Organisationer og fagforbund jubler over ny klimaaftale: Et stort skridt

“Det her er en fremragende aftale, som virkelig rykker noget,” lyder det fra Dansk Metal. Flere erhvervsorganisationer bakker op
Foto: Ulrik Jantzen
Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S)
Dansk Metal, Dansk Industri og Dansk Erhverv glæder sig over den nye klimaaftale, som et bredt flertal i Folketinget indgik natten til mandag.

En aftale, som blandt andet opretter to energiøer og gør klar til en grøn skattereform med CO2-afgift.

”Det her er en fremragende aftale, som virkelig rykker noget. Der er blevet afsat knap 2,5 milliarder til at sikre den grønne omstilling i industrien, og det er godt, der er fokus på power-to-X og biogasstøtte,” siger Henrik Aarestrup, der er erhvervspolitisk chef i Dansk Metal, til Netavisen Pio.

Dansk Metal glæder sig over, at der er blevet sat nogle gode og skarpe principper om, hvordan den grønne skattereform til efteråret skal være. Det må dog ifølge Dansk Metal ikke gå ud over arbejdspladserne og virksomhederne.

”Det må ikke samlet koste arbejdspladser, og vi må ikke gå på kompromis med virksomhedernes konkurrencekraft. Det har været meget vigtigt for os, og derfor er det meget positivt, at det står så klart i aftalen. Alt i alt, så er det en god aftale for vores mange grønne arbejdspladser i industrien og selvfølgelig for klimaet,” siger Henrik Aarestrup.

Alt i alt, så er det en god aftale for vores mange grønne arbejdspladser i industrien og selvfølgelig for klimaet

Fødevareforbundet NNF glæder sig også over, at det af aftalen fremgår, at det ikke må koste arbejdspladser eller flytte produktionen til udlandet. I NNF er der stor fokus på netop det, da det er et fagforbund, hvor det kan få stor betydning, hvor politikerne lægger de klimaafgifter, som der med aftalen er lagt op til.

“Vi er glade for, at det står i aftalen. Men vi er bekymret for de her klimaafgifter, for politikerne skal tænke sig om, så det ikke kommer til at koste eksportindtægter eller arbejdspladser,” siger Ole Wehlast, der er forbundsformand i NNF, til Netavisen Pio.

DI: “Ny epoke”

Dansk Industri er også rigtig glad for den nye klimaaftale, som ifølge dem tager store skridt på flere fronter i forhold til at nå målet om 70 procents CO2-reduktion i 2030.

Den nye klimaaftale forventes at reducere CO2-udledningen med i alt 3,4 millioner tons. Målet er 19 millioner tons i 2020.

Vi landede så på 3,4 millioner tons og har dermed taget et stort skridt i den rigtige retning

“Vi glæder os over, at vi startede med et samlet udspil på 2 millioner tons CO2-reduktioner i 2030, og vi landede så på 3,4 millioner tons og har dermed taget et stort skridt i den rigtige retning mod at nå 2030-målsætningen,” siger Troels Ranis, der er branchedirektør i DI Energi, Energi og Klimapolitik, til Netavisen Pio.

placeholder

Med den nye aftale er der ifølge Troels Ranis mulighed for at sætte gang i de indsatser, som giver reelle klimaeffekter. Noget, som klimapartnerskaberne også har anvist over for regeringen og Folketinget op til forhandlingerne.

“Nu tager vi fat i en ny epoke på havvind med energiøerne med 5 GW plus en ekstra havvindmøllepark, så i alt 6 GW, som i den grad vil kaste omverdenens øjne på Danmark. Derudover er der jo lagt for land med en stor pulje til grøn omstilling af dansk industri med massiv fokus på energibesparelser, elektrificering og ikke mindst det, som der er rigtig meget brug for, også en stor prioritering af biogasudbygningen frem mod 2030,” siger Troels Ranis.

Generelt er man i Dansk Industri begejstret over aftalen, som ifølge Troels Ranis peger i den rigtige retning. Der er dog nogle ting, som skal afklares. Blandt andet skal man efter sommerferien tage fat på forhandlingerne om en grøn skattereform.

Der er jo lagt en god beslutning ned i dagens aftale, som lægger stenene til at få indført en grøn skattereform

“Der er jo lagt en god beslutning ned i dagens aftale, som lægger stenene til at få indført en grøn skattereform, hvor regeringen skal komme med nogle bud på, hvordan det kan ske; herunder hvordan man kan indrette en CO2-afgift fremadrettet,” siger Troels Ranis.

DE: “Det skal være ægte grønt”

Ifølge Dansk Erhverv er der mange gode elementer i den nye klimaaftale. Det glæder administrerende direktør Brian Mikkelsen, som ser frem til at bidrage til det videre arbejde med aftalens tiltag.

Dansk Erhverv er begejstret for, at der i den nye aftale står, at man ikke løser CO2-udfordringen ved at udflytte CO2-udledninger og danske virksomheder til andre lande.

”Det er meget positivt, at det i aftalen slås fast, at der skal være tale om reelle klimareduktioner og ikke blot reduktioner, som opnås ved udflytning af virksomheder og aktiviteter til andre lande. Den globale kugleramme er kommet frem, hvilket Dansk Erhverv længe har efterspurgt. Det skal være ægte grønt,” siger Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse.

Mange ting skal fortsat afklares på den anden side af sommer, og her er det vigtigt for Dansk Erhverv, at de forskellige puljer med penge også bliver tilgængelige for små og mellemstore virksomheder og ikke kun de største virksomheder.

Hvis vi skal lykkes med klimaomstillingen, så skal alle med

”Hvis vi skal lykkes med klimaomstillingen, så skal alle med. Derfor vil vi i vores input til Folketinget have særligt øje for hvordan både eksisterende og nye puljer også kan anvendes af SMV’erne og ikke kun de største danske virksomheder,” siger Brian Mikkelsen.

Læs om den nye klimaaftale her.

Her er hovedelementerne i den nye klimaaftale for energi og industri 2020:

 • Grøn skattereform: Som en del af aftalen skal der efter sommerferien forhandles om en grøn skattereform, som vil indeholde en CO2-afgift.

 • Mere havvind: Danmark påbegynder etableringen af to energiøer inden 2030. De to energiøer er på i alt fem gigawatt. Den ene ved Bornholm på to gigawatt og en i Nordsøen på tre gigawatt.

 • Derudover fremrykkes etableringen af havvindmølleparken ved navn "Park 2" på cirka en gigawatt ved Hesselø. De i alt seks gigawatt havvind er mere end tre gange så meget som Danmarks nuværende mængde havvind.

 • Energiøerne skal ikke kun producere strøm, men også på sigt kunne tilkoble teknologier, der kan lagre eller omdanne den grønne strøm til grønne brændstoffer. Denne teknologi kaldes også "Power-to-X".

 • Der afsættes 800 millioner kroner årligt indfaset fra 2024 til "fangst og lagring" af CO2. Puljen medfører reduktioner på 0,9 millioner ton CO2 per år i 2030.

 • Grøn omstilling af industrien: Aftalen indeholder også initiativer, der bidrager til en grøn omstilling af industrien gennem energieffektiviseringer, elektrificeringer og mere biogas. Konkret afsættes der 2,5 milliarder kroner i 2020 til 2030 i form af en tilskudspulje til elektrificering og energieffektivisering i industrien.

 • Samtidig afsættes der 2,9 milliarder kroner frem til 2030 til biogas og andre grønne gasser, der er nødvendigt særligt i industrien, hvor grøn strøm ikke kan bruges.

 • Grøn varme til danskerne: Olie og gas skal ud og erstattes af grøn fjernvarme eller elektriske varmepumper. Aftalen indeholder derfor en lempelse af afgifterne på "grøn strøm" til opvarmning, samt forhøjede afgifter på "sort varme".

 • Der gives støtte til udfasning af olie- og gasfyr samt støtte til at fjerne forbrugerbindingerne til naturgas. Konkret afsættes 2,3 milliarder kroner til at udskifte olie- og naturgasfyr med grøn varme. Varmepakken mindsker drivhusgasudledningerne med 0,7 millioner ton CO2 i 2030.

 • Grøn transport: De resterende midler fra puljen til grøn transport fremrykkes til 2020 og 2021. Derudover skal ekstra 50 millioner kroner målrettes blandt andet ladestandere, men også tung transport og færger.

 • Regeringen vil efter sommerferien 2020 præsentere en samlet sektorhandlingsplan for transport.

Kilde: Jyllands-Posten

Tim Tørnqvist Jensen er journaliststuderende på Roskilde Universitet og tidligere student på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Dan Jørgensen så mangler vi også lige at du dropper 8 udbudsrunde
Og det kan godt være at det ikke giver så meget reduksion i CO2 planen
Og hele danmarks CO2 plan giver heller ikke så meget set globalt
Men ved at droppe 8 udbudsrunde viser vi vejen frem globalt for resten af verden
det er vores troværdihed,hvor alvorligt vi mener det med CO2 planen, og det
er det vigtigste
Og det vil være et godt signal at kunne sende til verdens klima topmødet (cop26)
senere i år, som jeg også mener er meget vigtigt at der bliver lavet bindene
co2 planer denne gang for ellers bliver det bare snak snak snak snak
indtil al olie er pumpet op af jorden og moder jord er svinet så meget til
at der ikke er nogle vej tilbage.
Så Dan Jørgensen drop 8 udbudsrunde
Og på langt/kort sigt skal vi også stoppe al olie-produktion
og bruge vind-energi,sol-energi og brint

Annonce