Annonce

Nye tal: Seniorers arbejdsløshed topper

Ledigheden for seniorer er højere end nogensinde, til trods for at økonomien buldrer derudaf. Antallet af ledige seniorer er fordoblet siden i sommers
Ledigheden for danskere på 60 år eller derovre er for første gang i 11 år oppe på fire procent. Arbejdsløsheden for seniorer overhaler samtidig den gennemsnitlige ledighed for hele befolkningen, som er på 3,8 procent.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Særligt siden juni 2018 har ledigheden for seniorer været stigende

Den negative udvikling i seniorers tilknytning til arbejdsmarkedet, bekræftes af afdelingsleder i Danmarks Statistik, Carsten Bo Nielsen:

“Det er korrekt, at der er ved at ske noget, og særligt siden juni 2018 har ledigheden for seniorer været stigende. Det er noget, vi er opmærksomme på, men vi har ikke gået i dybden med det endnu,” siger han til Fagbladet 3F.

Særligt siden i sommer er der blevet flere arbejdsløse seniorer. Antallet er steget fra 3-4.000 til omkring 7.000 personer.

På grafen ser man, hvordan ledigheden blandt  seniorer for første gang er højere end ledigheden for den gennemsnitlige befolkning.

Kilde: Danmarks Statistik (Tallene er bruttoledige, procentdel af arbejdsstyrken).
Gengivet af Fagladet 3F.

Men derfor kan der godt være nogle personer, som tidligere ville have forladt arbejdsmarkedet via efterløn, som nu er ledige i stedet

Den svækkede efterløn kan spille en rolle

Den stigende arbejdsløshed blandt den ældste del af arbejdsstyrken kan skyldes, at færre forlader arbejdsmarkedet ved at gå på efterløn:  

“Man kan ikke umiddelbart konkludere, at de 60+ årige har ringere muligheder på arbejdsmarkedet, eller at det skyldes højere efterlønsalder. Vi ved, at seniorernes beskæftigelse er steget drastisk. Men derfor kan der godt være nogle personer, som tidligere ville have forladt arbejdsmarkedet via efterløn, som nu er ledige i stedet,” lyder den forsigtige analyse fra cheføkonom i Nykredit, Tore Stramer, til Fagbladet 3F.

Cheføkonomen er dog ikke sikker på om tallene er udtryk for en tendens eller blot er statistisk støj på linjen.

Efterlønsalderen er stigende, og ordningen er blevet udhulet ad flere omgange. I dag kan man tidligst gå på efterløn, når man er 62,5 årig. For få år siden kunne man allerede gå fra på efterløn som 60-årig. Og man kunne modtage efterløn i op til fem år - mod nu kun tre år.
 

Svært at trække sig tilbage

Tallene kan være udtryk for, at færre nedslidte seniorer kan trække sig tilbage på efterløn og førtidspension, vurderer Eva Obdrup, der er forretningsfører i 3F’s a-kasse:

“Der vil være nogle, som er presset, fordi de er nedslidte, men ikke syge nok til pension eller gamle nok til at kunne trække sig tilbage. Derfor afspejler tallene formentlig, hvordan nogle bliver kastebold mellem systemerne,” lyder hendes forklaring til Fagbladet 3F.

Det er kombinationen af afskaffelsen og svækkelsen af de ordninger

At flere ældre er for syge til at arbejde uden at trække sig tilbage, bekræftes af tal fra november. De viser, at antallet af ældre på sygedagpenge er steget med 30 procent på blot fem år.

De svækkede tilbagetrækningsordninger - herunder efterløn, førtidspension og senest den omdiskuterede seniorførtidspension - bærer skylden for at flere ældre parkeres på sygedagpenge, mener professor i arbejdsmarkedspolitik ved Aalborg Universitet, Henning Jørgensen:

“Det er kombinationen af afskaffelsen og svækkelsen af de ordninger, der tidligere sikrede folk, vi nu ser,” forklarer han til Netavisen Pio i november.

Eva Obdrup mener også, at fortællingen om de friske og stabile seniorer måske ikke er nået helt ud til arbejdsgiverne:

“En anden forklaring kan være, at en ufaglært ledig, der er fyldt 60, måske ikke står øverst på arbejdsgivernes ønskesedler over arbejdskraft.”

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Eksistensgrundlaget og fundamentet under det enkelte menneske og dets basis er i opløsning.
Fra den ene dag til den anden kan et liv slå en kolbøtte der vender alting fra alt til intet.
Der er ingen sikkerhed i job og ansættelse.Og ingen sikkerhed når jobbet tabes. Så kan den ledige bare stille sig op i køen mellem andre ledige,og se hvad der sker. Det er ikke "småting" de ledige udsættes for.Krav,regler,mistro,fordømmelse og fordomme.Folk skal helst ikke skal være ret mange dage over 40 år, for ikke at være "for gamle" til at komme i betragtning til job. Samtidig med at digitaliseringen og udviklingen udrangerer flere og flere fra arbejdsmarkedet.At være ufaglært og finde job er omtrent umuligt. Går vi mod bedre tider der midt i den såkaldte "udvikling" ? Eller nærmer vi os i virkeligheden bare mere og mere, et KAOS der allermest synes at vælte mennesker og deres liv omkuld på tragisk vis ? Hvor "fantastisk" ER det reelt set i " Lykkeland" ? Det kan være svært at se det.

SOCIALDEMOKRATIET foreslår ret til at gå tidligere på folkepension. En udmærket tanke.Især hvis der samtidig følger forslag med, om en STØRRER folkepension, i forhold til den der udbetales nu. Landet kan ganske enkelt ikke vedblive med at spise flere og flere borgergrupper af med eksistensvilkår der smadrer ethvert grundlag for trivsel.

Annonce