Ø-oprør: EU-modstand kan være fortid i Enhedslisten

”Jeg har meget svært ved at se en situation, hvor det vil give mening at melde Danmark ud af EU,” mener tidl. socialborgmester Mikkel Warming
Enhedslisten kastes nu ud i et opgør om partiets modstand mod EU og det overstatslige samarbejde.

På partiets årsmøde i oktober skal de delegerede således tage stilling til et forslag om at igangsætte en ”partidebat om Enhedslistens analyser af og holdning til EU og internationale samarbejdsstrukturer”.

Det skriver onlinemediet solidaritet.dk.

Bag forslaget står Københavns tidligere socialborgmester og nuværende medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse, Mikkel Warming.

Brexit ”et wake-up call”

Mikkel Warming betegner det britiske Brexit for et wake-up call:

”Jeg har meget svært ved at se en situation, hvor det vil give mening at melde Danmark ud af EU,” siger Mikkel Warming til solidaritet.dk og fortsætter:

”Når vi skal have debatten, skyldes det selvfølgelig, at Enhedslistens politik ikke giver noget svar på, hvordan vi løser de grænseoverskridende problemer. Partiets politik er at skyde og brænde og ødelægge det internationale samarbejde, som vi har i Europa, og i stedet opbygge noget som er et mellemstatsligt samarbejde, hvor de, som har lyst, går foran. Det er bare ikke nok. Klimaproblemerne kan ikke løses ved, at de villige lande går forrest,"

Mikkel Warming har svært ved at forstå, hvorfor det at overgive magt til EU i sig selv skulle være et problem.

Mange har rykket sig

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer støtter forslaget om at tage diskussionen om EU.

Medlem af Enhedslistens Forretningsudvalg og Hovedbestyrelsen, Maja Albrechtsen, mener, at mange har rykket sig i takt med udviklingen i forhold til ikke bare Brexit, men også klima, flygtninge og andre globale udfordringer:

Derfor bør vi som parti lytte og evaluere på vores holdning

”Derfor bør vi som parti lytte og evaluere på vores holdning, så vi hele tiden er up to date og klar med en politik, der sætter folket og klimaet først, og er i tråd med medlemmernes faktiske holdning,” siger Maja Albrechtsen til solidaritet.dk.

Hun understreger, at hun ønsker et langt mere demokratisk og gennemsigtigt EU.

Medlem af Enhedslistens Hovedbestyrelse, Allan Ahmad, kan ikke, ifølge solidaritet.dk, se noget brugbart alternativ til EU – selv om EU både ”udemokratisk, bureaukratisk, usolidarisk og bygger på et neoliberalt grundlag.

Dragsted ønsker mere nuanceret tilgang

Enhedslistens tidligere finansordfører, medlem af hovedbestyrelsen, Pelle Dragsted, forstår godt, hvis mange i dag frygter, at alternativet til EU er det Europa, som franske Marine Le Pen og italienske Matteo Salvini repræsenterer:

”Med en klimatrussel der skal løses inden for et årti, tror jeg også at mange tænker, at det ville være en halsløs gerning at afskaffe et samarbejde, der på trods af grundlæggende problemer dog har muliggjort nogle fælles målsætninger på tværs af kontinentet. At ”svække” EU på dette område ville også være skørt. Tværtimod bør samarbejdet styrkes, når det kommer til klima,” siger han til solidaritet.dk.

Tværtimod bør samarbejdet styrkes, når det kommer til klima

Pelle Dragsted vil dog ikke gå så langt som til at konkludere, at Danmark ikke bør melde sig ud af EU. Men han efterlyser en større ”ærlighed” om, hvad alternativet er til det nuværende danske medlemskab.

EU-ordfører efterlyser alternativ fra kritikerne

Enhedslistens EU-ordfører, Søren Søndergaard, efterlyser, at kritikerne kommer med et alternativ til det nuværende program – i stedet for blot at ville tage en ”diskussion”:

”Det er let at kritisere enkelte punkter i programmet, og der er også ting, jeg ville skrive anderledes i dag,” siger Søren Søndergaard til solidaritet.dk.

Søren Søndergaard anerkender, at Brexit har gjort en dansk udmeldelse af EU upopulær blandt vælgerne. Men for Søndergaard er problemerne og dilemmaerne i EU-politikken fuldstændig uændrede:

Medlem af partiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg, Michael Voss, ser ingen grund til at revurdere Enhedslistens holdning til EU.

Opdateret 25.01.2022 som led i undersøgelse af citatpraksis

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Michael Voss er medlem af SAP. Deres søsterorganisation i UK, Socialist Resistance var (forståeligt nok) arge modstandere af Brexit, som de så som rent nationalt konservativt projekt.

Annonce