Nyt forsøg: Folkeskoler får fuld frihed

I en af friheds-kommunerne, Holbæk, glæder borgmesteren sig: “Fra i dag er det slut med topstyringen og ensretningen af vores skoler”
Foto: Christina Krzyrosiak Hansen/Facebook
Christina Krzyrosiak (S), borgmester i Holbæk Kommune
Denne uge starter den fritstilling af to kommuners folkeskoler på forsøgsbasis, som statsminister, Mette Frederiksen, lancerede under hendes åbningstale i Folketinget oktober sidste år.

I den ene af forsøgskommunerne, Holbæk, glæder borgmesteren Christina Krzyrosiak Hansen (S) sig rigtig meget til at komme i gang med friskoleforsøget:

“Fra i dag er det slut med topstyringen og ensretning af vores skoler. Fra i dag er vores skoler sat fri fra lovgivning oppefra og kan udvikle skolen lokalt og det er jeg sindssygt stolt over,” skriver hun i et opslag på Facebook.

Forskelligt fra skole til skole

Det er forskelligt fra folkeskole til folkeskole i kommunen, hvordan undervisningen og hverdagen på skolerne kommer til at forme sig de næste tre år.

Nogle skoler gør skoledagens længde kortere og prioriterer ressourcer til to-voksen-timer.

Andre skoler vil oprette nye fag eller sammenlægge eksisterende fag til nye fag.

Nogle skoler i kommunen prioriterer en fast ugentlig dag med mulighed for faglig fordybelse, mens andre prioriterer tid i skemaet til faglige bånd eller fagblokke.

Mens andre skoler har konkrete planer for at skabe gode sammenhænge og overgange mellem skole og SFO.

Nogle folkeskoler i kommunen starter op med få eller ingen ændringer af skoledagen, men hopper så ind i frihedsforsøget i løbet af efteråret.

“Frihedsforsøget varer i 3 år. Vi har ikke travlt. Det vigtigste er, at de der er en del af skolen er med i processen,” skriver Holbæk-borgmesteren, og oplyser, at kommunalbestyrelsen har lagt beslutningskraften ud i de enkelte skolebestyrelser i den tre-årige forsøgsperiode.

Jeg glæder mig utrolig meget til de kommende 3 år

“Jeg glæder mig utrolig meget til de kommende 3 år. Til alle jer har jeg et budskab: Giv skolerne jeres opbakning og støtte. At starte et frihedsforsøg er kæmpe stort og kræver tid og øvelse at komme godt i gang med,” skriver Christina Krzyrosiak Hansen.

Mette F.: Kun det mest basale fastholdes 

Statsministeren understregede ved lanceringen af frihedsforsøget, at kun det mest basale skal fastholdes på skoleområdet: Nemlig at undervisningen skal være gratis, og at eleverne skal til afgangseksamen:

Det gælder minimumstimetal, elevplaner, klasseloft, nationale test

"Men det meste andet foreslår vi at fjerne. Det gælder minimumstimetal, elevplaner, klasseloft, nationale test - bare for at nævne nogle af de allersværeste eksempler,” lød det fra Mette Frederiksen.

Syv kommuner

Syv kommuner indgår i regeringens frihedsforsøg, der gælder tre områder: Folkeskole-, daginstitutions- og ældreområdet.

Esbjerg og Holbæk indgår i frihedsforsøget på folkeskoleområdet, mens Rebild, Viborg, Middelfart, Langeland og Helsingør indgår i forsøgsordningen på daginstitutions- og ældreområdet.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce