sig til alliancens mål, ligesom alliancen modtager støtte fra flere og flere fagforeninger fra alle egne af landet til det, der kan vise sig at være et spirende folkeligt opgør med de bevidstløse nedskæringer i velfærden. Helt afgørende for projektets tyngde er det imidlertid, at flere borgmestre og helt almindelige byrådsmedlemmer nu er med på alliancens dagsorden.

Hold godt øje med Velfærdsalliance-DK!

I København afviser overborgmester Frank Jensen (S) at pege på, hvor pengene skal findes til det, han betegner som omprioriteringstyveriet. I Aarhus har man i protest mod omprioriteringsbidraget indført en ny budgetmodel, der gennem båndlagte midler sikrer kommunen bedre råderum over egen økonomi. Sønderborg og Ballerup er blandt andre af de kommuner, der udtrykker støtte til opgøret med nedskæringer og minusvækst.

Jeg er spændt på at se, hvor langt denne nye organisering vil række. Om alliancen kan nå sit erklærede mål om blive omdrejningspunkt for et slagkraftigt landsdækkende, folkeligt opgør med omprioriteringsbidrag og nedskæringer. Med sit brede fundament af beslutningstagere, borgere og organisationer er kimen i hvert fald lagt til, at det vil lykkes at skabe en ny dynamik for Velfærdsdanmark. Hold godt øje med Velfærdsalliance-DK!

 
Bodil Otto er formand for HK Kommunal og tillige formand for Offentligt Ansattes Organisation (OAO), der er en sammenslutning af 29 fagforeninger med i alt 200.000 ansatte på offentlige arbejdspladser. Hun er oprindeligt Kontoruddannet fra Helsinge Rådhus.
Dagens Pio klumme er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

Bodil Otto er formand for HK-Kommunal.


placeholder

Annonce