Annonce

Flexicurity er en vigtig forudsætning for et stærkt samfund

Det er ulykkeligt, når Venstre og flere andre blå partier åbenbart er imod den danske flexicurity-model, skriver fødevareminister Rasmus Prehn.
Når Danmark har et af de rigeste, mest dynamiske og omstillingsparate samfund i verden, skyldes det blandet andet, at vi har så velorganiseret og fleksibelt et arbejdsmarked.

At så mange danskere er selvforsikrede imod midlertidig arbejdsløshed, er en kæmpe styrke. Ønsker en medarbejder at skifte job eller branche, er der gode muligheder for det.

Er en virksomhed tvunget ud i en fyringsrunde eller omstrukturering, kan de gøre det langt hurtigere her i Danmark end mange andre steder, hvor opsigelse af medarbejdere kan tage år.

De har et sikkerhedsnet under sig

Og når vi som nu, står i en situation, hvor vi mangler arbejdskraft, er det også nyttigt, at medarbejdere tør kaste sig over nye udfordringer, nye opgaver og tage chancer. De ved nemlig, at de har et sikkerhedsnet under sig.

Derfor vækker den danske model og det danske flexicurity-system misundelse og anerkendelse verden over. Og derfor har skiftende regeringer besunget det fremragende i modellerne i rosende ord. Igen og igen.

En eksportvare

Under Venstre-manden Anders Fogh Rasmussens statsministertid blev modellen ikke bare rost, men også forsøgt eksporteret til udlandet. Så populær og god er ordningen.

Derfor er det selvsagt også helt nødvendigt at holde modellen ved lige og udbygge den, når den taber terræn.

De seneste år er flere begyndt at melde sig ud af a-kassen eller at lade være med at melde sig ind.

Det gør de, fordi den dækning de kan få, hvis de bliver ledige, er for lav. De føler ikke, det kan betale sig for dem.

Den dækning de kan få, hvis de bliver ledige, er for lav

Derfor har den socialdemokratiske regering sammen med et bredt flertal i Folketinget sikret en højere ydelse om måneden, de første tre måneder man er på dagpenge. Det skal sikre større opbakning og tilslutning til a-kasserne og flexicuritymodellen. At flere forsikrer sig selv mod arbejdsløshed.

Blå blok imod en stribe fremskridt

Men partiet Venstre og en afskalning af blå blok er imod. De har faktisk undladt at stemme for en række super-positive fremskridt for det danske samfund med den begrundelse, at de ikke vil styrke dagpengesystemet og flexicurity-systemet.

Denne afskalning af blå blok stemmer altså imod indsats for flere i arbejde, en fjernelse af ægtefællemodregning, investeringer i uddannelse og klima og meget mere. Og det kun fordi, de ikke under dagpengemodtagere en lidt højere ydelse, mens de er mellem job.

Der er ikke tale om at gøre det attraktivt at være langtidsledig - det ville jo være dumt, når vi mangler arbejdskraft - netop derfor er aftalen jo også kun tre måneder.

Nej, Venstre og den blå afskalning er åbenbart helt imod flexicurity og selvforsikring.

Det er nyt, overraskende og ganske ulykkeligt.

Rasmus Prehn (f. 1973) medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, formand for Folketingets Transportudvalg. Har været medlem af Folketinget siden 2005. Tidligere minister for udviklingssamarbejde og minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.

 


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Danmark er ikke blevet et af verdens rigeste lande på trods af velfærdsstaten, men på grund af velfærdsstaten.

Det blå svindlerhold reagerer som et lille surt barn, som ikke må få sin slikkepind.

Vil du ikke lige definere "Det blå svindlerhold". Er det alle "blå" folketingsmedlemmer - eller hvem er det, du peger på.
Det er ligesom i skolen. Kollektiv afstraffelse dur ikke. Du skal pege direkte på dem, der laver skidtet.

Det blå svindlerhold

og det RØDE SVINDLERHOLD har hentet en etbenet pirat til Danmark

Det er da en faktuel forkert på stand! Danmark var relativt rigere i 60’erne, før vi fik vores velfærdsstat! Fakta er at vi er blevet relativt fattigere om det pga. velfærdsstaten skal jeg ikke kunne sige!!

Kommentar:

Personligt mener jeg, at A-kasse systemet burde afskaffes, og man i stedet for tegnede en Privat-Forsikring for ledighed, så hver enkelt borger selv økonomisk kan tage stilling til, hvilken forsikring men vil tegne...

Ser man på det nuværende A-kassesystem, så kan hver enkelt medlem konstaterer, at der sker forringelser på forringelser hver gang politikerne er med hen over A-kassesystemet, samt underlige aktiveringsregler over for den arbejdsledige...

Når der prales af, at Danmark har vedrens bedste arbejdsmarkedsmodel, så skal man lige klappe hesten, for denne arbejdsmarkedsmodel forringes og forringes gang på gang, og er ved at blive udhulet i sådan en grad, at Privat_Forsikringer, efter min mening, er meget bedre, så undgår man samtidigt usaglige udtalelser fra vores Folkevalgte så som, at ledige ikke gider at arbejde, da Dagpengesatserne er alt for høje, og mange andre usaglige udtalelser...

Med håbet om en god dag,
Erling Drews...

Når du går ind for at A-kasse systemet burde afskaffes og erstattes af en privat forsikring, er du helt på linje med de borgelige partier og især er du enig med Liberal Alliance og Nye Borgelige, jeg siger velbekomme til den holdning.

Hver gang man taler om at holde værdien af de sociale ydelser oppe i takt med prisudviklingen, hører man et forarget brøl fra arbejdsgiversiden og den borgerlige fløj: Nu går det helt galt med arbejdsudbuddet.
Grunden hertil er, at arbejdsgiverne gennem øget udbud af arbejdskraft forsøger sig med markedsmanipulation på arbejdsmarkedets udbudsside for at presse lønningerne og derved ændre indkomst- og formuefordelingen til egen berigelse.
Hele fordelingen af produktionens værdi foregår overordnet gennem løndannelsen. Så uanset hvilket ordflommeri man måtte benytte, er dette såmænd bare et udtryk for gruppernes kamp om fordeling af samfundskagen.
Ingen virksomhed uden medarbejdere, og vice versa. Det er i den gensidige afhængighed, at de der forlods ejer alle værdierne (produktionen), i vores samfundsindretning og den borgerlige debat tilgang søger at mele deres egne vælgeres kage, for det meste ganske uhæmmet og helt fri for hensyn til hvor ringe man af dette hensyn kan komme til at stille enkeltindivider i øvrigt.
Læg mærke til at sangen er helt den samme, om det er høj- eller lavkonjunktur. Hele fremgangen går til arbejdsgiverne idag, for, skal man forstå, at bedre lønmodtagernes vilkår i morgen. Problemet er bare, at det gælder hver dag til alle tider. Men et rimeligt og holdbart samfund er ikke et samfund, hvor et kleptokrati kaprer det hele og lader de andre i groft stikken. Derfor er permanent import af billig arbejdskraft og blinde ideer om, hvordan man kan tvinge invalider og pensionister folk ud i arbejde alt sammen et forsøg på at krænge samfundskontrakten af led.
Så ærligt talt. Er arbejdsudbuddet virkeligt det eneste hensyn man behøver at forholde sig til, eller er der ikke en lang række andre hensyn det helt er overset i den borgerlige politik inkl. hos ekstremisterne i NB?

I de store linjer enig i at vores flexicurity model er fundamentet for vores velfærdssamfund. Er dog reelt bange for at Socialdemokratiets leflen for de gamle røde fagforeninger, som blandt andet kommer til udtryk i de stærkt forringede vilkår for dimittenderne, vil fører til engeneration der kommer til at vælge a-kasseløsningen fra. En konsekvens af det vil være en vognport af en invitation til private tilbud til de velstillede og veluddannede og et farvel til det fælles ansvar.

CEPOS er - naturligvis - ude med kritik af de nye dagpengeforslag.

CEPOS henviser til, at der ikke skal betales 8% arbejdsmarkedsbidrag af dagpenge.
CEPOS henviser derimod IKKE til, at lønmodtagere har et beskæftigelsesfradrag på 10,65%, som dagpengemodtagere ikke har.
Cherry-picking. Igen.

Beskæftigelsesfradraget reguleres hvert år, og i 2022 er det på 10,65 procent - dog højst 41.600 kr. pr. år. For at opnå det højst mulige fradrag, skal man tjene mindst 390.610 kr (hvilket altså svarer til 32.550 kr om måneden).

Og i tillæg til dette skal bør det nævnes, at når Cepos og den borgerlige brigade tillige helt fortier, at når man som ansat tillige optjener feriepenge og pension, bliver indkomstgabet markant højere, end de 3000 kr. pr måned, som Jarlov turnerer rundt med.
Motivet for at komme i beskæftigelse er i øjeblikket ganske markant. Motivet fra arbejdsgivernes løjtnanter på tinge er nok snarere, sammen med import af lønpressere fra Bagasien og Centralafrika, at skubbe mindstelønnen nedad ved at sparke nedad på personer på overførselsindkomst, for derved at øge udbyttet til aktionærerne. Bagsiden af denne bestræbelse er bare, at man gør de mest urentable og ineffektive industrivirksomheder rentable.
Den danske velstand bygger på effektivitet på arbejdspladserne, og Jarlovs og Cepos kortsigtede bestræbelser på omfordeling ad denne vej er på længere og lang sigt ren gift for både den menige danskers velfærd og det højværdiskabende erhvervsliv. Den konstaterbare danske rigdom er på denne måde begrundet i den danske model, der både stiller krav til talentfuld virksomgedsledelse og velfungerende arbejdskraft, og dermed renser skodvirksomheder ud af det produktive system.

Mere generelt er hensigten gennem den stadige erosion af overførselsoverenskomsterne at

Se venligst bort fra sidste sætning, der smuttede med ved en fejl :-)