Podcast: Dagpenge til debat

Dagpengene, en hjørnesten i den danske model, er under massivt pres. Og det skader både lønmodtagere og erhvervsliv, lyder det fra a-kasserne.
Er dagpengesatserne så attraktive, at de giver et påskud for at undlade at tage arbejde, og i stedet eksempelvis hygge sig rundt omkring på landets mange museer og biblioteker, eller er systemet efterhånden så udhulet, at det på sigt måske ikke længere aktuelt at melde sig ind i en A-kasse og understøtte dagpengesystemet?

 

 

Flere borgerlige peger på førstnævnte når talen falder på den forsikringsordning, der skal sikre lønmodtagere mod økonomisk usikkerhed, hvis de er så uheldige at ryge ud af beskæftigelse.

Dagpenge er for de fleste danskere noget man kun tænker på, når man får brug for ordningen, så derfor forsøger Pio Podcast i denne uge, sammen med Torben Poulsen, leder af Dansk Metals a-kasse og formand for Danske A-kasser, og Dennis Kristensen, der forhenværende formand i FOA samt Netavisen Pios chefredaktør Jens Jonatan Steen som er vært, sætter fokus på dette afgørende element i den danske arbejdsmarkedsmodel.

For hvad sker der, hvis systemet bliver for uattraktivt, så færre vælger at forsikre sig mod ledighed?

for langt de fleste lønmodtagere, taler vi om en reel dækningsgrad på 45-60 procent. Og det er bare noget der er blevet skåret af år for år

Mange beskæringer små

På samme måde som man først tænker på sin brandforsikring når huset står i lys lue, har det i mange år lykkes at skære i understøttelsen, grundet den manglende opmærksomhed: ”Status på dagpengesystemet er, at der år efter år blevet skåret en skive af salamipølsen,” konstaterer Torben Poulsen, når han ser tilstanden i det danske dagpengesystem.

”Alle taler om, i hvert fald politisk, at man har en 90 procent dækning i forhold til ens løn, men for langt de fleste lønmodtagere, taler vi om en reel dækningsgrad på 45-60 procent. Og det er bare noget der er blevet skåret af år for år,” forklarer han.

For selvom dagpengesystemet er noget de fleste danske politikere – fra alle fløje – flittigt promoverer som noget særligt karakteristisk dansk på udenlandsturnéer, så får piben ofte en anden lyd i forbindelse med villigheden til at sikre systemets overlevelse i praksis.

En af forudsætningerne for et trygt arbejdsmarked er, at man ikke går fuldstændigt på røven, hvis man mister sit arbejde

Tryghed skaber bedre betingelser

Klassiske fagforeningsværdier som sammenhold, tillid og solidaritet er overførbare til dagpengesnakken: ”Den arbejdsmarkedsmodel vi har forudsætter en grundlæggende tryghed hos lønmodtagerne,” fortæller den tidligere forbundsformand i FOA, Dennis Kristensen, om de bekymringer han har taget med fra sine tidligere medlemmer.

”Både når det handler om risikoen for at miste sit arbejde, når det handler om mulighederne for at blive efteruddannet, eller blive opkvalificeret til at skifte arbejde, hvor der er mangel på arbejdskraft. Alt det er sammen med til at skabe et roligt arbejdsmarked”, siger han.

”En af forudsætningerne for et trygt arbejdsmarked er, at man ikke går fuldstændigt på røven, hvis man mister sit arbejde, men at der er et fælles sikkerhedsnet. Og den udvikling jeg ser nu, er at vi går væk fra at betragte det som en fælles kollektivt finansieret dækning, til noget individuelt,”

Har vi stadig et dagpengesystem om 20 år, fører mistænkeliggørelse og forringelser af vilkår til forøget arbejdskraft, og i hvilken retning skal de politiske løsninger findes?

Lyt med i denne uges podcast for at finde nogle af svarene, når Netavisen Pio sætter fokus på en del af den danske arbejdsmarkedsmodel, som højrefløjens politikerne igen og igen er lykkes med at forringe.

Podcasten kan høres på Soundcloud, iTunes og www.piopio.dk

Pio Podcast er sponsoreret af Dansk Metal og HK/Danmark.


Flere artikler om emnet

placeholder

Annonce