Annonce

Nybrud i OK24: Opgør med atypiske ansættelser

Fagbevægelsen tager vigtigt skridt for at skabe bedre forhold for ansatte på få timer og tilkaldevikarer.
Foto: Colourbox
Overenskomsten på det regionale område blev som den sidste store overenskomst forhandlet færdig tirsdag.

Det nye forlig har - ligesom på det statslige og regionale område - pæne lønstigninger og bedre mulighed for at opspare overarbejdstid og særlige feriedage for lønmodtagerne.

Konkret er der en lønstigning på minimum 6,5 procent for de regionalt ansatte over to år og mulighed for at opspare 15 dage overarbejde eller feriedage.

Det er dog ikke det eneste, som fagforeninger har fået igennem. Også i forhold til løse ansættelser, hvor medarbejderne er garanteret meget få eller slet ingen timer, er der taget vigtige skridt for at gøre noget ved problemet.

Problem for rengøringsassistenter  

Det bliver nemmere at tage sager direkte op på centralt niveau i regionerne, hvis der på den enkelte arbejdsplads bliver brugt mange atypiske ansættelser med få timer eller som timelønsansat.

Ofte vil timelønsansatte være tilkaldevikarer, der ikke kan regne med hverken et bestemt antal timer eller fastansættelse.

En branche, hvor det ofte er et problem for de ansatte at skabe faste stillinger på fuld tid, er på rengøringsområdet, hvor rengøringsassistenter kan arbejde få timer på den enkelte arbejdsplads.

Nå vi problematiserer den udprægede brug af timelønsansættelser og det at være ansat på en kontrakt med meget få timer, så er det jo fordi, at sådanne ansættelser skaber en enorm stor usikkerhed og privatøkonomiske udfordringer for den enkelte

“Nå vi problematiserer den udprægede brug af timelønsansættelser og det at være ansat på en kontrakt med meget få timer, så er det jo fordi, at sådanne ansættelser skaber en enorm stor usikkerhed og privatøkonomiske udfordringer for den enkelte,” siger Lydia Callesen til Netavisen Pio.

Lydia Callesen er formand for 3F’s offentlige gruppe, der organiserer rengøringsassistenter i den offentlige sektor.

Løstansatte i atypiske ansættelser er også beskrevet som “moderne daglejere”, fordi man ikke ved om, man er garanteret et arbejde dagen efter, man arbejder som eksempelvis tilkaldevikar.  

Det kan være svært at låne til et hus, og man har ikke mange af de samme rettigheder som fastansatte.

Derudover er der en række andre problemer ved de løse ansættelser og deltidsansættelser, mener Lydia Callesen:

“Det handler ikke kun om penge, det har også stor betydning for den enkeltes trivsel i jobbet. Er du ansat som timelønnet eller deltidsansat på meget få timer, siger det sig selv, at det er virkelig svært at få et tilhørsforhold til sine kollegaer – hvis man da overhovedet kender dem,” siger Lydia Callesen.

En kæphest for 3F 

Lydia Callesen betegner det som en klar sejr, at der i de nye overenskomster på både det regionale og kommunale område er blevet skrevet et fokus på at gøre op med de atypiske ansættelser:

“Det har været 3F’s kæphest igennem mange år, at kæmpe for regulære ansættelser til alle, på et grundlag man kan leve af. Derfor er det en sejr, når vi både i den kommunale og regionale overenskomst har fået skrevet ind, at der vil være et fokus på omfanget af atypiske ansættelsesformer som for eksempel timelønsansatte eller ansatte på meget få timer,” siger hun.

Det betyder nu, at sager med arbejdspladser med uhensigtsmæssigt mange ansættelser på få timer eller timelønsansatte kan blive sendt direkte op til centralt hold i regionerne.

Det betyder, at hvis man i et forbundshus som 3F bliver kontaktet af en tillidsrepræsentant om en arbejdsplads med mange løstansatte og deltidsansatte, kan man tage sagen direkte op med regionerne, som så kan drøfte sagen med den enkelte arbejdsplads.

Fagbevægelsen har hele tiden kunne rejse sagen, men tidligere har det været en mere besværlig proces. Med den nye ordningen er der altså en mere direkte kanal til led højt oppe i systemet.

Emma Inge Hansen er journalist på Netavisen Pio. 


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det er en god forhandling &overenskomst..med gode aftryk 🚩der viser respekt og giver gode muligheder for de Fleste/Alle....er én af de der ikke har fuldtidsjob, &lav indkomst(selvvalgt)- kan lide og have medbestemmelse på arbejdstid samt stå til rådighed..det er længe siden denne gruppe har været nævnt i en forhandling og fået et "bonus"🚩godt ..🙂 godt for Danmark 🔅