Annonce

Politisk jordskælv i Frankrig vil ryste EU – og Danmark

Frankrig står foran politisk kaos med uoverskuelige konsekvenser, når franskmændene stemmer i første runde af parlamentsvalget søndag. Frankrig går i bedste i fald i stå, men også Ukraine, EU og Frankrigs partnere risikerer at betale en høj pris
Foto: Remi Jouanvia Wikimedia Commons og Raphael Attal via Wikimedia Commons
Til venstre Jordan Bardella og til højre Emmanuel Macron
Når resultatet af 1. runde af det franske parlamentsvalg søndag er gjort op, står to ting klar, selv om fordelingen af mandater først bliver gjort i anden omgang den følgende søndag efter.

Enten vil det populistiske, indvandrerfjendtlige og EU-skeptiske parti Rassemblement National, RN, anført af den kun 28-årige Jordan Bardella, med omkring 35 procent af stemmerne have en reel chance for at vinde absolut flertal i Nationalforsamlingen i anden runde.

Den anden mulighed er, at partiet bliver det største parti i Nationalforsamlingen, men uden absolut flertal.

I begge tilfælde vil intet blive som før hverken i Frankrig eller i EU, og en sejr til FN risikerer at udløse voldsom uro især i indvandrerkvartererne.

De tre blokke

I Frankrig vil et parti af den type for første gang være i stand til at regere. Det vil tiltrække knap 40 procent af arbejderne, et solidt flertal af mænd og kvinder under 45 år, og det vil være massivt repræsenteret overalt i landet undtagen i Paris.

Alligevel er det langt fra sikkert, at det opnår et absolut flertal af mandater, og uden absolut flertal til RN vil Nationalforsamlingen blive delt i tre grupper:

Efter RN kommer den samlede venstrefløj med venstrepartiet ’Det Ukuelige Frankrig’ (en fransk Enhedsliste), socialdemokrater, kommunister og De Grønne i en alliance under navnet den ’Nye Folkefront’. De kan ifølge flere målinger regne med op til 28 procent af stemmerne.

’Macronismen’ afgår ved døden

 De sørgelige rester af præsident Macrons centrum-højre koalition må nøjes med 20 – 22 procent af stemmerne. ’Macronismen’, som mange i 2017 Danmark hyldede som et forsøg på at sætte den gamle venstre-højre model ud af spil, afgør ved døden med et brag, hvilket også udenfor Frankrig bør give stof til eftertanke.

Får Jordan Bardella absolut flertal, får præsident Macron svært ved at komme udenom ham som premierminister, og præsidentens magt vil i de følgende år være meget begrænset.

Slagsmål om udenrigspolitik

Det bliver ofte hævdet, at udenrigs- og sikkerhedspolitik er præsidentens ’domaine reservé’ – særlige domæne, og at regeringschefen og præsidenten ved tidligere lejligheder, hvor de har repræsenteret hver sin lejr, har ’delt’ dette område mellem sig.

Men det nævner forfatningen intet om, og RN’s reelle leder, Marine Le Pen, gjorde det torsdag klart, at Jordan Bardella som mulig regeringschef også vil lede regeringens politik på dette område.

Der er lagt op til et slagsmål, som vil svække fransk diplomati

Der er lagt op til et slagsmål, som vil svække fransk diplomati og indflydelse alene af den grund, at landets partnere vil have svært ved at vide, om præsidentens eller regeringschefens ord tæller.

Ukraine – og Danmark

Hvis vi alene ser på de internationale konsekvenser, betyder et fransk krav om forhandling af dele af EU-traktaterne voldsom uro i unionen. Dertill kommer, at miljø- og energipolitiske initiativer vil blive stoppet, og øget grænsekontrol vil svække EU’s indre marked – og for eksempel koste danske virksomheder mange penge.

Hjælpen til Ukraine vil blive nedtrappet, og Frankrig vil arbejde ihærdigt for en øjeblikkelig fredsløsning – hvilket vil være til fordel for Rusland, som RN’s ledere med Marine Le Pen i spidsen har haft tætte forbindelser til.

RN godkendte for eksempel Ruslands anneksion af Krim i 2014.

Vi er milevidt fra den politik, som ikke mindst den danske regering har ført og gjort sig til talsmand for.

Massiv støtte til Israel

I forhold til Mellemøsten vil en regering under ledelse af Jordan Bardella modsætte sig en to-statsløsning i konflikten mellem Israel og palæstinenserne.

RN deler helt og fuldt de mest rabiate israeleres syn på konflikten, og partiet bakker totalt op om regeringschef Netanyahus linje.

Vi er meget langt fra den danske regerings og de danske socialdemokraters traditionelt pro-israelske linje.

Et andet vigtigt punkt er RN’s holdning til international handel. Partiet mener, at internationale handelsaftaler åbner EU for illoyal udenlandsk konkurrence.

Men de barske kendsgerninger viser, at de har været til fordel for EU, og for et eksportorienteret land som Danmark vil selv et mindre åbent EU blive et dyrebart eksperiment.

Parlamentarisk kaos

Alt det forudsætter en total sejr til RN. Men hvad sker der i en situation, hvor partiet ikke får absolut flertal i parlamentet? Om det bliver tilfældet, får vi et fingerpeg om allerede søndag aften.

I den eventualitet vil RN dominere parlamentet med en stor gruppe, venstre vil i form af den ’Nye Folkefront’ blive nummer to, og præsident Macrons centrum-højre alliance vil udgøre en tredje og meget begrænset flok.

Efter parlamentsvalget i 2022 opnåede præsident Macron overraskende ikke absolut flertal.

Nul samarbejde

Hans skiftende premierministre har formået at gennemføre lovgivning enten ved at bruge skiftende flertal – som i Danmark – eller ved at ophæve lovforslag til lov uden afstemning i parlamentet, hvilket den ikke specielt demokratiske franske forfatning giver mulighed for.

Kan det ikke ske igen? Nej. For det er helt usandsynligt, at den ’Nye Folkefront’ vil stemme for lovforslag, som populisterne i RN går ind for. Modsætningerne mellem de tre blokke, der i dag udgør fransk politik, er ganske enkelt antagonistisk, og dialog er ikke mulig.

Resultatet er ikke svært at gætte sig til. Frankrig vil både indad- og udadtil være blokeret. Præsidenten kan først udskrive nyvalg efter er år, og et nyvalg risikerer at udløse et nyt kaos.

Dødvande i EU

Det vil føre til økonomisk stagnation, og Frankrigs rolle på den internationale scene vil blive stærkt begrænset. Der vil ikke komme franske initiativer, endsige fransk-tyske udspil, som vil bringe EU ud af det nuværende dødvande på fundamentale politikområder som klima og indvandring.

Resultatet af første runde søndag vil give os et indtryk af katastrofens omfang og det præcise styrkeforhold mellem de tre blokke.

Efter anden omgang vil præsidentens vakkelvorne koalition bryde endeligt sammen, og et brud mellem venstrefløjspartiet ’Det ukuelige Frankrig’ på den ene side og socialdemokrater allieret med kommunister og De Grønne på den anden side er ligeså sandsynligt.

Ikke mindst ’Det ukuelige Frankrigs’ tvetydige forhold til Hamas og radikale muslimske organisationer samt debatten om integration og islams rolle i det franske samfund gør det svært at forestille sig en alliance på længere sigt.

Men det vender vi tilbage ligesom til spørgsmålet: hvordan kunne det gå så galt?

Journalist og historiker og tidligere mangeårig politisk korrespondent og medarbejder ved Politiken. Han har skrevet bøger om europæisk og amerikansk historie og politik. 


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Et fransk valg skal handle om franskmændene og Frankrig, ikke om Ukraine og Israel. De franske vælgere er desperate og er presset ud på yderfløjene, fordi midten har indført islam i alt for ødelæggende samfund.

Og af samme grund havde Danmark Fritz Clausen under 2. Verdenskrig

Frits Clausen levede i en tid, hvor nationalsocialisme i Danmark var lige så populært, som TikTok og air fryers er i dag. Han blev valgt til Folketinget på demokratisk vis, hvor han sad sammen med en samarbejdsregering med Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre. Han meldte sig desuden frivilligt til SS, som tusindvis af danskere gjorde med hjemmel i samarbejdspolitikken. Langt flere danske frivillige end der meldte sig til den såkaldte modstandsbevægelse, men det er jo sejrherrerne, der skriver historien. I efterkrigsårene er det bedst for den nye verdensorden, som Danmark er fuldt underkastet, at vi er distanceret fra vores velvillige nationalsocialistiske fortid under den såkaldte "besættelse", hvor der blev udøvet så lidt dansk modstand, at udstationering til Danmark i den tyske værnemagt blev betragtet som orlov. Det er en interessant betragtning, at Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Venstre også i dag samarbejder med den nye islamistiske besættelsesmagt, bl.a. senest med koranloven, hvor det er blevet strafbart for danskere at fornærme muslimer på samme måde, som det var strafbart at fornærme Adolf Hitler i 1940.

At påstå at Frits Clausen og DNSAP havde stor opbakning i befolkningen, er en gang vrøvl og manglende historiekendskab. DNASP fik ved valget i 1939 31.000 stemmer og 3 mandater i folketinget, ved valget i 1943 fik DNASP 43.000 stemmer og 3 mandater i folketinget ud af folketingets ialt 148 medlemmer. Det er vist langt fra noget man kan kalde stor opbakning til partiet.
Samlingsregeringen, der blev dannet efter Tysklands erobring af Danmark i 1940, bestod af 4 socialdemokrater, 1 radikal, 2 venstre, 2 konservative og 3 ministre uden for partierne, bl.a. udenrigsministeren Erik Schavenius som efter krigen blev anklaget for at være "tyskervenlig", men som K.K. Steincke udtalte, "han var overhovedet ikke venlig". At Danmark ikke gjorde større modstand over for den tyske besættelse i 1940, skyldes nok at den tyske værnemagt havde lige så mange soldater som den danske befolkning og at de overfløj Danmark med tyske bombemaskiner i formation 3 og 3 i flere timer. Danmark et jo et lille fladt land uden mulighed for at "gemme" sig i bjergrige egne. Til orientering var de tyske tropper i stand til at besejre Frankrig, Belgien, Holland og Luxembourg på 6 uger fra 10. maj 1940, så at mene at Danmark kunne standse de tyske tropper ved grænsen i Sønderjylland, skal man være meget Naiv eller hedde Anders Fogh Rasmussen for at tro på.

indtryk af katastrofens omfang

Indtryk af demokratiets påvirkning på almindelige beslutninger i et fransk demokrati

I hvor høj omfang almindelige mennesker igen får indflydelse på en ny fransk virkelighed også politisk

I Danmark har vi en SVM regering med bred tilslutning i folketinget når beslutninger træffes…

Men ude i vælgerhavet nager tvivlen..

Præcist som i Frankrig…

Nutidens øverste politikere har ikke svaret på nutidens grundlæggende problemer som selv den mest avancerede kunstige intelligens næppe kan håndtere…

En flig af analyse med fuld bias serveres på fuld demokratisk vis af Journalist og historiker og tidligere mangeårig politisk korrespondent og medarbejder ved Politiken…

Øjnene der ser er det afgørende…

Franske vælgere ser ned over navnene på stemmesedlen….

De sidste ti år og historiske minder blander sig i en famlende hånd der til sidst sætter sit kryds…

Det franske demokrati har talt…

I Danmark holdt man engang med Napoleon og tabte flere kongeriger….

“Det vil føre til økonomisk stagnation, og Frankrigs rolle på den internationale scene vil blive stærkt begrænset. Der vil ikke komme franske initiativer, endsige fransk-tyske udspil, som vil bringe EU ud af det nuværende dødvande på fundamentale politikområder som klima og indvandring.…”

Frankrig først….

hvordan kunne det gå så galt?

Historikere ser bagud….

Politikere ser fremad….

Uafhængigt af historikeres private interesser og politiske mandagsdagsordener!

Vinder Frankrig EM i fodbold?

Og hvorfor? Eller….

hvordan kunne det gå så galt?

Bland aldrig politik og fodbold!

Bland aldrig politik og almindelige menneskers levevilkår!

Journalister overraskes igen og igen!

Især historiske journalister….

Vandvittig skræmmende, at det yderste radikale højre snart kan sidde med magten til knappen til EU's eneste land med atomvåben.

Et afskærmet EU/Europa kommer KUN til at gå ud over os selv. Ingen andre.

Arrogance bliver igen Europas undergang.

Vesten: 1.300.000.000. Resten: 6.700.000.000.

Vågn nu op.

Det kunne de så heldigvis ikke., altså sidde med knappen til atomvåben. Fornuften sejrede i 2 runde af det franske valg .