Nye maskiner til tekniske skoler

Reformen af erhvervsskolerne bør indeholde penge til ny teknologi og maskiner.
I vores branche går udviklingen enormt hurtigt, og når man ser udstyret på de tekniske skoler, ryster man jo på hovedet.

Regeringen barsler med en reform af erhvervsskolerne i løbet af efteråret. Indtil nu har diskussionen mest handlet om hvorvidt det er en god eller dårlig ide, at hæve adgangskravene for eleverne, så de som minimum har bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik.

Det kan give god mening at øge adgangskravene til uddannelsen, men en reform bør i høj grad også handle om hvad der skal ske med eleverne, når de har fået adgang til skolerne. Her kan man f.eks. se på de tekniske skolers maskinpark, der mange steder ville passe bedre ind på teknisk museum.

Flemming Stubkjær, produktionsdirektør i industrivirksomheden Rolf Schmidt Industri Plast i Kolding fortæller i sommers til Business.dk, at de nyuddannede fra de tekniske skoler mangler kvalifikationer i at betjene maskinerne som man bruger på virksomheden, fordi det udstyr de har haft på skolen er oldnordisk.

"I vores branche går udviklingen enormt hurtigt, og når man ser udstyret på de tekniske skoler, ryster man jo på hovedet. Vi burde bruge de lediges tid på at give dem nogle ordentlige kompetencer," siger han til avisen.

En undersøgelse fra Dansk Metal af erhvervsskolerne fra sidste år, bakker desuden produktionsdirektørens synspunkt op.

Undersøgelsen viste bl.a. at et flertal af erhvervsskolerne ikke mente at de var i stand til at undervise eleverne i den nyeste teknologi og at der er et mærkbart behov for investeringer i bl.a. udstyr.

I forbindelse med Globaliseringsaftalen i 2006 valgte man at afsætte midler til en infrastrukturpulje til universiteterne. I aftalen står der.

”Infrastrukturpuljen skal primært støtte investeringer i avanceret udstyr, laboratoriefaciliteter og forsøgsanlæg inden for perspektivrige forskningsområder, hvor investeringerne er så store, at de ikke kan løftes af det enkelte universitet eller forskningsinstitution.”

En lignende pulje burde etableres til erhvervsskolerne, så eleverne bliver uddannet til at benytte nytidens teknologi. Så kan det være at virksomhederne også kan bruge eleverne, når de er færdiguddannede.

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook